Meghívó Szent István király közös ünneplésére

Tisztelettel felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy augusztus 20-án, Szent István király ünnepén idén is a pozsonyi koronázótemplomban, a Szent Márton Székesegyházban kerül sor a magyar szentmisére, mégpedig este hat órai kezdettel.

Legyen fontos a közös ünneplés és közös ima mind többünk számára!

Szent István király, könyörögj érettünk!

Hirdetések (2020.12.27.)

Hálás köszönet az ünnepek közös átéléséért! Folytassuk tovább együtt az imádságos, békés átélését ezeknek a kegyelmi napoknak!

Hétfőn, Aprószentek ünnepén reggel nyolckor lesz magyar szentmise a ferences templomban. A téli szünet lévén szeretettel hívom az iskolásokat és fiatalokat is.

Utána csütörtökön, december 31-én találkozhatunk. Este ötkor kezdődik az évvégi hálaadó szentmise, amit szentségi áldással fejezünk majd be. Van mit megköszönnünk az Úrnak, mindannyiunknak hálával kell, hogy megteljen a szíve ezekben a napokban is!

Pénteken, Újév napján, ami egyben Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe is, a vasárnapi miserend lesz érvényben. A ferences templomban délelőtt kilenckor, a Virágvölgyi templomban este hatkor lesznek magyar szentmisék. A fiatalabbakat és gyermekes családokat továbbra is a nagyobb befogadóképességű Virágvölgyi templomba hívom, amennyiben ez megoldható számukra.

Szombaton az új esztendő első szombatján fél nyolckor kezdődik a rózsafüzér a kihelyezett Oltáriszentség előtt újabb papi hivatásokért, s utána következik a szentmise. Használjuk ki az új év kezdetén a közös szentolvasó-imádkozás lehetőségét is. Szép újévi elhatározás lehetne az elsőszombatok végzésének betervezése. Buzdítom a Mária-tisztelő kedves testvéreket erre, a fiatalabb korosztályt is!

Vasárnap a szokott időben lesznek a magyar misék, itt és a Virágvölgyi templomban is.

Szeretettel köszöntjük a mai vasárnapon közösségünk idei jubilánsait és jubiláló házaspárjait!

A családok megáldására kerül ma sor, Szent Család vasárnapján.

További kegyelemteljes ünnepnapokat, legyen fontos szerepe továbbra is a közös imának itt a templomban és otthon a családokban is!

Hirdetések (2020.12.20.)

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik komolyan vették az adventi készület heteit, elvégezték szentgyónásukat, sok személyt sikerült az otthonában szentségekkel ellátnom – köszönöm, hogy nem felejtették el bejelenteni őket, Köszönet azoknak, akik a karácsonyfadíszítésben részt vettek, akik figyelemmel kísérik honlapunkon az imakalendáriumot, amit továbbra is szeretettel ajánlok követni. Akik az online kalendáriumunk egyes ablakaiba videót küldtek, kérem, a mai mise után jöjjenek a Szent Rozália-kápolnába egy kis figyelmességért a köszönet jegyében.

A közösség nevében készült figyelmesség-csomagok is már szétosztásra kerültek, azonban még néhány kiosztott ajándéktasak nem érkezett vissza. Kérem, hogy mihamarabb szíveskedjenek a sekrestyébe hozni a feltöltött ajándéktasakot!

Szentmisék a következőképpen lesznek az előttünk álló héten:

  • Hétfőn hajnali hatkor lesz az idei utolsó magyar roráté szentmise. Köszönet az elmúlt három héten vállalt szolgálatokért! Holnap is hívom a ministránsokat, minden jószándékú embert – mécsest is hozva magukkal, valamint kérek ismét néhány önkéntest, akik reggel vállalják a gyertyák előkészítését. A mai mise után lehet nálam jelentkezni.
  • Szerdán kivételesen reggel nyolckor lesz a magyar szentmise a ferences templomban.
  • Csütörtökön, Szentestén 22 órakor kezdődik majd az éjjeli szentmise.
  • December 25-én, Jézus Krisztus születésének főünnepén a vasárnapi miserend lesz érvényben, a szentmise délelőtt kilenckor kezdődik majd.
  • December 26-án, szombaton, Szent István vértanú diakónusról a reggel nyolc órai szentmisében fogunk megemlékezni.
  • Jövő vasárnap a Szent Család vasárnapja lesz. A délelőtt kilenc órai szentmisében egy nagy családként köszöntjük majd a közösség idei jubilánsait, velük és értük imádkozva. Egyben a családok megáldására kerül majd sor.

