2015. január 1.

Kezdjük Jézus nevében ezt az új évet! Szűz Mária esdje ki számunkra, hogy hűséges tanítványai legyünk, hogy szavainkkal és cselekedeteinkkel dicsőítést és tiszteletet adjunk neki mindörökkön-örökké…
(Homília, 1999. január 1.)

2014. december 31.

„Krisztus tegnap és ma, kezdet és vég, alfa és ómega…” Az Egyház megújítja ezt az ünnepélyes szólítást Krisztushoz, mint az idő Urához. Az év utolsó napján is ezt az igazságot hirdetjük a „tegnap” és a „ma” közti átmenet során. Köszönetet mondunk Istennek a „tegnapért” az óév végén, köszönjük a „mát”, üdvözölve a következő, kezdődő új évet. Tegnap és ma. Krisztust ünnepeljük az Írás szavainak szellemében, amely szerint ő „ugyanaz tegnap, ma és mindörökké”. Ő a történelem Ura, az ő kezében vannak az évszázadok és évezredek…
(Homília, 1999. január 1.)

2014. december 30.

Kedves családapák, hol meríteni nélkülözhetetlen erőt a helyes állásfoglalásokhoz a legkülönfélébb helyzetekben gyermekeitekkel szemben, akik ezt tőletek, bár nem tudatosítva, elvárják? Választ Szent József kínál nektek: Istenben találjátok azt, aki minden atyaság forrása…
(Homília, 1983. március 19.)

2014. december 29.

Ismétlem nektek: a pápa tisztelettel adózik minden idős ember előtt, és mindenkit meghív hasonlóképpen cselekedni velük. Az időskor megkoronázza az élet folyását, minden átéltnek és megtanultnak, minden megtettnek és elértnek, minden elszenvedettnek és elviseltnek az aratása. Olyan ez, mint egy nagy szimfónia hatalmas fináléja…
(Beszéd, 1980. november 19.)

2014. december 28.

A Szent Család a szeretet kiváltságos és sajátos közege volt, ahol a kölcsönös tisztelet uralkodott az egyes személyek és az ő hivatásuk iránt. A keresztény üzenet intenzív átélésének első iskolája volt ez. Hasonlóképpen minden keresztény család, mint legalapvetőbb értékei annak, a szeretet és a valódi élet közössége, és az kell hogy legyen.
(Úrangyala, 1980. december 28.)

2014. december 27.

Szent János apostol példája szerint fogadjátok ti is Szűz Máriát otthonaitokba, és alakítsatok ki helyet számára mindennapi életetekben.
(Úrangyala, 2000. május 24.)

1. oldal / 6