Advent 2022

 

Az alábbi programok a szokásos magyar miserend, szentségimádások és egyéb rendszeres lelki programjaink, kiscsoportos találkozóink mellett valósulnak meg. Az ünnepre való készülődés közösségi fonala a napi szentírási részletekhez fűződő lelkipásztori homíliákon, az Élő Víz ingyenes hetilapunkon kiosztott gondolatokon, valamint a közösségünkben is beszerezhető „Karácsonyi tündöklés” c. öröknaptár napi idézetein keresztül kíván fokozatosan közelebb vinni mindannyiunkat, egyéneket és családokat a kis Jézus jászolához…

Bővebben: Advent 2022

Miserend - frissítve!

Advent második hete a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösségben

  • Hétfőn (december 5.) szeretettel hívjuk a roráté-misére hajnali 6 órára a ferences templomba. Kérjük, hogy hozzanak magukkal mécsest, lámpást, vagy gyertyát alátéttel. Az iskolások, ministránsok és szerdai közisek számára reggelit biztosítunk a Közösségi Házban.
  • Szerdán 16:15-től bárki számára nyitott adventi ima- és teadélutánra várjuk a közösségért közösen imádkozni, valamint egy tea mellett együtt beszélgetni kívánó személyeket a Közösségi Házba (Ferienčík u. 7., a kapucsengőn a „Közösségi Ház” feliratot szíveskedjenek keresni).

17:30-tól szentgyónási lehetőség, 18 órától pedig ifjúsági énekekkel kísért szentmise lesz a ferences templomban (már a másnapi parancsolt ünnep vigíliáját fogjuk tartani).

A szerda esti szentmise után immár hagyományosan a Közösségi Házba várjuk a fiatalokat.

  • Csütörtökön 17:30-tól csendes szentségimádásra lesz lehetőség a ferences templomban. Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának főünnepén 18 órakor kezdődik a szentmise. E napon a szentmisén való részvétel (mint vasárnap) lelkiismeretben kötelez.

Szíves megértésüket kérjük, hogy pénteken és szombaton kivételesen nem lesznek magyar szentmisék templomunkban.

* * *

  • Vasárnap délelőtt 9-kor a ferences templomban tartandó magyar szentmisére érkezik a Betlehemi Békeláng. Az ifjúsági énekekkel kísért szentmise végén megemlékezünk majd Szent Miklós püspökről, s a gyerekek átvehetik a karácsonyi bábjátékhoz szükséges kellékcsomag harmadik részletét. A szentmise végén cserkészeinktől átvehetik a Békelángot, ezért kérjük, hogy lámpást / mécsest hozzanak magukkal.

A délelőtti szentmise után egy kávé / tea / kakaó mellett beszélgethetünk majd kötetlenül tovább a refektóriumban. Pogácsával, süteménnyel hozzá lehet járulni. A szervezők szívesen fogadják az újabb segítők szolgálatát ezen a konkrét alkalmon. Az asztalokra kihelyezett kosarakban összegyűlt adományokból többek közt fiataljaink kisközösség-vezetői képzésének kiadásait támogatjuk. Alkalmuk lesz naptárakat és imakönyveket vásárolni.

Az elsőáldozók találkozója 15 órától lesz a Közösségi Házban.

18 órakor a Virágvölgyi plébániatemplomban vehetnek részt magyar nyelvű szentmisén.

* * *

Az ünnepek előtti gyóntatást advent harmadik hetére tervezzük.

Kérjük, hogy a februári sítúrára bejelentkezett személyek legkésőbb december 18-ig szíveskedjenek 100 euró előleget befizetni Varga Máriánál. Ugyancsak nála jelentkezhetnek azok, akik szívesen segítenének egy adventi reggeli bebiztosításában.

Kérjük, hogy a ministránsok neveivel ellátott zsákokat december 19-ig szíveskedjenek feltöltve visszahozni a sekrestyébe.

Szívesen vennénk, ha a hívek lelki igényük szerint megszerveznék a „Szállást keres a Szent Család”-kilenced, illetve ismerőseiket is meghívnák a december 17-i hangversenyre a ferences templomba.

Magyar miserend
a pozsonyi ferences templomban

December 5.

Hétfő

6:00 !!!

Közösségünk ministránsaiért, kántoraiért és minden segítőért, támogatóért

December 7.

Szerda

A másnapi főünnep
vigília-miséje

18:00

Szándékra

December 8.

Csütörtök

Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása

18:00

Élő családért

December 9.

Péntek

ELMARAD!

x

December 10.

Szombat

ELMARAD!

x

December 11.

Vasárnap

Advent  harmadik vasárnapja

9:00

+ Szülők és nagyszülők

* * *

A további adventi programok a www.pozsonyikatolikusok.sk honlapon az „Advent 2022” címszó alatt olvashatók.

Zarándoklat-linkek / kattintson rájuk:

Szentföld

Csíksomlyó

Mladifest

Ugyancsak a honlapon találják megfogalmazott kéréseinket (reggelik, Szállást keres a Szent Család, szatmárnémeti gyermekénekkar fogadása,…). Nagy segítséget jelentene, ha minden felsorolt kérésre akadnának önként jelentkező személyek, családok, újak is. Isten jutalmazza gazdagon jószándékukat!

Akik szívesen támogatnák a közösség különféle kiadásait (mivel a perselypénzek teljes egészében a ferences ill. Virágvölgyi templomok fenntartóinak kerülnek minden alkalommal átadásra a templomok fenntartására), a kávézások alkalmával kihelyezett kosarakba vagy a közösség lelkipásztorának adhatják adományaikat, illetve banki átutalással vagy a tagokon keresztül a Szent Kinga Egyesületnek adományozhatnak tetszőleges összeget. Hálásan köszönjük! Továbbá szívesen fogadjuk olyan személyek érdeklődését, akik segíteni tudnák a Szent Kinga Egyesület munkáját.

* * *

A legközelebbi magyar szentmise a Lux Televízióban december 17-én, 16 órakor lesz

* * *

Éljünk a magyar szentmisék lehetőségeivel!

Érkezzünk időben a szentmisére, hogy lélekben is megérkezhessünk, s másokat se zavarjunk meg késői érkezésünkkel!

Az esti és főként vasárnapi szentmisékre hozzunk magunkkal énekeskönyvet, hogy még hatékonyabb lehessen az aktív bekapcsolódás a szentmise ünneplésébe!

Köszönjük! 

Bővebben: Miserend - frissítve!