Miserend - frissítve!

Kérjük, éljenek a magyar szentmisék lehetőségével Pozsonyban, hogy a Szentlélek ajándékaival eltelve olyan élő közösséget alkossunk, melynek igazi erőforrása az Eucharisztia, és a tagok további találkozásait is megszentelő, legfontosabb találkozási helye az Úr oltára körüli eucharisztikus ünneplés. Köszönjük!

Június 5.
hétfő

8:00

 

Hálából

Június 6.
kedd

x

 

---

Június 7.
szerda

18:00

Vigília-mise

Katalin gyógyulásáért

Június 8.
csütörtök

17:30

!!!

Krisztus Szent Teste és Vére / Úrnapja

A főpásztor szándékára

Június 9.
péntek

18:00

 

+ Píri Árpád, Gyönyör Margit és István

Június 10.
szombat

8:00

 

A Ferences Világi Rend élő és elhunyt tagjaiért

Június 11.
vasárnap

9:00

Évközi idő 11. vasárnapja

+ József

 

Magyar szentmisék Pozsony belvárosában
– a Szentháromság-vasárnap utáni héten –
melyekre szeretettel hívjuk, s kérjük, hívjanak másokat is!

Hétfőn, június 5-én reggel 8-kor lesz a ferences templomban magyar szentmise.

Szerdán a másanpi főünnep vigília-miséje 18 órakor kezdődik.

Csütörtökön Jézus Krisztus Szent Testének és Szent Vérének főünnepe – Úrnapja lesz (parancsolt ünnep). A magyar szentmise 17:30-kor kezdődik a ferences templomban. A szentmise templomon belüli úrnapi körmenettel és szentségi áldással ér majd véget. Kérjük, hogy minél több gyermek és fiatal is vegyen részt a szentmisén, a bérmálkozásra készülők, cserkészek, ministránsok,… Kérjük, hogy a gyerekek és egyenruhájukba öltözött cserkészek virágszirmokat is hozzanak magukkal, hogy az Oltáriszentség előtt haladva virágszőnyeget készíthessenek az Úrnak.

Pénteken a szokásos időpontban, 18-kor lesz a magyar szentmise.

Szombaton reggel 8-ra várjuk a kedves híveket a ferences templomba magyar szentmisére.

Vasárnap, az évközi idő 10. vasárnapján a hagyományos vasárnapi miserend szerint a ferences templomban délelőtt 9 órakor, a Virágvölgyi plébániatemplomban este 18 órakor lesznek magyar szentmisék. Szeretettel hívjuk a családokat, minden jószándékú hívő és kereső embert!

* * *

Hálás köszönet a Közösségi Ház táján végzett szolgálatokért!

A hét folyamán a köznapi szentmisék előtt (csütörtök kivételével) szentgyónáshoz lehet járulni.

A héten természetiskolában levő Duna utcás tanulók és kísérőtanáraik számára Tamás atya Úrnapján Dóvalon (Donovaly) délelőtt 10 órakor celebrál magyar szentmisét.

A vasárnap (6.11.) délelőtti szentmise után agapé lesz a refektóriumban. Lehet, ezen a vasárnapon is érkezik vendégénekkar a szentmisére, melynek tagjait magunk közé hívjuk a találkozóra. Ezért kérjük, hogy régi és új segítőink, szíveskedjenek szendviccsel, pogácsával, süteménnyel, üdítővel, vagy gyümölccsel, de aki teheti, felajánlott munkájával is hozzájárulni az agapéhoz, hálás köszönet érte!

Vasárnap (6.11.) délután 16:30-tól ünnepi hangversenyre kerül sor a ferences templomban. A debreceni Kodály Filharmonikusok előadásával ajándékozhatjuk meg magunkat s azokat, akiket meghívunk erre a kulturális rendezvényre, mellyel megnyitásra kerül a „Több mint szomszéd” rendezvénysorozat 9. évfolyama. Szép kulturális élményt kívánunk minden kedves résztvevőnek!

* * *

Előzetes – hogy idejében a naptárba kerülhessen:

Június 27. (kedd) 18:00 – szentmise Szent László tiszteletére a pozsonyi Prímás-palota kápolnájában

Június 29. (csütörtök) 18:00 – iskolaévet záró hálaadó szentmise Szent Péter és Pál apostolok (parancsolt) főünnepén – szeretettel hívunk minden tanulót, diákot, pedagógust, szülőt, nagyszülőt,… Adjunk hálát minél többen együtt!

