Homília az évközi idő 29. vasárnapján

„A mi főpapunk nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban mentes maradt.” Kedves hívek, a szentmiseközvetítésbe imádkozva bekapcsolódó kedves tévénézők, a mai szentleckében hallott kijelentés minket is örömmel tölt el főpapunkat, Jézus Krisztust illetően, aki együtt tud érezni gyöngeségeinkkel, aki hozzánk hasonlóan élt, bár mindvégig bűn nélkül. Mindez még közelebbivé teszi számunkra a minket szerető Istent, aki soha nem csupán a távolból figyeli külső szemlélőként az életünket, hanem ahogy a még elevenen emlékezetünkben élő, Budapesten tartott Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus himnuszában is énekeljük: „vándorlásunk társa lett”. Isten egészen közel kíván lenni hozzánk, jelen akar lenni az életünkben. Részese akar lenni életünknek. Abban az élethelyzetben, abban a lelki- és egészségügyi állapotban, azon feladatok, élmények, sikerek és csalódások közepette, amelyekben ki-ki épp most van, ezen közegbe lép be az Isten. A lehető legközelebbről tekint az életünkre. Kéznél van, segítségünkre van. Próbáljuk ezt mind jobban elmélyíteni magunkban. Gyakran gondoljunk tudatosan Isten közelségére. Úgy éljük napjaink egyes részeit, hogy tudjuk, soha nem vagyunk egyedül. A Szentírásban említett főpapunk, Jézus Krisztus valóban együtt érez velünk, s „mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett”, valóságosan köztünk maradt az Oltáriszentségben. Időzzünk a közelében rendszeresen, táplálkozzunk vele a szentáldozásban, a szentmiséken túl igyekezzünk lehetőségeink szerint szentségimádásokat is beiktatni programunkba. Illetve otthonról, a kórházi ágyról ajánlják fel szenvedéseikkel egyesítve dicsőítésüket azok, akik fizikailag nem jutnak el a templomba. Ez a fajta eucharisztikus életmód hozzásegít ahhoz, hogy az Úr közelségét a két szentmise közti időszakban is, életünk minden területén jobban átérezzük. Mekkora lehetőség ez számunkra, milyen csodálatos közeledése ez Istennek felénk. Legyünk nyitottak erre a létfontosságú kapcsolatra.

Bővebben: Homília az évközi idő 29. vasárnapján

Miserend

Október 18.
hétfő

x

Szent Lukács evangélista

---

Október 19.
kedd

x

 

---

Október 20.
szerda

18:00

 

A lelki megújulás ajándékáért

Október 21.
csütörtök

18:00

 

Elhunyt nagyszülőkért és dédszülőkért

Október 22.
péntek

18:00

Szent II. János Pál pápa

Hálából – élő családtagokért

Október 23.
szombat

x

Kapisztrán Szent János

---

Október 24.
vasárnap

9:00

Évközi idő
30. vasárnapja

+ Erzsébet és Mária Magdolna

 

Hirdetések október 17-én:

A héten lelkigyakorlaton leszek, a reggeli köznapi szentmisék elmaradnak, viszont szerdán – csütörtökön – pénteken szeretettel hívjuk a köznapi szentmisére a kedves testvéreket. Sürgős betegellátás és temetés esetén kérem, forduljanak a környékbeli lelkiatyákhoz. Köszönöm, imáikat is! Ta.

Szentgyónási lehetőség: köznapokon a helyettesítő atyát megkérve

Vasárnap 8:30-tól a közösen végezzük a szentolvasót, kérjük, hogy iratkozzanak be az egyes tizedek előimádkozására

Október végéig lehet leadni a kitöltött jelentkezési lapot az elsőáldozásra és bérmálkozásra

+ A Virágvölgyi plébániatemplomban vasárnaponként este 18 órai kezdettel van magyar szentmise

Bővebben: Miserend

Pápalátogatás Szlovákiában

A magyar alapítású pálos rend Mária-kegyhelyén, a sasvári pápai szentmisén pozsonyi magyar közösségünk egyetemista ministránsa olvasta a magyar nyelvű egyetemes könyörgést.

A pápalátogatás előkészületeiről a Vatikáni Rádió magyar műsorában (a 9. perctől) - IDE kattinttva újrahallgatható

Beszámoló a Magyar Katolikus Rádióban - hallgassa meg IDE kattintva

A pápalátogatásról szóló összefoglaló az Országút c. újságban (hamarosan... október 8-án jelenik meg)

Lelket felemelő NEK Budapesten

Még sokáig fogunk e hét gazdagságából merítve élni... 