Javaslom a hirdetett miserendet a faliújságon lefényképezni, de megtalálják a pozsonyikatolikusok.sk oldalon is, illetve az újságok mellől szórólap vihető.

Keresztényhez méltó, egymásra szeretettel odafigyelő és türelmes magatartást kérünk a kedves hívektől a következő napokban is. Az előírások értelmében minden második ülőhely foglalható el. Akinek nem jut kijelölt ülőhely a templomhajóban, a folyosón, a Szent Rozália-kápolnában, illetve a ministránsok mellett üresen maradt padokban szíveskedjék ülőhelyet keresni. Tartsuk be a távolságot a szentáldozásra való felsorakozásnál is. A kézfertőtlenítés és maszkviselés továbbra is kötelező. Javaslom, hogy a fiatalabb korosztály, illetve a gyermekes családok december 25-én és 27-én lehetőség szerint a Virágvölgyi templomban tartott esti hatos szentmisén vegyenek részt, melynek nagyobb a befogadóképessége. Továbbá kérem, hogy aki náthás, köhög, hőemelkedése van, otthon kapcsolódjon be a szentmiseközvetítésbe, s tekintettel a közösség további tagjaira, ha fájó is számára, most ne jöjjön fizikai módon a templomba. Köszönjük szépen a felelősségteljes együttműködést!

A Remény az ünnepre duplaszámként jelent meg, így a mostani példányok ára 1,40 €.

Holnaptól lehet a köznapi misék után szentmiseszándékokat íratni a 2021-es év első negyedére, vagyis a januártól márciusig terjedő időszakra. Kérem, hogy ezekben a napokban mindenki legfeljebb két dátumot foglaljon el, hogy minél több személynek lehetősége legyen szándékot előjegyeztetni, januártól aztán feltölthetővé válnak az üresen maradt időpontok is.

Kegyelmekben gazdag napokat kívánok, az Úr közelsége jelentsen ünnepet minden szívnek!

Hirdetések (2020.12.13.)

Hétfőn hajnali hatkor lesz ismét roráté szentmise.

Szerdán, csütörtökön és pénteken este hattól, szombaton reggel nyolctól lesznek köznapi adventi szentmisék. Használjuk ki ezeket is a kegyelmi töltekezésre a karácsonyi készület fontos részeként!

Az esti hatos szentmisék előtt, valamint szombaton reggel a nyolcas mise előtt lehet még ezen a héten a karácsony előtti szentgyónásukat elvégezni. Csütörtökön délután négytől Vadkerti atyával együtt várjuk a gyónni kívánó híveket ide, a ferences templomba. Kérem, hogy ezt a hetet szombatig bezárólagosan használják ki a szentgyónás elvégzésére, javasolva a már otthon elvégzett alapos lelkiismeretvizsgálatot és őszinte előkészületet. Gondoljuk át Isten-kapcsolatunkat és vizsgáljuk meg, mi van szívünk mélyén az emberi kapcsolatokat illetően is. A kibékülés, bocsánatkérés és megbocsátás ideje is kell hogy az advent. És itt ne csak a látványos vagy szerintünk nagy problémákra gondoljunk, de a felelőtlen megszólás, a munkahelyi szeretet nélküli vita, a közösségen belüli felesleges kritizálás vagy közömbösség, a felkínált kegyelmi lehetőségek elmulasztása, a lustaság vagy önzés szemszögéből is akarjunk igazi lelki nagytakarítást végezni, ki-ki saját életében és érdekében, lelkiismerete hangját nem elhallgattatva. Tiszta szívvel jobban lehet ünnepelni. Őszinte szívvel élve a környezetünknek is jót teszünk.