Lehet, hogy egy kép erről: 3 ember, hegedű és szöveg

Az ünnepi hangversenyről bővebben IDE kattintva olvashat.

Folyt. köv.

Bővebben: Miserend - frissítve!

Budapesti pápalátogatás 2023

Figyelmükbe ajánlom az alábbi interjút,
amiben örömünkről írok,
amivel Budapestre készülünk:
IDE kattintva olvashatják

* * *

Hasznos információk egy helyen - ITT

* * *

A Szentatya ezeket mondta április 23-án, vasárnap a Regina Caeli imádság alkalmával:

"Pénteken három napra Budapestre, Magyarországra utazom, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való 2021-es utazásom kiegészítéseként. Ez alkalom lesz arra, hogy újra magamhoz öleljek egy számomra oly kedves egyházat és népet. Egyúttal Európa közepére is utazás lesz, mely felett továbbra is a háború fagyos szelei fújnak, miközben rengeteg ember elköltözése sürgős humanitárius kérdéseket tűz napirendre. Most azonban hozzátok fordulok szeretettel, magyar testvéreim és nővéreim, várva, hogy zarándokként, mindenki barátjaként és testvéreként meglátogassalak benneteket, és hogy találkozzam többek között az állami vezetőkkel, a püspökökkel, a papokkal és a megszentelt személyekkel, a fiatalokkal, az egyetemi hallgatókkal és a szegényekkel. Tudom, nagy szorgalommal készítitek elő érkezésemet: szívből köszönöm nektek. És mindenkit kérek, hogy imáival kísérjen engem ezen az úton."

INFORMÁCIÓK A PÁPALÁTOGATÁSRA INDULÓ POZSONYI CSOPORT TAGJAI SZÁMÁRA:

Kedves Jelentkezők!

Nagyon örülünk, hogy megtelt az autóbusz, szépen összeállt a Pozsonyból induló zarándokcsoport!

Néhány hasznos információt szeretnék megosztani.

Bővebben: Budapesti pápalátogatás 2023

Újraindult a magyar nyelvű teológiai Szabadegyetem Pozsonyban /letölthető jelentkezési lap/

A Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség szeretettel hív és vár minden érdeklődőt a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola vendégelőadói által tartott tanulmányi napokra a pozsonyi székhelyű Nagyszombati Egyetem Teológiai Karának épületébe, vagyis az Aloisianum nagytermébe (a pozsonyi jezsuita templom mellett), ahol 2022. október 22-én délelőtt 9-kor kezdődött az új akadémiai év első képzési napja.

Az érdeklődők jegyzetfüzetet és íróeszközt hozzanak magukkal.

A következő alkalmakra

2022. december 3-án, 2023. február 18-án, március 11-én, április 15-én és május 13-án

kerül sor. 

Az előadások 9-12, majd pedig délután 13-16 óra között lesznek.

A Szabadegyetem előadásai javasoltak fiataloknak, középkorúaknak és időseknek egyaránt, szülők, nagyszülők, keresztszülők, pedagógusok és minden jószándékú érdeklődő saját vallási ismereteinek elmélyítése mellett mások hittani, egyháztörténelmi és filozófiai kérdéseinek megválaszolásához, esetleg a nevelési munkához is segítségre lel. Kérjük, hogy a felnőttképzés jó alkalmaként ajánlott lehetőségre szíveskedjenek ismerőseik figyelmét is felhívni.

A tanítási napokon reggel nyolckor a ferences templomban van lehetőség magyar szentmisén résztvenni.

Bővebben: Újraindult a magyar nyelvű teológiai Szabadegyetem Pozsonyban /letölthető jelentkezési lap/

Egy évvel ezelőtt érkezett közösségünkbe a Magyar Arany Érdemkereszt

Nagykövetségi közlemény - kattintson IDE

A Vatican News tudósítása IDE kattintva olvasható, valamint ITT hallgatható vissza

Szemtől szemben - ITT nézhető vissza

Beszélgetés a Kossuth Rádióban - íme, ITT az archívum

Riport a Magyar7-ben - ITT olvasható

+ 1 később készült beszélgetés 2022-ből - ITT hallgatható meg

A REMÉNY c. katolikus hetilapban megjelent beszélgetés. Albán József atya, a lap főszerkesztő-helyettese kérdezte Molnár Tamás pozsonyi magyar lelkipásztort. Íme az interjú:

Ha mondjuk, öt évvel ezelőtt valaki azt mondta volna, hasonló kitüntetést kapsz nemsokára, mit szóltál volna?

