:

Miserend - frissítve!

Kérjük, éljenek a magyar szentmisék lehetőségével Pozsonyban, hogy a Szentlélek ajándékaival eltelve olyan élő közösséget alkossunk, melynek igazi erőforrása az Eucharisztia, és a tagok további találkozásait is megszentelő, legfontosabb találkozási helye az Úr oltára körüli eucharisztikus ünneplés. Köszönjük!

Mikor találkozhatunk a héten? Találkozzunk...

A ferences templomban hétfőn, a szent őrzőangyalok ünnepén (okt. 2.) reggel nyolckor lesz szentmise.

Szerdán, Assisi Szent Ferenc ünnepén, mely ferences templomunkban különösképpen is jelentős nap, este hatkor lesz magyar szentmise.

Csütörtökön szintén este hatkor kezdődik majd a magyar szentmise, előtte fél hattól pedig csendes szentségimádásra hívjuk a kedves híveket, Szent Fausztina nővér emléknapján.

Pénteken, október hónap elsőpéntekjén – a szlovák ferences testvérek kérésére, mivel este koncertet szerveznek a templomban – kivételesen reggel nyolckor lesz a magyar szentmise.

Szombaton, a Rózsafüzér Királynéja-napján nem lesz magyar szentmise a ferenceseknél, ugyanis ezen a napon kerül megtartásra a hagyományos máriavölgyi magyar búcsú. Oda várjuk a kedves testvéreket. A részletes program a Remény hetilap hátoldalán olvasható. Cserkészeink vezetésével gyalogosan is el lehet zarándokolni a búcsúra. Aki teheti, ajánlja fel ezt az áldozatot is, akár egy konkrét fontos imaszándékáért! Az indulás 6:45-kor lesz a „Patrónka” buszmegállótól.

Vasárnap, október 8-án Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya ünnepén a szokásos magyar miserend lesz érvényben: a ferences templomban délelőtt kilenckor, a Virágvölgyi templomban este hatkor lesznek magyar szentmisék. A délelőtti szentmise előtt 8:30-tól az októberi rózsafüzér kerül imádkozásra.

Az elsőpéntekes hét folyamán a köznapi szentmisék előtt lehet gyónni (csütörtökön is – ha lesznek, akik őrzik a kihelyezett Oltáriszentséget a templomban).

Az októberi szentmisék szándékai a ferences templomban:

10.1. VAS

9:00 RT társulatok / Élő Amália

10.16. H

8:00 Élő Éva

10.2. H

8:00 Élő Jonatán

10.18. SZ

18:00 + Ilona, Jolán és Ferenc

10.4. SZ

18:00 + Mihály, Julianna és László

10.19. CS

--- Ligetfalun lesz a magyar mise

10.5. CS

18:00 Jézus Szíve Családok tagjai

10.20. P

18:00 + Zoltán és Emma

10.6. P

8:00!Papi, szerzetesi hivatásokért

10.21. SZO

--- Máriavölgyben lesz misénk

10.7. SZO

--- Máriavölgyi búcsú

10.22. VAS

9:00 +Mária, Lajos és Csilla

10.8. VAS

9:00 Élő Zdenka

10.23. H

8:00 Szándékra

10.9. H

8:00 Élő Éva

10.25. SZ

18:00 Oto gyógyulásáért

10.11. SZ

18:00 + Árpád és szülők

10.26. CS

18:00 + Kornél és az Imre csal.elh.

10.12. CS

18:00 + György

10.27. P

18:00 Élő Anna és családja

10.13. P

18:00 Segítő Szűz tiszteletére

10.28. SZO

8:00 Szándékra

10.14. SZO

8:00 Ferences Világi Rend tagjai

10.29. VAS

9:00 + Eleonóra és szülei

10.15. VAS

9:00 + János , Mária és János

10.30. H

8:00 + Ilona és Gyula szülők

Novemberre és decemberre még vannak szabad helyek, lehet miseszándékokat előjegyeztetni a sekrestyében.

