:

Lelki előkészület Ferenc pápa magyarországi és szlovákiai látogatására

Imádkozzunk Krisztus földi helytartójáért, hogy a Szentlélektől vezetve, bölcsen kormányozza Krisztus Egyházát!

1. hét

Ferenc pápa gondolatai, 8. 15.

„Tekintsünk felfelé, az ég nyitva áll, nem kelt félelmet, és többé nincs is már távol tőlünk, mert a menny küszöbén vár bennünket az Anya.”

(Úrangyala-imádság, 2019. 8. 15.)

 

Ferenc pápa gondolatai, 8. 16.

„Ha alázatos hálával elfogadjuk az Úr szeretetét, csak akkor tudunk ellenállni a bálványok csábításának és a hamis elképzelések megtévesztő erejének. A pénz, az élvezetek és a siker ugyan egy rövid ideig elbűvölnek bennünket, ám utána csalódást okoznak: életet ígérnek, de halált okoznak.”

(Ferenc pápa kommentárja az Evangéliumhoz, 2015. 10. 11.)

 

Ferenc pápa gondolatai, 8. 17.

„Az Úr nem tud a mindennél kevesebbet adni. Amikor ő ad valamit, önmagát adja, és ez a minden.”

(Homília, 2017. 2. 28.)

 

Ferenc pápa gondolatai, 8. 18.

„A Boldogságos Szűz Mária segítsen minket, hogy befogadjuk életünkbe a szeretet logikáját, amely megszabadít attól az elbizakodottságtól, hogy kiérdemelhetjük Isten jutalmát, és megszabadít a mások feletti negatív ítélkezéstől.”

(Úrangyala-imádság, 2017. 9. 24.)

 

Ferenc pápa gondolatai, 8. 19.

„A társadalom peremén élőkre, sőt a megvetett és kirekesztett emberekre is irányul Isten bőkezűsége.”

(Úrangyala-imádság, 2014. 10. 12.)

 

Ferenc pápa gondolatai, 8. 20.

„Szent Bernát apát Szűz Mária iránti szeretete, akit a „Tenger Csillagának” nevezett, ösztönözze minden keresztény életét: tanuljuk meg látni és hívni Máriát, hogy ne essünk kísértésbe, és tudjunk élni a Fia, Jézus által ajándékozott kegyelmek gyümölcséből.”

(Általános kihallgatás, 2018. 8. 21.)

 

Ferenc pápa gondolatai, 8. 21.

„Jézus ma azt kéri tőlünk: hagyjuk, hogy Királyunkká váljon. Ő egy olyan király, aki szavával, példájával és a kereszten felajánlott életével megmentett bennünket a haláltól. Ez a király megjelöli az utat az eltévelyedett ember számára, új világosságot ad a kételyek, a félelem és a mindennapok megpróbáltatásainak nyomait viselő létünknek. Azonban ne feledjük, hogy Jézus országa nem e világból való. Életünknek, amelyet olykor kemény próbára tesznek tévedéseink és bűneink, Jézus új értelmet adhat, csak azzal a feltétellel, hogy nem követjük a világ és „királyainak” logikáját.”

(Úrangyala-imádság, 2018. 11. 25.)

 

2. hét

Ferenc pápa gondolatai, 8. 23.

„Ahhoz, hogy szabad legyél a gazdagságtól, távolságot kell tartanod, és imádkoznod kell az Úrhoz. Ha az Úr gazdagságot adott neked, az azért van, hogy továbbadd másoknak, hogy a nevében sok jót tegyél másokkal.”

(Homília, 2018. 5. 24.)

 

Ferenc pápa gondolatai, 8. 24.

Nátánel elmegy, és látja, és attól a pillanattól kezdve megváltozik az élete. A keresztény hit így kezdődik. És így adják tovább: közvetlen tudásként, mely tapasztalatból és nem hallomásból születik.

(Ferenc pápa üzenete a tömegtájékoztatás 55. világnapja alkalmából)

 

Ferenc pápa gondolatai, 8. 25.

„Nem azt keresem csupán, ami külsőség? Anélkül, hogy megváltoztatnám szívemet? Anélkül, hogy megnyitnám szívemet az imádságnak, az imádság szabadságának, az alamizsna szabadságának, az irgalmasság cselekedetei szabadságának?”

(Homília, 2018. 10. 16.)

 

Ferenc pápa gondolatai, 8. 26.

„Az éberség annyit jelent, hogy megértem, mi zajlik a szívemben, megállok egy pillanatra, és megvizsgálom az életemet.”

(Ferenc pápa kommentárja az Evangéliumhoz, 2017. 10. 13.)

 

Ferenc pápa gondolatai, 8. 27.

„Kedves anyukák, legyetek olyanok, mint Szent Mónika, és soha ne adjátok fel; szüntelenül imádkozzatok gyermekeitekért.”

(Twitter-üzenet, 2018. 8. 27.)

 

Ferenc pápa gondolatai, 8. 28.

„Szent Ágostont szíve nyugtalansága vezette el a Krisztussal való személyes találkozáshoz. Annak megértéséhez, hogy Isten, akit önmagától távol keresett, minden emberi lényhez, a szívünkhöz közel álló Isten, közelibb, mint mi önmagunk számára.”

(Beszéd a római Szent Ágoston-bazilikában, 2013. augusztus 28.)

 

3. hét

Ferenc pápa gondolatai, 8. 30.

„Fennáll annak a kockázata, ami mindannyiunkra vonatkozik, hogy azt hisszük, valakiről sokat tudunk, de sajnos megbélyegezzük őt, és előítéleteink alapján alakítunk ki róla képet magunkban.”

(Úrangyala-imádság, 2021. 7. 4.)

 

Ferenc pápa gondolatai, 8. 31.

„Ez a keresztény identitás: nem világias lelkülettel élni, nem olyan módon gondolkodni, nem olyan módon ítélkezni… Lehet öt teológiai titulusod, de ha nincs benned Isten Lelke! Lehet, hogy nagy teológus leszel, de nem vagy keresztény, mert nincs benned Isten Lelke! Ami hatalmat ad, ami megadja identitásodat, az a Szentlélek, a Szentlélekkel való felkenés.”

(Homília, 2014. szeptember 2.)

 

Ferenc pápa gondolatai, 9. 1.

„Követnünk kell Péter anyósának példáját, aki meggyógyítása után azonnal szolgálni kezdte az Urat és a többi vendéget.”

(Úrangyala-imádság, 2018. 2. 4.)

 

Ferenc pápa gondolatai, 9. 2.

„Jézus követéséhez nem elég a jó szándék, szükséges naponta meghallani a hívását. Csak ő, aki ismer minket és határtalanul szeret, adja meg nekünk, hogy az élet tengerében mélyre menjünk.”

(Homília, 2020. 1. 26., Isten igéjének vasárnapja)

 

Ferenc pápa gondolatai, 9. 3.

„Az evangélium új hír! Az evangélium ünneplés! Teljességében csak örömteli és megújult szívvel élhetjük. Adjon nekünk az Úr kegyelmet, hogy így őrizzük meg a törvényt. Hogy megőrizzük a törvényt, amelyet Jézus beteljesített a szeretet parancsában, a boldogmondásokból kiinduló parancsokban.”

(Homília, 2014. 10. 5.)

 

Ferenc pápa gondolatai, 9. 4.

„Jézus közeleg; éppen ez a közeledés bizonyítja, hogy jó úton járunk. Mert ez az az út, amelyet Isten kiválasztott, hogy üdvözítsen minket: a közelség. Közel jött hozzánk, emberré lett.”

(Homília, 2014. 10. 31.)