Szent Márton szülővárosából érkezett vendégekkel együtt ünnepeltünk a pozsonyi dómban

A Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Szombathelyi Csoportja december 11-én Szent Márton püspök tiszteletére ünnepséget rendezett Pozsonyban, a Szent Márton Székesegyházban, amelyen sor került az Énekek Szent Márton püspök tiszteletére c. énekeskönyv koncerttel egybekötött bemutatójára, és az azt követő, Szent Márton tiszteltére bemutatott főpapi szentmisére.

Bővebben: Szent Márton szülővárosából érkezett vendégekkel együtt ünnepeltünk a pozsonyi dómban

Várjuk az Urat – Pozsonyban is (Advent 2017)

Adventtel új egyházi évet kezdünk. E liturgikus időszak Jézus Krisztus születésének méltóbb megünneplésére és mélyebb átélésére kíván felkészíteni minket: saját szívünket, családjainkat, templomi közösségeinket, baráti köreinket, környezetünket. Meghívás ez egy lelki útra, hogy új lelkesedéssel előkészülve, boldog szívvel tudjuk átélni karácsony örömét, Isten szeretetének ünneplését. Tartsuk fontosnak, hogy mások adventje is tartalmas legyen. Buzdítsuk családtagjainkat, ismerőseinket is a jó lelki készületre, legyen az idei Úrjövet ideje kegyelmi időszak minél több hívő, kereső, még nem hívő számára. A közömbösség és lanyhaság sötétségéből kilépve a tevékeny, odafigyelő szeretet világossága ragyogja be decemberi napjainkat…

Bővebben: Várjuk az Urat – Pozsonyban is (Advent 2017)

Pozsonyban is csatlakoztak a sok ezer egy időben imádkozó nagy közösségéhez

Krisztus Király ünnepének előestéjén, november 25-én este 17 órai kezdettel egyórás szentségimádásra gyűltek össze a pozsonyi magyar hívek a Ferences templomban. A Budapesten megrendezendő 2020-as 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve indult el az a kezdeményezés, hogy egy időben, különböző helyszíneken együtt imádkozzon legalább húszezer ember. Ily módon Jézus Krisztust az Oltáriszentségben imádva egyre jobban tudjuk felismerni és szeretni.

Bővebben: Pozsonyban is csatlakoztak a sok ezer egy időben imádkozó nagy közösségéhez

Zsúfolásig megtelt a Kék-templom Szent Erzsébet ünnepén

„Szent Erzsébetből hős szeretet árad…”
Minden eddiginél nagyobb számban gyűltek össze pozsonyi, környékbeli és távolabbról érkezett hívek az Árpád-házi Szent Erzsébet nevére szentelt, a főváros egyik ékköveként számon tartott Kék-templomban. A szentmise előtt kispapok vezetésével a segítő szeretet példaképének közbenjárását kérő litánia és rózsafüzér imával készültek a hívek a legszentebb áldozat mélyebb átélésére. A közkedvelt szentünk tiszteletére bemutatott liturgia kezdetén Molnár Tamás atya, a pozsonyi magyar közösség lelkipásztora, az esemény fő szervezője utalt rá, bár mára igazolást nyert, hogy a szent királylány nem Pozsonyban – mint az a pozsonyi köztudatban sokáig élt –, hanem Sárospatakon született, de kis mennyasszonyként kíséretével Türingiába utazva, néhány napig a pozsonyi várban időzött. Ennek emlékét őrzi a vár alatti parkban álló gyönyörű Szent Erzsébet-szobor, de említésre érdemes Rigele Alajos Erzsébetet ábrázoló fehérmárvány szobra is a papi szeminárium udvarán, amint irgalmasan lehajol két kicsi koldusgyerekhez.

Bővebben: Zsúfolásig megtelt a Kék-templom Szent Erzsébet ünnepén

A szentek példáját idézték fel a gyerekek és a fiatalok

November 3-án, pénteken délután a pozsonyi magyar katolikus közösség által működtetett közösségi helységben, a Korona társalgóban került megrendezésre a „Szentek felvonulása” elnevezésű program, amelyet a helyi Édesanyák Imái-csoportok, a helyi cserkészek és az óvodáskorúak hittanos foglalkozásait vezető fiatalok szerveztek.

Bővebben: A szentek példáját idézték fel a gyerekek és a fiatalok

1. oldal / 6