Október 14-én délelőtt 9-kor kezdődik a Szabadegyetem a jezsuita templom melletti épületben. Nagyon javasolt fiataloknak, középkorúaknak, időseknek is. Külön is buzdítjuk a volt és leendő elsőáldozók és bérmálkozók szüleit, a bibliakörösöket a rendszeres részvételre (6x egy évben).

Dr. Csókay András október 19-i tanúságtétele Pozsonyligetfalun, a Mamatey utcai szaléziaknál kerül megszervezésre. Az előadás után szentmisére is sor kerül majd, ugyanabban az épületben.

Október 21-én „100 férfi imádkozza a rózsafüzért” – reggel gyalog mennénk Pozsonyból Máriavölgybe. Részletek a közeljövőben. A 11 órai szentmisére már nem csak a férfiak hivatalosak a kegyhelyre.

A Lux Televízió októberben 21-én (szombaton) 16 órakor sugároz majd élőben magyar szentmisét.

A 2023/2024-es pasztorális évünkről:

A Szentlelket segítségül hívva – a Veni Sancte-misénken és a bérmálás alkalmával is – ezt a pasztorális évet is szeretnénk a Jóisten dicsőségére, Szűz Mária gyermekeiként, halhatatlan lelkünkre, a közösségépítésre és hiteles keresztény élettel történő missziós szolgálatunkra odafigyelve átélni. A pasztorális évünk során elkezdődik a Szentszék által meghirdetett „Imádság Éve” (2024), mely előkészületet jelent a 2025-ös jubileumi évre (mottója: „A remény zarándokai”). Ehhez fogunk csatlakozni, addig viszont javasolt megélni a MEGHALLGATÁS időszakát. Sok tagból álló közösség vagyunk, sok kis csoport is működik közösségünkben. Talán sok jó dolgot észre sem veszünk egymással kapcsolatban, talán vannak dolgok, amiket szívünk szerint másként szeretnénk… Ezért: HALLGASSUK MEG EGYMÁST! Ez lesz a következő hetek, hónapok kitűzött feladata.

Néhány téma, amikkel kezdhetnénk, s amikről majd összegyűlve is alkalmunk lesz egymást meghallgatni: a liturgikus zene közösségünkben / pályázatok / a fogadalmakkal elköteleződöttek lelkisége és feladataik az egyházi közösségben / az „Újraépítve” c. könyv alkalmazása nálunk / fiatal házaspárok kísérése / a Közösségi Ház továbbfejlesztése,… Mindegyik témában jó meghallgatni egymást, egymás véleményét, ötleteit, javaslatait, felkínált segítségét,… S mindezt tisztelettel, őszinte érdeklődéssel, az imába is beleszőve. Nyissuk ki tehát a fülünket és persze a szívünket is, és hallgassunk szeretettel, hallgassunk meg embereket, régóta ismerteket és újakat is a közösségünkben. A jó cselekvés előtt fontos ez a meghallgatás is. Mi így is készüljünk a jubileumi esztendőre!

Közösségünk minden egyes tagjának, családjának, kiscsoportjának áldott új pasztorális évet kívánok! Hallgassuk meg egymást, kisebb-nagyobb körökben, szükség szerint akár négyszemközt, s hogy ez mind hatékonyabb lehessen, imádkozzuk rendszeresen (és terjesszük) a közösségünkért megfogalmazott fohászt és az Úrral való egység imáját is. Szeretettel és papi áldásommal, Ta.

* * *

Jelentkezési lap kérhető a 2023/24-es tanév végére tervezett magyar elsőáldozására.

Szentmise-szándékok írathatók be a polgári év végéig terjedő időszakra.

Kérjük a Közösségi Házban találkozó csoportokat, hogy az új tanévben tervezett rendszeres időpontjaikat mihamarabb jelezzék Varga Máriánál.