Szombaton, december 19-én a Lux TV délután négykor sugároz majd élő adásban magyar nyelvű szentmisét. Kérem, értesítsék főleg a templomba eljutni nem tudó ismerőseiket.

Jövő vasárnap, advent negyedik vasárnapja lesz. A délelőtti szentmisén a betlehemi Békelángot fogjuk fogadni, amit a mise után hazavihetnek otthonaikba. Kérjük, hogy az érdeklődők mécsest vagy lámpást hozzanak magukkal.

Hálás köszönet azoknak, akik a közösségi ajándékozásba bekapcsolódnak. A múlt héten kiosztott zacskókat a mai mise után lehet feltöltve a Szent Rozália kápolnában leadni. Kérjük, aki elfelejtette volna visszahozni, a hét közepéig szíveskedjék elhozni.

Még ma lehet a 2020-as év jubilánsait Horváth Ilonánál bejelenteni.

Kérem, továbbra is kísérjék figyelemmel naponta a szeretettel összeállított adventi imakalendáriumot a pozsonyikatolikusok.sk honlapunkon. Imádkozzunk naponta egymásért, egymás adventi útjáért, hogy mindannyian Jézus felé haladjunk.

További kegyelmekben gazdagodó szívvel-lélekkel átélt adventet kívánok mindenkinek!

Hirdetések (2020.12.6.)

Köszönöm advent első hetének átélését közösségünkkel: köszönet a hajnali- és a további miséken való részvételért, a tegnapi közös rózsafüzér imádkozásért, a mai Szent Miklós-ünnep előkészítéséért, s azért, hogy többen naponta megtekintik honlapunkon a szeretettel készített adventi kalendáriumunkat és bekapcsolódnak az imába. A Jóisten jutalmazzon minden jószándékot gazdagon!

Holnap, hétfőn hajnali hatkor magyar nyelvű roráté szentmise lesz a ferences templomban. Kérem, mécsest hozzanak magukkal.

Kedden, december 8-án Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának főünnepe lesz. Az ünnepi magyar szentmise este hatkor kerül bemutatásra a ferences templomban.

Szerdán, csütörtökön és pénteken este hatra, szombaton reggel nyolcra várjuk még adventi köznapi szentmisékre a kedves híveket. Vasárnap a szokásos miserend lesz érvényben.

Az esti hatos, illetve reggeli nyolcas köznapi misék előtt gyóntatok. Kérem, hogy az egész adventi időszakot használjuk ki a karácsony előtti szentgyónás elvégzésére. Ne hagyjuk az utolsó pillanatra, ugyanis idén a szokásos karácsonyi nagy-gyóntatások nem megszervezhetőek templomainkban, ezért szükséges, hogy a kedves hívek egymásra is tekintettel, fokozatosan, már mostantól kezdve éljenek a szentgyónás lehetőségével.

Jézus Krisztus ajándékká lett számunkra, ezért is tartozik az ünnephez az ajándékozás szokása. Tudatosítjuk, hogy nem csak tárgyi dolgokat, de időt, figyelmet, jó szót, imát is ajándékozhatunk. Közösségünk adventi imakalendáriuma is ilyen ajándék kíván lenni, minden nap. Kísérjék figyelemmel a pozsonyikatolikusok.sk honlapon.