Visszanézhető, visszahallgatható értékes videók (nem csak) magyar nyelven a NEK bőségéből - kattintson IDE

Helyzetjelentés a NEK-ről a Vatikáni Rádió magyar adásában (a 13. perctől) - ITT hallgatható vissza

Molnár Tamás lelkipásztor rövid élménybeszámolója, mely a Remény újság hasábjain jelent meg:

„Sok helyen, s nemzetközi esemény lévén számos nyelven közzétett meghívóként szolgált a „Találkozz Jézussal Budapesten!”-felhívás. Egy eucharisztikus kongresszusra invitáló szlogen által természetszerűen az Eucharisztiában – a szentmisén, a szentségimádások és szentáldozások vagy épp a szentségi körmenet alkalmával kínálkozó találkozásokra gondoltunk, mégpedig azzal az örömmel, hogy Jézus köztünk van az Oltáriszentségben. S ez így is volt. Csodálatos találkozások voltak ezek. Láttam, éreztem, hogy nem csak az én számomra. Úgy érzem, mások nevében is nyugodtan megállapíthatom, hogy a találkozások ünnepeként éltük meg a napsütéses szeptemberi hetet. Találkoztunk Jézussal Budapesten, méghozzá nem csak a már említett szentségi módokon, de nagyon sok embertárson keresztül is.

A szavakba foglalhatatlan élményű heti programsorozaton túl a találkozások aranyozták be számomra a kongresszus napjait. Jó volt találkozni a pozsonyi hívekkel és további kedves ismerősökkel; az önkéntesekkel és cserkészekkel, akik között szintén sok volt az ismerős, s nagyon nagyra értékelem szolgálatukat; a sok feladatuk ellenére is mindig kedves szervezőkkel; rég nem látott ismerős arcokkal és új ismerősökkel egyaránt… Öröm volt találkozni a paptestvérekkel, püspök atyákkal, szerzetesekkel; ismét beszélgetni az egyik még Rómában megismert pápai szertartásmesterrel; vagy épp a köztársasági elnök úrral, személyesen is megköszönve neki az augusztusban adományozott érdemkeresztet… Sok meglepetés-találkozás is ért, mint például egy több mint tíz évvel ezelőtti erdélyi zarándoklatunk ottani házigazdáival, a járványhelyzet idején Pozsonyban segítő nagyváradi orvoscsoport egyik magyar tagjával és még hosszasan sorolhatnám…

Sikerült Jézussal találkozni Budapesten – az Oltáriszentségben, az embertársban, a közösségben. A találkozások csodálatosan megszervezett budapesti ünnepe sokunk számára sokáig éltető forrás marad a mindennapok útját tovább járva. Fontos azonban az is, hogy járjuk ezt az utat azzal a vággyal, hogy Jézussal itthon is találkozzunk, gyakran, rendszeresen. Hozzá, a Forráshoz örömmel járuljunk, s Belőle merítve lássuk meg Őt az embertársban is. Sok szép találkozást kívánok mindannyiunknak!”

Minden résztvevő megpróbálhatja szavakba önteni élményeit - ezt kérik a NEK szervezői is, kattintson IDE, s aki helyi közösségünkből ír majd a NEK virtuális emlékkönyvbe, kérjük, ossza meg velünk is gondolatait, küldje el azokat a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre is köszönjük!

Sok hasznos információ, nagyon sok szép fénykép érhető el a NEK Facebook-oldalán is.

Magyar Arany Érdemkereszt

Nagykövetségi közlemény - kattintson IDE

A Vatican News tudósítása IDE kattintva olvasható, valamint ITT hallgatható vissza

Részlet a Tamás atyával készült interjúból a Remény katolikus hetilap számára:
„Ha mondjuk, öt évvel ezelőtt valaki azt mondta volna, hasonló kitüntetést kap nemsokára, mit szólt volna?
Meglepődtem volna, mint ahogy meglepődtem idén nyáron is, mikor tudomást szereztem arról, hogy magyar állami kitüntetésben részesülök. Nem számítottam ilyesfajta elismerésre, s nem is vártam, hiszen úgy vélem, csupán a hivatásbeli kötelességemet teljesítem azzal a papi szolgálattal, melyre meghívást kaptam, s amit 2008 júniusától felszentelt papként örömmel végzek. De ha már ily elismerően felfigyeltek a pozsonyi magyar katolikus közösség életére, egyben nagy hálát is érzek ezért a kitüntetésért, amit azonban nem szeretnék csak úgy magamnak kisajátítani. A kitüntetés átvételétől kezdve hangsúlyozom, hogy köszönet illeti azokat a helyi munkatársaimat, segítőimet is – templomi közösségünkön belül és azon kívül is –, akikre lehet számítani, és szeretném, ha ők is sajátjuknak éreznék ezt a kitüntetést.”

Riport a Magyar7-ben - ITT olvasható

Szemtől szemben - ITT nézhető vissza

Beszélgetés a Kossuth Rádióban - íme, ITT az archívum (a rádióban október 17-én 20:25-kor lesz hallható az ismétlés)

Bővebben: Magyar Arany Érdemkereszt

Alkategóriák

1. oldal / 19