Nagyheti lelkipásztori üdvözlet

Kedves Testvérek,

Nagyhéthez értünk. Egy rendkívüli nagyböjti úton érkezve, de immár az idei Húsvét ünnepének küszöbén állunk. Mint a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség lelkipásztora szívből szeretném megköszönni, hogy a személyes találkozások korlátozása, a nyilvános szentmisék és szertartások hiánya, a koronavírus miatti óvintézkedések idején is igyekeztünk lelki közösséget, imaközösséget, egymásra odafigyelő közösséget alkotva új módon is kihasználni a nagyböjti készület idejét.

A folytatás reményében kívánom a Nagyhét és Húsvét bár szokatlan, de mégis mély, őszinte, békés és lelki boldogságban, kegyelmekben gazdag átélését minden jószándékú ember, minden család, közösségünk minden egyes tagja számára! A Mindenható képes az új keretek között is áldásával és kegyelmével, húsvéti örömmel megtölteni szíveinket!

Bővebben: Nagyheti lelkipásztori üdvözlet

Virágvasárnaphoz értünk

Virágvasárnaphoz értünk. Egy szokásostól eltérő nagyböjti úton. S talán most még furcsább számunkra a helyzet, amikor a barkás-pálmaágas ünnepélyes bevonulásunk közösségünk templomába, ahol rendszeresen találkozunk, ma elmarad. A szentmisét is legtöbben a személyes fizikai részvétel nélkül a rádión, a televízió képernyőjén keresztül vagy az interneten követve élik át otthonaikban, szűk családi körben.

Bővebben: Virágvasárnaphoz értünk

Két kilenced – be lehet kapcsolódni

A kilenced imádkozása a kitartó ima egyik formája. Kifejezzük elköteleződésünket, kitartásunkat a kegyelmek kérésében. Két kilenced imádkozására hívjuk a kedves testvéreket.

Még a Húsvéti Szent Háromnap előtt ismét elimádkozhatjuk a jelen helyzetre való tekintettel a betegekért felajánlott kilencedet, ahogy tettük ezt februárban a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária liturgikus emléknapja, a Betegek Világnapja előtt.

Nagypéntektől kezdődően pedig – ahogy erre Szent Fausztina nővér Naplójában utasítást kapunk – az Isteni Irgalmasság Vasárnapjára készülhetünk elő az irgalmasság-kilenceddel. Ennek napi részei majd You Tube csatornánkon is meghallgathatók lesznek, s a napi aktuális részek honlapunkra és Facebook-oldalunkra is fokozatosan felkerülnek.

Alkossunk imaközösséget! Köszönet és hála érte!

Bővebben: Két kilenced – be lehet kapcsolódni

Koronavírus, odafigyelés, hit, ima és böjt

A magunkra és másokra való odafigyelés jegyében az ésszerű óvintézkedések betartása mellett ne feledkezzünk meg a természetfeletti eszközeink erejéről sem!

Imát, böjtölést nagyon időszerű felajánlani mind a betegekért, akik érintettek a koronavírus okozta fertőzésben, mind az egészségügyi dolgozókért s azokért, akik a jelen helyzetet bölcsen és felelősségteljesen próbálják oldani. Imádkozzunk a járványban elhunytak lelki üdvéért és hozzátartozóikért. Imádkozhatunk és böjtölhetünk azért is, hogy sikerüljön mind jobban megakadályozni a vírus terjedését, hogy minél hamarabb tudjanak ellenszert alkalmazni, de azért is, hogy a jelen helyzetben se feledkezzünk el halhatatlan lelkünkről, annak a bűn vírusától való óvásától… Ima – személyes, családi, közösségi, a Szentírással, a szentolvasó, adoráció,… továbbá böjt, lemondás – valamiről, ami egyébként számomra kellemes… valamint a szentelmények használata, például ha templomainkban nem is használjuk most a szenteltvíztartókat, otthon meghinthetjük lakásainkat a szenteltvízzel, szentelt gyertyát gyújthatunk lakásainkban…

Bővebben: Koronavírus, odafigyelés, hit, ima és böjt

Alkategóriák

6. oldal / 17