Ezenkívül idén is szeretném, ha közösségünk nevében megajándékozásra kerülnének ministránsaink, kántoraink, valamint bővítettem a listát azokkal, akik a sekrestyében vagy a kávézások alkalmával segítenek, a honlappal vagy a Lux-os misék előkészítésével, továbbá, felkerültek erre a listára hitoktatóink, cserkész-vezetőink, az ifjúsági énekkar tagjai, de egy hajléknélküli testvér, illetve a templomunk előtt rendszeresen Nota Bene-t árusító úr is. S hogy ez az ajándékozás valóban a közösség nevében történhessen meg, arra buzdítom a kedves híveket, hogy vigyenek a bejáratnál tartott kosárból egy vagy több üres zacskót, amit jövő vasárnap feltöltve hozhatnak vissza, s a mise után összegyűjtjük azokat, hogy majd karácsonyig eljuttathassuk a szóban forgó személyeknek ezt a figyelmességet. A feltöltött zacskóba próbáljunk a rajta megjelölt személynek kedveskedő ajándékot helyezni, nem az anyagi érték a lényeges, hanem a testre szabott figyelmesség. Viszont ne tüntessük fel az ajándék készítőjét, hanem a helyi közösség nevében adományozzuk – ez beleírható. S aztán a jövőben sem kellene elárulni, ki kinek készítette az ajándékcsomagot. Itt szeretném megjegyezni, hogy tudom, sokkal több személyt is hála és köszönet illet bármilyen szolgálatért, imádságért egyaránt, értük is imádkozzunk, rájuk is szeretettel gondoljunk. Nehéz egy olyan névsort készíteni, amin mindenki név szerint fel van sorolva, ez inkább egy jelképes válogatás, hogy igenis észrevesszük, hogy egymás szolgálatára, segítésére vagyunk hivatottak a templomi közösségben is. De hangsúlyozom, az ima ajándéka sokkal többekért száll, mint a szimbolikus 72 ajándékzacskót kapó személy.

Advent negyedik vasárnapján szeretném majd megajándékozni azokat a családokat és csoportokat is, akik hozzájárultak adventi online (ima)kalendáriumunk megvalósulásához.

Karácsonyi ajándéknak is rendelhető Zalka Lóránt néhány napja megjelent könyve, „Egy csónakban az Istennel” címmel. A Remény újságban megjelent írásainak válogatása 10 euróba kerül. A mai mise után Čerňanská Erikánál iratkozhatnak fel az érdeklődők.

Horváth Ilona testvérünknél jövő vasárnapig jelenthetők be azok, akik a 2020-as évben ünnepelték közösségünkben 50. vagy további kerek születésnapjukat, illetve 25. vagy további házassági évfordulójukat. December 27-én, Szent Család vasárnapján köszönti majd őket közösségünk nagy családja. Részletek a faliújságon.

Hirdetések (2020.11.29.)

A mai vasárnappal új egyházi évet kezdünk, új liturgikus időszakot. Megújult lelkesedéssel éljünk az Úrtól kapott kegyelmi időszak lehetőségeivel. Az új egyházi évben is kérem a kedves hívek imáit, aktív bekapcsolódásukat a közösség életébe, a templombajárást és az egymásra figyelést, a közös ügyekben felkínált segítséget és az elvállalt szolgálatok lelkiismeretes teljesítését illetően. Szívből köszönöm!

Holnap, hétfőn hajnali hatkor lesz az első adventi roráté mise. Kérem, mécsest hozzanak magukkal. A templom fél hattól lesz nyitva, kérek néhány önkéntest, akik a gyertyák meggyújtásába besegítenének – a mai mise után jelezzék nálam szándékukat. Sajnos a jelenleg érvényes óvintézkedések miatt a roráték után idén nincs módunkban az ifjúságnak reggelit biztosítani.

Szerdán, csütörtökön és a hónap elsőpéntekjén is este hattól lesznek magyar szentmisék. Ezek előtt fogok gyóntatni is, pénteken már negyed hattól.

Szombaton, a hónap elsőszombatján reggel fél nyolckor imádkozhatjuk közösen a rózsafüzért újabb papi hivatásokért az Oltáriszentség előtt. Ez is egy adventi áldozat lehet, kérem, aki teheti, csatlakozzon. A szentolvasó után a szokott időben lesz a szombati szentmise.

Egy hét múlva, advent második vasárnapján a délelőtt kilenc órai szentmisében megemlékezünk Szent Miklós püspökről is. Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat a szentmisére a gyermekekkel együtt!