Meglepődtem volna, mint ahogy meglepődtem idén nyáron is, mikor tudomást szereztem arról, hogy magyar állami kitüntetésben részesülök. Nem számítottam ilyesfajta elismerésre, s nem is vártam, hiszen úgy vélem, csupán a hivatásbeli kötelességemet teljesítem azzal a papi szolgálattal, melyre meghívást kaptam, s amit 2008 júniusától felszentelt papként örömmel végzek. De ha már ily elismerően felfigyeltek a pozsonyi magyar katolikus közösség életére, egyben nagy hálát is érzek ezért a kitüntetésért, amit azonban nem szeretnék csak úgy magamnak kisajátítani. A kitüntetés átvételétől kezdve hangsúlyozom, hogy köszönet illeti azokat a helyi munkatársaimat, segítőimet is – templomi közösségünkön belül és azon kívül is –, akikre lehet számítani, és szeretném, ha ők is sajátjuknak éreznék ezt a kitüntetést. 

Milyen a magyar hívek helyzete a Pozsonyi Főegyházmegyében?

Elsősorban a somorjai esperesi kerület áll túlnyomórészt magyar plébániákból – ezek közé tartozik a főegyházmegye egyik kedvelt búcsújáróhelye, Bacsfa-Szentantal is –, illetve a szenci esperesi kerületben vannak magyar- vagy vegyes plébániák. Ezenkívül a pozsonypüspöki plébánia területén élnek nagy számban magyar hívek, Pozsony belvárosában pedig a város különböző részeiben élő magyarok, az itt dolgozók vagy itt tanulók találkoznak rendszeresen a magyar szentmiséken, illetve kapcsolódnak be más módon is a közösségi életbe. Számos közösségi összejövetelnek a három évvel ezelőtt megnyitott Közösségi Házunk ad otthont. A járványhelyzet előtt több akadémiai éven keresztül magyar nyelvű teológiai szabadegyetem működött Pozsonyban, illetve évente több alkalommal itt került megrendezésre a magyar hitoktatók rendszeres találkozója és tanulmányi napja is. Nem csak pozsonyiaknak hirdettük meg annak idején a hosszútávú jegyesoktatás majd pedig házasság-erősítő sorozat alkalmait, melyek vezetésében egy kecskeméti házaspár volt hosszú hónapokon át a segítőnk. S még sorolhatnánk a különféle hasznos kezdeményezéseket, amiket az egyházmegye különféle helyein szerveztünk, szervezünk a magyar paptestvérekkel, ki-ki a saját szolgálati helyén betöltve hivatását, saját körülményeink és képességeink függvényében. Persze, vannak hiányosságok is, amiket jó lenne pótolni, s területek, amikre nagyobb hangsúlyt kéne fektetni. Bízunk benne, hogy lépésről-lépésre, Isten segítségével majd ez is alakul. Addig is használjuk ki a lehető legjobban a kínálkozó alkalmakat lelki életünk gazdagítására. A magyar hívek lelki igényeit lelkiismeretesen szolgáló minden paptestvéremet köszönet illeti, s a szóban forgó magyar elismerés őket is érinti, hiszen egy célt szolgálva tesszük a dolgunkat.

Mit tartasz a munkádban prioritásnak?

A papi önazonosságom megélését, a papi szolgálatot Isten dicsőítésére és az Isten által valamilyen módon rámbízottak javára, főként halhatatlan lelkük javára. A liturgikus ünneplések és szentségkiszolgáltatások mellett fontosnak érzem a közösségépítést a templom falain kívül is. Szívesen látogatom a családokat, vagyok velük örömeikben például egy keresztelő, elsőáldozás, bérmálkozás, esküvő, születésnap vagy házassági évforduló alkalmával, vagy egy klasszikus vasárnapi ünnepnapon, egy gyalogtúrán, zarándoklaton vagy épp a közösségi sítúrán, de ugyanúgy közel szeretnék lenni a betegségben, gyászban vagy más szomorúságban keresztet hordozókhoz is. A járványhelyzetben különös intenzitással ezen fizikai találkozások mellett egyfajta szélesebb körű lelki család is kialakult, akikkel mondhatnám, az ima hullámhosszain találkoztunk. Értük is felelősséget érezve tekintettem fontos szolgálatnak a rádió- és televízió által közvetített szentmisék rendszeres celebrálását, az újságokban megjelenő gondolatok megfogalmazását, a világháló kínálta lehetőségek felhasználásával megszervezett imaalkalmakat. Szívesen megemlítem, hogy nagyon lelkesen készültünk és éltük át a szeptemberi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. Visszakanyarodva a kérdéshez, prioritásom tehát ez az Istennel megélt papi élet, melyben fontos helye van a szolgálatnak, mindannak, amiket itt felsoroltam, a Forrás pedig maga Jézus Krisztus, az életem Kenyere.