Október 1-én Ilo Emmanuel afrikai származású, Magyarországon missziós munkát végző szalézi atya mutat be újmisét a külső felújításra váró ferences templomunkban.

A máriavölgyi magyar búcsú idén október 7-én lesz megtartva, részletek a Remény hátoldalán.

Október 14-én indul a teológiai magyar Szabadegyetem újabb évfolyama a szomszédos jezsuita egyetemen.

Október 19-én Dr. Csókay András idegsebész tanúságtevő estjére kerül sor Pozsonyban.

Október 21-re szerveződik a „100 férfi imádkozza a rózsafüzért” elnevezésű imahadjáratunk.

Előzetesen jelezzük, hogy a Kék-templomban a Szent Erzsébet tiszteletére tartott magyar szentmisére idén november 18-án (szombaton) 18 órai kezdettel kerül majd sor.

Kérjük, rendszeresen imádkozzanak a közösségünkért, Isten áldásáért, a Szűzanya oltalmáért!

***

Napi fohász a közösségért

Uram, áldd meg közösségünket,
minden tagját, minden családját,
a kicsiket és a nagyokat, a fiatalokat és az időseket,
az egészségeseket és a betegeket, a gondokkal küzdőket!

Add, hogy boldogan éljük keresztény hivatásunkat!
Adj újabb jó családokat, támassz új papi hivatásokat!

Elhunyt hozzátartozóinknak és közösségünk minden megholtjának pedig adj örök boldogságot a mennyben!

Add, hogy a már megünnepelt Eucharisztikus Kongresszus egész hívő közösségünk, fővárosaink, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

***

Imádkozzuk lehetőség szerint naponta az Úrral való egység imáját is:

Imádott Jézusom!
Lábunk együtt járjon.

Kezünk együtt gyűjtsön.
Szívünk együtt dobbanjon.
Bensőnk együtt érezzen.
Elménk gondolata egy legyen.
Fülünk együtt figyeljen a csöndességre.
Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon.
Ajkunk együtt könyörögjön
az Örök Atyához irgalomért. Ámen.

(Imprimatur  Nro. 494-4/2009 Dr. Péter Card. Erdő Primas Hungariæ, Archiepiscopus Strigoniensis-Budapestinensis)

* * *

AUGUSZTUS 20-i HIRDETÉSEK:

Köszönetnyilvánítás…

Hálás köszönet a múlt heti szentmiséken való részvételért, a közösségért mondott imáikért!

Hálás köszönet Nagyboldogasszony közös ünnepléséért kedden Szunyogdiban!

Hálás köszönet Szent István király közös ünnepléséért a koronázódomban!

Hálás köszönet a közös hálaadásért az új kenyérért augusztus 20. délelőttjén!

Hálás köszönet mindazoknak, akik bárminemű szolgálatukkal szebbé tették az ünnepeket!

Hálás köszönet azoknak, akik úgy döntöttek, Bényben is szívesen ünnepelnek velem!

Isten dicsőségére, a Közösség javára, mindannyiunk örömére! Isten jutalmazza gazdagon!

Imádkozzunk a pápalátogatás kegyelmi ajándékaiért:

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk! Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során. Vétkeinket megvallva kérjük, hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust! Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben. Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária, valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása legyen kegyelem és erő forrása, hogy hitünkben növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk, reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába. Ámen.

Szlovák nyelvű ismerőseik körében is terjeszthetik:

Nebeský Otče, starostlivý Bože! Ďakujeme Ti, že si nás sprevádzal počas celých našich dejín. Vyznávame svoje hriechy a prosíme, aby sme stále viac poznávali Tvojho Syna, Ježiša Krista! On je istota pre našu budúcnosť. Prišiel, aby sme žili v pokoji a nezištnej láske. S dôverou prosíme, aby na príhovor Preblahoslavenej Panny Márie i uhorských a maďarských svätých a blahoslavených bola nadchádzajúca návšteva nášho Svätého Otca, pápeža Františka, zdrojom milosti a sily, aby sme rástli vo viere, žili v pokoji medzi sebou i s inými národmi, s nádejou budovali našu pozemskú vlasť, plnili Tvoje prikázania, a tak dosiahli večnú vlasť. Amen.