Kedden, december elsején a www.pozsonyikatolikusok.sk honlapon adventi imakalendáriumot indítunk. Naponta egy rövid, egy-két perces videóval szeretnénk közösségünk tagjait megajándékozni, valamint az imában így is naponta közösséget alkotni. Kérem, hívják fel ismerőseik figyelmét is adventi kezdeményezésünkre.

Áldott, lelki megújulást hozó, örömmel készülő adventi napokat kívánok mindenkinek! Rajtunk is múlik, milyen karácsonyhoz érkezünk advent útján, figyeljünk oda a lelkünkre, az utunkra!

Hirdetések (2020.11.22.)

Hálás köszönet mindazért, amit az elmúlt hetekben tettek lelkükért, lelki életük gazdagításáért, egymásért, a másikra is odafigyelés jegyében, hála minden egymást is erősítő és támogató imáért! A Jóisten áldása kísérje a következő időszakot is!

Jelzem, hogy az elmúlt hónapban, mikor nem voltak nyilvános szentmisék, minden íratott miseszándék el lett végezve.

A héten szerda kivételével a szokásos magyar miserend lesz érvényben. Kérem, éljenek a miselátogatások alkalmaival, kinek mikor megfelelő: hétfőn, ezen a szerdán (11.25.) és szombaton reggel nyolctól, csütörtökön és pénteken pedig este hattól lesznek szentmisék. Mindegyik hétköznapi mise előtt szentgyónási lehetőséget is kínálok.

A gyónás, szentáldozás, temető- vagy kriptalátogatás, illetve a Szentatya szándékára elmondott imádság által november tetszőleges nyolc napján teljes búcsút nyerhetünk a tisztítóhelyen szenvedő lelkek számára, imádkozzunk értük, használjuk ki a lehetőségeket!

Jövő vasárnap, advent első vasárnapján a ferences templomban délelőtt kilenckor, a Virágvölgyi plébániatemplomban pedig este hatkor lesznek magyar szentmisék. Mindkét mise keretében megáldásra kerülnek az otthonról hozott adventi koszorúik is, amiket a mise kezdete előtt a templomi koszorú mellé, az oltár elé lehet majd elhelyezni. Buzdítom a kedves híveket, hogy minden otthonban, minden családban ez a szentelmény is legyen figyelmeztető arra, hogy az ünnephez közeledve Krisztus fényének is egyre növekednie kell szíveinkben, mint ahogyan hétről-hétre egyre több gyertya kerül meggyújtásra az adventi koszorún.

Az egyházi év mostani, utolsó hetében gondoljuk végig, hogyan szeretnénk majd az idei adventi időszakot elkezdeni, átélni, mire szeretnénk összpontosítani, mire szeretnénk személyes életünkben hangsúlyt fektetni. Köszönöm, hogy sokan már a karácsony előtti kéthónapos kezdeményezésünkbe is bekapcsolódtak.

December 1-től online adventi imakalendárium indul a pozsonyikatolikusok.sk honlapon. Ha közösségünk valamelyik családja vagy imacsoportja szívesen hozzájárulna egy kb. kétperces videóval, még e hét folyamán érdeklődhet nálam a részletekért.

Előzetesen jelentem, hogy az adventi időben idén is hétfőnként reggel hat órára tervezzük a roráté miséket.

A ferences testvérekkel együtt kérjük, hogy a Remény újságok új és régebbi számainak megvásárlásával, valamint adományaikkal járuljanak hozzá a ferences templom kiadásainak fenntartásához.  

Kísérjük egymást imáinkkal a következő napokban is, figyeljünk oda közösségünk tagjaira, s akiket ma nem látunk itt a szentmisén, érdeklődjünk irántuk, hogyan élik meg ezt az időszakot, mire van esetleg szükségük…

Áldott Krisztus Király-ünnepet, szép őszi hetet kívánok, jó egészséget mindenkinek!

1. oldal / 35