Miként látod az elmúlt időszakot, s milyen tanulságot vonnál le?

Bármilyen keretek és szabályok közt éljünk is, az Istennel való személyes kapcsolatunkat, legbensőbb viszonyunkat semmilyen külső körülmény nem szakíthatja meg. A koronavírus-járvány sem. Jó azonban feltenni magunknak a kérdést, mennyire élő, mély, személyes az én konkrét kapcsolatom az Istennel? Igazi, mindent kibíró kapcsolat ez, vagy csak látszat, megszokásból vélt, részünkről ingoványra épülő valami, amiért bizony áldozatot hozni már nehezünkre esik? A tanulság számomra az – s ezt nem csak a járványidőszakra értem –, hogy minél valódibb egy ember kapcsolata az Úrral, annál inkább sugározza Őt. Még a nehézségekben is, s ami egyáltalán nem könnyű, még igazságtalanságok közepette is. Mondhatnánk, az Istennel való személyes kapcsolat egyfajta tartást ad az embernek. Elismeréssel tekintek azokra, akik az Úrból élve emberségesen élték át az elmúlt időszakot, és sugározzák életükkel, hogy Kihez is tartoznak. Elszomorít azonban azok közömbössége és felszínessége, akik nem tesznek azért, hogy Istennel valóban élő kapcsolatuk legyen. Ezen belül említhető meg például az, hogy most, mikor összejöhetünk a templomban szentmisére, szentségimádásra, a rózsafüzér imádkozására, hányan nem vállalnak a „kötelező minimumon” túl semmiféle áldozatot. Istenhez azonban nem csak a bajban kéne fordulnunk, nem csak elvárásokkal kéne lennünk Egyháza felé, hanem szívesen és hűségésen vele kéne járnunk a mindennapok útját, az áldozatvállalást is beleértve.

Mik a rövid- illetve hosszútávú terveid?

Szeretném, ha együtt és egymásért imádkozó közösségként keresnénk és követnénk az Isten akaratát. Ha a közösség tagjai éreznék, hogy számíthatnak egymásra. Ez rövid- és hosszútávú vágyam, s egyben tervem is, hiszen ez egy mindig időszerű közös munka Istennel az egész közösség részéről. Szeretném, ha tovább folytatódna az az eucharisztikus élet, amit a négyévesre húzódott előkészület és maga az eucharisztikus kongresszus ünneplése megerősített. Ezalatt értem a szentmiséken való gyakori részvételt, lehetőség szerint szentáldozáshoz való járulással együtt, a rendszeres szentségimádások folytatását – köztük a csütörtökökre bevezetett csendes adorációkat –, a katekéziseket az Oltáriszentségről. Ahogy négy éven át komolyan vettük a készület idejét, most hasonló lelkesedéssel szeretnénk feldolgozni mindazt, amit a kongresszus által kaptunk. Szeretnénk visszatérni a tanításhoz, az ötletekhez, a lelki élményhez, amit a budapesti hét gazdagon kínált. Úgy vélem, ez szintén évekre szóló lehetőség és kihívás. Továbbá az Amoris laetitia-családév keretén belül gyakrabban előtérbe kerül a család a mi közösségünkben is. Sok értékes segédanyagot kínálunk a házaspároknak kapcsolatuk ápolása érdekében, a szülőknek a keresztény neveléshez, minden hónap második vasárnapján a családokért ajánlom fel a délelőtti magyar szentmisénket. Rövidtávú tervem, azaz ennek a pasztorális évnek alapgondolata egy újra-evangelizációja a helyi közösségnek. Most ősszel vágunk bele ebbe a kalandba, egy magyarországi egyházmegyében jól működő evangelizációs csoport segítségével. Szeretnénk, ha az evangéliumi tanítás minden korosztály, az emberek, családok, kisközösségek életében mind jobban felismerhető lenne. Ha hiteles, meggyőződésből keresztény hívekként élnénk példát mások elé is. S ez egyben hosszútávú terv is, hiszen ez egy többlépéses folyamat. Ehhez szeretnénk a kedves Olvasók támogató imáit is szívből kérni, s egyben köszönjük is azokat.

 

Bővebben: Egy évvel ezelőtt érkezett közösségünkbe a Magyar Arany Érdemkereszt

Alkategóriák

1. oldal / 23