Szeretetben gazdag karácsonyt!

Tej- és gluténmentes, szója- és pálmaolajmentes vagy éppen cukormentes szaloncukor is kapható már a széles kínálatú üzletekben. Az adventi, egyes helyeken műanyagmentes vásárokon alkoholmentes puncsot is árulnak. A karácsonyi receptek közt keresgélve ma már akár liszt- és tojásmentes, sőt, úgynevezett mindenmentes mézeskalács tippek sorozatából is lehet kedvünkre válogatni. Az internet böngészőjének a „hulladékmentes karácsony” kifejezés sem idegen. S még sorolhatnánk, mi mindentől lehet egy étel, egy termék, egy kezdeményezés vagy esemény mentes. Egészségügyi okból, elvből, elővigyázatosságból, odafigyelésből vagy éppen divatból kifolyólag egyre gyakrabban találkozunk az említett, vagy ezekhez hasonló „mentes”-kifejezésekkel, életmóddal. De vajon mi az, amitől az életünk, amitől a karácsonyunk nem szabad, hogy mentes legyen? Még ha sajnos gyakran már közhelynek is számít a „szeretet ünnepe” kifejezés – talán mert a konzumvilág kínálata és nyomása miatt más, eléggé negatív tapasztalataink is vannak az üzletekben túl korán kezdődő „karácsonnyal” kapcsolatban –, az igazi karácsonynak és tágabb értelemben az életünknek – ünnepnapoknak, az ünnepre készülés időszakának, de hétköznapjainknak sem – nem szabad, hogy szeretetmentesek legyenek. Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy közénk jött a Szeretet. Ajándékká lett értünk a Szeretet, a megváltó Szeretet. Ez tény. Nem csupán érzelem, nem pusztán idillikus legenda. Világunkat és benne minket is érintő valóság. „Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet” – olvassuk a Szentírásban.

Bővebben: Szeretetben gazdag karácsonyt!

Gyertyagyújtás a családban advent első vasárnapján

A koszorú megáldására a templomban kerül sor a vasárnapi szentmisék keretében advent kezdetén. Otthon e koszorú mellett összegyűlhet a család. Akár szombatonként este, akár vasárnap az ebédkor vagy szintén este, s közösen végezhetik a gyertyagyújtás szertartását. Az alábbi menet is segítségül szolgálhat, ám bizonyos részek kihagyhatók belőle, illetve más részekkel is kiegészíthető. S nem utolsó sorban javasolt, hogy a család hétköznapokon is találjon egy kis időt a koszorú mellett összegyűlve a közös imára, éneklésre, szentírási részek olvasására.

Bővebben: Gyertyagyújtás a családban advent első vasárnapján

Egy tized a közösségért - kapcsolódjon be!

Október – a rózsafüzér hónapja

Egyénileg és családonkéntis be lehet kapcsolódni a közösségünkért felajánlott októberi ájtatosságba.

2020. október 1. és 31. között – lehetőség szerint naponta – imádkozza el a kiválasztott rózsafüzér tizedet, felajánlva azt saját családjáért, közösségünk nagy családjáért és annak minden kiscsoportjáért, mindazokért, akik ebbe a kezdeményezésbe bekapcsolódnak.

VIDEO - kattintson IDE

Bővebben: Egy tized a közösségért - kapcsolódjon be!

