Zvolenský érsek atya imát kér egyházmegyéje papjaiért

Február 14-én emlékeznek meg a Pozsonyi Főegyházmegye létrejöttének tizenkettedik évfordulójáról. Minden évben az évforduló alkalmából Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek-metropolita, a Szlovák Püspöki Konferencia elnöke pásztorlevélben kíván az egyházmegye híveihez és papjaihoz szólni, mely a vasárnapi szentmisék keretén belül kerül felolvasásra. Idén február 9-én, az évközi idő ötödik vasárnapján a Pozsonyi Főegyházmegye területén bemutatott szentmiséken minden templomban – a megyéspüspök kérésére – az általa írt körlevelet olvasták fel.

Bővebben: Zvolenský érsek atya imát kér egyházmegyéje papjaiért

A magyar misék rendje Pozsonyban 2019 karácsonyán

A magyar misék rendje Pozsonyban

2019. december 23. és 2020. január 6. között

FERENCES TEMPLOM:

December 23.

hétfő

6:00

December 24.

kedd, Szenteste

22:00

December 25.

szerda, Karácsony

9:00*

December 26.

csütörtök, Szt. István vt.

9:00

December 29.

vasárnap, Szt. Család

9:00*

December 31.

kedd, évvégi hálaadás

17:00

Január 1.

szerda, Újév

9:00*

Január 2.

csütörtök

18:00

Január 3.

péntek

18:00

Január 4.

szombat

8:00

Január 5.

vasárnap

9:00*

Január 6.

Hétfő, Vízkereszt

9:00*

*parancsolt ünnep

BLUMENTÁL:

A Virágvölgyi plébániatemplomban vasárnaponként, valamint december 25-én, január 1-én és január 6-án esténként 18 órai kezdettel lesznek magyar nyelvű szentmisék.

Áldott karácsonyt és 2020-as új esztendőt a közösség minden tagjának és családjának!

Tamás atya

Új egyházi évet kezdünk

Új egyházi év veszi kezdetét advent első vasárnapjával. Új liturgikus időszakot kezdünk. Isten kegyelméből újból alkalmat kapunk, hogy megújult lelkesedéssel induljunk neki a megváltás-misztérium szemlélésének, lélekben és kegyelmi síkon újból végig kísérjük Jézus Krisztus életét, elmélyüljünk tanítványságában. Erre a lelki frissességre, megújult nyitottságra az isteni kegyelemmel való együttműködésben, a most is időszerű lelki megújulásra hív meg Egyházunk Szent Pál apostol inspirált szavaival is, amelyek a szentleckében hangzanak el: itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból, vessük hát le a sötétség tetteit és öltsük fel a világosság fegyvereit! Legyünk tehát éber, Istennel együttműködő, Jézus Krisztus életét szemlélve Hozzá mindig személyes és egyre jobban elmélyülő kapcsolatban ragaszkodó igazi tanítványok, akik mint a tudásra vágyó és az új tananyagra kíváncsi diák, a tanítójában megbízó tanítvány, Jézus Krisztustól ebben a liturgikus évben is tanulni kívánó, tanulni és ha kell, változni merő tanítványokként hagyjuk magunkat a kegyelmi életben vezetni. Ugyanazok a liturgikus időszakok, ugyanazok az egyházi ünnepek, mint az elmúlt években, jól ismert szentírási részletek, az egyes ünnepkörökhöz évről-évre társuló népi ájtatosságok lesznek majd az új egyházi esztendőnek is alkotóelemei, mégis valami újként élhetjük át ennek az évnek minden napját, mert Isten kegyelme a jelenben akar megérinteni minket, itt és most kell Istent dicsőítenem, most tudok tenni valamit azért, hogy Hozzá tartozzam, az állandó jelenben élő Isten előtt most tudom kitárni a szívem és hagyni, hogy a szeretetéből felkínált kapcsolat részese legyek.

Bővebben: Új egyházi évet kezdünk

Alkategóriák

9. oldal / 18