A lelki áldozásról + imák

Kedves Testvérek! A következő időszakban a többség – a járványhelyzeti szigorítások értelmében nyilvános szentmisék bemutatásának hiánya miatt – nem tud ténylegesen szentségi módon szentáldozáshoz járulni, ezért szeretnék néhány sort a lelki áldozásról írni, imákat javasolni.

Fellapozva a Magyar Katolikus Lexikont felidézhetjük, hogy a trienti zsinat szerint lelki áldozást azok végeznek, akik szeretetben tevékeny hittel vágyódnak az Égi Kenyérre, de fizikai körülmények megakadályozzák a tényleges áldozást. Lényegi sajátossága és kegyelmi hatásának forrása az a közösség, amit a szeretet képes hozni a szentségi Jézussal. Napjában többször is lehetőség van a lelki áldozásra, akkor is, ha valaki képtelen szentáldozáshoz jutni, de akkor is, ha ténylegesen meg tudott áldozni. Nem követ el szentségtörést az, aki tudja, hogy gyónnia kellene, de az adott helyzetben és időben nincs rá módja és lelki áldozást végez.

A lelki áldozás imái:

Bővebben: A lelki áldozásról + imák

Imádkozzunk a haldoklókért!

Lélekben álljunk oda egy haldokló ágya mellé, s imádkozzuk el az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét - gondolhatunk konkrét személyre, akiről tudjuk, hogy haldoklik, vagy a Jóistenre bízhatjuk, hogy használja fel imánkat egy olyan általunk személyesen nem ismert haldokló számára, akinek erre most szüksége van, akár a koronavírus miatt, akár egyéb okból közeledik földi életének vége. Gondoljunk azokra, akiket nem látogathatnak meg szeretteik, akiknek nincs alkalmuk elbúcsúzni családtagjaiktól, akik magányosnak érzik magukat betegágyukon vagy az idősek otthonában... Imádkozzuk ezt az imát rendszeresen. Naponta. Értük. S akikkel lehet, telefonos összeköttetésben együtt is. Másokat is buzdítva erre. Hálás köszönet!

Bővebben: Imádkozzunk a haldoklókért!

Engesztelő ima - be lehet kapcsolódni

Meghívom a kedves híveket az egykori imaév fohászának rendszeres imádkozására. Kezdve ezt Árpád-házi Szent Margit ünnepén, két nappal az imában szintén említett Esztergomi Boldog Özséb liturgikus emléknapja előtt, az ökumenikus imahéten a keresztények egységéért, amikoris továbbra sincsenek templomainkban szentmisék hívek tömeges fizikai részvételével... Átérezzük Istenre éhező lelkünk táplálásának fontosságát. Imádkozzunk, engeszteljünk, szentelődjünk meg. Alkossunk így is lelki imaközösséget. A felhívás terjesztésével is apostolkodhat családja, ismerősei, munkatársai, templomi közösségünk további tagjai körében is! Hálás köszönet érte!

Bővebben: Engesztelő ima - be lehet kapcsolódni

Adományozzunk szeretettel, törődéssel

Adományaival Pozsonyligetfalun is megörvendeztetheti a Szeretet Misszionáriusait - Kalkuttai Szent Teréz anya itt élő nővéreit, akik ezekben a nem könnyű hónapokban is szeretettel törődnek a rászorulókkal, köztük számos magyar hajléktannal is.

A pénz, tartósélelmiszer, mosó- és mosogatószer, tisztálkodási szerek, frissen sütött sütemény vagy pogácsa mellett felajánlott imájához csatolja majd magyar közösségünk üdvözletét is a Nővérek felé, akiket nagy hála illet. Ketten közülük magyarul is beszélnek, előzőleg ugyanis budapesti házukban szolgálták Krisztust a szegényekben.

Neveljük az adományozásra, javaink megosztására és a másokra figyelésre a fiatalokat és a gyermekeket is!

Bővebben: Adományozzunk szeretettel, törődéssel

Alkategóriák

9. oldal / 24