2%

Mivel a perselypénz minden egyes alkalommal teljes mértékben a ferences ill. Blumentál-i templom tulajdona (a templomok fenntartására), kérjük, hogy adományaikat a kimondottan magyar rendezvényekre, ingyen osztott kiadványainkra, az új magyar animátorok képzésére, a Közösségi Ház kiadásainak fedezésére stb. a refektóriumi kávézások alkalmával kihelyezett kosarakba, a Szent Kinga Egyesületnek (pl. a 2% vagy 3%-ot is / tagok: Csernyánszky László, Filip Ágnes, Násali Mária, Nemes Hajnalka, Pálinkás András, Sima Kanyicska Éva, Varga Mária, Ziff Mária), a Közösségi Ház kasszájába, vagy a lelkipásztornak (meghatározva az adomány célját) szíveskedjenek adni. Pl. az Élő Víz hetilapunk beszerzését, nyomtatását is a Szent Kinga Egyesület kasszájából fizetjük. Ezért kérjük, hogy mind szélesebb körben terjesszék a SzKE támogatásának lehetőségét! Megértésüket, segítségüket és nagylelkűségüket köszönjük!

Hivatalos adatok:

Evidenčné číslo NCRpo: 7617/2022

Názov: Spolok sv. Kingy - Szent Kinga Egyesület

IČO: 36070262

Právna forma: Občianske združenie

Ulica: Františkánske námestie 439/2

Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

PSČ: 81101

Bankový účet: SK3211000000002627726242, Tatra banka, a.s.

Éljünk a magyar szentmisék lehetőségeivel!

Érkezzünk időben a szentmisére, hogy lélekben is megérkezhessünk, s másokat se zavarjunk meg késői érkezésünkkel!

Az esti és főként vasárnapi szentmisékre hozzunk magunkkal énekeskönyvet, hogy még hatékonyabb lehessen az aktív bekapcsolódás a szentmise ünneplésébe!

Köszönjük! 

* * *

Amelyik köznapon nincs magyar szentmise, a közeli templomokban ezekből a szlovák nyelvű szentmisékből (is) választhatnak:

Reggel 6:30-kor: Orsolyiták-temploma

Reggel 7-kor: Kék-templom, Szentháromság-templom

Reggel 7:30-kor: Szent Márton Székesegyház (koronázódóm)

Reggel 8-kor: Irgalmasok-temploma

Délelőtt 9-kor: Ferencesek-temploma

Délben: Szent Márton Székesegyház (koronázódóm)

Délután 16:30-kor: Jezsuiták-temploma

Este 17:30-kor: Szent László-templom, Szentháromság-templom

Este 18-kor: Kék-templom, Jezsuiták-temploma

Este 19-kor: Kapucinusok-temploma

Este 19:30-kor: Ferencesek-temploma

További információk: www.dokostola.sk

* * *

A magyar szentmisék rendje évközben (mikor nincs valamilyen módosítás) a pozsonyi ferences templomban

Hétfő

8:00

Szerda

18:00

Csütörtök

18:00 (előtte 17:30-tól adoráció)

Péntek

18:00

Szombat

8:00

Vasárnap

9:00

A Virágvölgyi plébániatemplomban vasárnaponként 18 órai kezdettel vannak magyar szentmisék.

* * *

A szentmisék helyszínei:

Ferences templom - kattintson IDE

Virágvölgyi plébániatemplom - kattintson IDE

Szlovák nyelvű szentmisék számos templomban látogathatók: https://portal.dokostola.dev/

Pozsonypüspökin, a Szent Miklós plébániatemplomban magyar szentmiséken is részt lehet venni: https://new.farapb.sk/index.php?lang=hu