Megismerni Isten angyalok által is közölt szeretetét

„Hitigazság, hogy szellemi, test nélküli lények, akiket a Szentírás általában angyaloknak nevez, léteznek. Ezt a Szentírás éppoly világosan bizonyítja, mint az egybehangzó Szenthagyomány” – olvashatjuk a Katolikus Egyház Katekizmusában. A barokk templomok díszes oltárai, a karácsonyi képeslapok, a kisgyermekek ágya fölé függesztett színes képek angyal-ábrázolásai mellett fontos, hogy egy másabb képet is kialakítsunk magunkban a szóban forgó teremtményekről. Nem az ezoterika kínálta gazdag irodalom, hanem a Szentírás, az Egyház tanítása, a vallásunk tanításával összeegyeztethető művek szolgáljanak segítségül. Csakúgy, mint hitünk tárgyának más-más területein is. Fontos, hogy a hitünkkel kapcsolatos témákban tovább képezzük magunkat. Fontos, hogy hitünk igazságairól elgondolkodjunk, gazdagítsuk ismereteinket, hogy helyesebben lássuk az összefüggéseket. Talán nem egyszer azzal találjuk szemben magunkat, hogy hittani tudásunk bizonyos dolgokban nem sokat bővült a kisgyermekkorban megtanultak óta. Pedig az élet más dolgaiban sem állhatunk meg a fejlődésben az első éveinknél. Nagyon hasznos már kisgyermekként hallani és tanulni Istenről, angyalokról, bibliai szereplőkről, Jézus életéről, továbbá rímes, verses imákat megtanulni és rendszeresen mondani azokat – nélkülözhetetlen szerepe van ebben minden szülőnek –, ám fokozatosan, az ember testi-lelki fejlődésével harmóniában mind az imaéletnek, mind a hitbeli ismereteknek is tovább kell fejlődniük.

Bővebben: Megismerni Isten angyalok által is közölt szeretetét

Javunkra válik? Avagy az aktuális óvintézkedésekről pozitívan

Az Istent szeretőknek minden a javukra válik. Valóban minden? Még a koronavírus időszakának jelen állapota is? Itt és most is érvényes Boldog Brenner János Szentírásból kölcsönzött jelmondata? Igen!

A vasárnapi szentleckében Szent Pál apostol arra hív meg minket: éljünk Krisztus evangéliumához méltóan! Ilyen nemes törekvésbe hogyan illeszthetem bele a járványhelyzet óvintézkedéseinek betartására fordítandó figyelmemet? Evangéliumhoz, azaz örömhírhez méltó lehet az életem a sok korlátozás közepette is? Megint csak: igen!

S mindehhez néhány tipp, hogy örömmel vállaljuk, áldozatként felajánlva, az egymásra figyelés jegyében az olykor kényelmetlen és szokatlan – bízva abban, hogy több dologban csupán átmeneti jellegű – szabályok betartását…

Bővebben: Javunkra válik? Avagy az aktuális óvintézkedésekről pozitívan

Példabeszédek a mennyek országáról

Homília az évközi idő 16. vasárnapján (A)

Jézus gyakran szólt példabeszédekben hallgatóihoz. Az adott történelmi kor és földrajzi hely konkrét kultúrájában emberi létezést vállaló második isteni személy gyakran a mindennapi életből vett hasonlatok segítségével tanított. Egyszerű és érthető példákat használt, hogy minél hatékonyabb módon közelebb vezesse hallgatóit az isteni tanítás megértéséhez. Az evangéliumban elénk tárt példabeszédek nekünk is segítségünkre vannak, hogy a lelki dolgokról, az Isten országáról szóló tanítást könnyebben megértsük. 

Isten tanítására és vezetésére nyitottan, jó termőtalajként fogadjuk tehát Isten Igéjét – a magot, hogy bennünk kibontakozzon és gyümölcsöt hozzon. Ilyen lelkülettel olvassuk a Szentírást, hallgassuk a szentmisék szentírási részleteit. Ilyen lelkülettel ismételgessünk magunkban egy-egy bibliai idézetet, elmélkedjünk át egy-egy kiválasztott bibliai részletet. Erre nevelve foglalkozzanak a szülők már kiskortól gyermekeikkel a bibliai történeteket és bibliai alakokat megismertetve velük, közösen beszélgetve az egyes részek üzenetéről. Legyen méltó helye a Szentírásnak minden családban és otthonban. Tisztelettel és rendszeresen kézbe vett könyvként legyen része a családok életének. Isten Igéje legyen otthon a családokban, mindennapi Útitárs örömteli és nehéz életszakaszokban egyaránt. Felnőttként is tartsuk fontosnak rendszerezni, gazdagítani hittani ismereteinket, hogy hitünk tanítása segítsen a személyes hitünk elmélyítésében is. 

Bővebben: Példabeszédek a mennyek országáról

Alkategóriák

8. oldal / 21