:

Miserend (rendszeresen frissítve)

Pozsonyi magyar miserend a nyári vakáció első hetében

Ferences templom:

Hétfő / Július 1.

8:00

Isten áldásáért a vakációra

Szerda / Július 3.

18:00

A Molnár család élő és + tagjaiért

Csütörtök / Július 4.

18:00

/ 17:30 – csendes szentségimádás /
A Jézus Szíve Családok élő és + tagjaiért

Péntek / Július 5.

18:00

+ Berta, Szilveszter, Andor és szülők

Szombat / Július 6.

8:00

/ 7:30 – elsőszombati rózsafüzér /
Papi és szerzetesi hivatásokért

Vasárnap / Július 7.

9:00

+ Sebők Géza és + Grendel Lajos

A Virágvölgyi plébániatemplomban vasárnaponként 18:00 órakor van magyar szentmise.

Kérem a kedves híveket, hogy a szünidő ideje alatt kísérjék fokozott figyelemmel helyi miserendünket: az Élő Víz ingyenes hetilapon, a ferences templom magyar nyelvű hirdetőtábláján, a közösségi honlapon (www.pozsonyikatolikusok.sk), a szabadságok- és helyettesítések időszaka okozta esetleges változások miatt.

Rendes nyári szabadságomat július 8-13. között fogom tölteni (ezen a héten kevesebb köznapi szentmise lesz), július 22-27. között részt veszek közösségünk erdélyi körútján és zarándoklatán, július 31-től augusztus 7-ig a Mladifest-re megtelt autóbusz híveivel együtt szeretnék töltekezni Medjugorjeban, augusztus 26-29. között pedig egyházjogi továbbképzésen veszek részt. Közben még meglátogatom cserkészeinket a palásti csapattáborban, ahol szentmisét celebrálok majd.

Itt, Pozsonyban a szokásos lelki programokon túl augusztus 10-én a koronázódómban nagyszabású hangversenyre, augusztus 20-án (18:00-kor) pedig Szent István király napjának megtartására – ünnepi szentmisére készülünk, szintén a Szent Márton-székesegyházban.

Nagyon fogok örülni minden személyes találkozásnak, buzdítva minden kedves hívőt arra, hogy amikor idehaza vannak magyar szentmiséink, a nyár folyamán is éljenek azok lehetőségeivel, s amikor pedig kirándulni vagy nyaralni lesznek, ott se hagyják ki a szentmisén való részvételt: áldást kérve, hálát adva, lelkileg töltekezve…

Szép nyári hónapokat kívánok közösségünk minden tagjának! Az Úr áldása, a Szűzanya, valamint védőszentjeink és őrzőangyalaink oltalma kísérje mindannyiunk életét idehaza és az egyes kirándulások, táborok, lelkigyakorlatok során egyaránt!

Szeretettel,
Tamás atya

Magyar szentmisék Pozsonyban
2024. július 8-21. között

Ferences templom:

Rendes nyári szabadság miatt július második hetében ritkábban lesznek szentmisék!

Július 10. / szerda

18:00

Hálából

Július 12. / péntek

18:00

Újabb jó magyar hitoktatókért

Július 14. / vasárnap

9:00

+ Palágyi István, Mária és Zsigmond

* * * * *

A szabadság utáni héten Tamás atya ismét a szokásos miserend szerint celebrál szentmiséket.

Július 15. / hétfő

8:00

Isten segítségéért – egy nehéz helyzet megoldásáért

Július 17. / szerda

18:00

Szűz Mária tiszteletére

Július 18. / csütörtök

18:00

+ Vince, valamint az Ábrahám és Klausz család + tagjai

Július 19. / péntek

18:00

Újabb jó magyar hitoktatókért

Július 20. / szombat

8:00

Jótanács Anyja iránti hálából és további oltalmáért

Július 21. / vasárnap

9:00

+ Matild


Virágvölgyi plébániatemplom: vasárnaponként 18:00 órakor van magyar szentmise

* * * * *

Három meghívó - három magyar szentmisére az egykori koronázóvárosba:

Szeretettel hívjuk és várjuk Pozsony belvárosába:

június 27-én, Szent László ünnepén a Prímás-palota Szent László-kápolnájába,

augusztus 20-án, Szent István ünnepén a Szent Márton-székesegyházba,

november 19-én, Szent Erzsébet ünnepén pedig a Kék-templomba.

Mindhárom napon az ünnepi szentmisék 18:00 órakor kezdődnek majd az egyes Árpád-házi Szentek tiszteletére, égi közbenjárásukat kérve.

+1 meghívó egy magyar szentmisére:

Nagyboldogasszony főünnepén, augusztus 15-én, immár hagyományt teremtve, idén is Szunyogdiban tartjuk a magyar szabadtéri szentmisét,
együtt ünnepelve a pozsonypüspöki plébánia lelkipásztoraival és híveivel.

A szentmise ezen a napon is 18:00 órakor lesz.

Kérjük, támogassa a közösség kiadásainak fedezését!

Az Élő Víz hetilapot, az Élő Kenyér havilapot a gyerekeknek, a Közösségi Ház energia- és vízhasználatáért fizetendő számlákat a Spolok sv. Kingy – Szent Kinga Egyesület téríti. Köszönjük!

* * * * *

Még van néhány szabad hely a nyári erdélyi körútra, közösségünk ez évi kirándulására és zarándoklatára (két fontos Mária-kegyhelyet: Csíksomlyót és Máriaradnát is meglátogatjuk). Jelentkezni Seňan Ilona testvérünknél lehetséges, mihamarabb. A július 22-27. közti út teljes ára 450 €.

ERDÉLY 2024

Kedves Hívek! Közzétesszük a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség nyári (július 22-27.) erdélyi körútjának tervezett programját:

1. nap - hétfő

5:00 Felszállás – Pozsony

14:30 Marosillye – Veres-bástya, Bethlen Gábor szülőhelye

16:00 Déva – szeretetotthon látogatása és a vár megtekintése

19:00 Csernakeresztúr – szállás, vacsora – családoknál

 

2. nap - kedd

8:00 Csernakeresztúr – reggeli – családoknál

9:00 Indulás – összepakolva

9:30 Vajdahunyad – vár megtekintése

13:30 Nagyszebeni városnézés

18:00 Sepsiszentgyörgy – Park Hotel – szállás – városnézés – vacsora

 

3. nap - szerda

8:00 Reggeli – Park Hotel

9:00 Indulás összepakolva – Sepsiszentgyörgy

10:30 Nyerges-tető

12:30 Csíkkozmás – ismerkedés a helyi közösséggel

14:00 Csíkszereda – vásárlási lehetőség

15:00 Csíksomlyó – kegyhely – nyereg

18:00 Csíksomlyó – Jakab Antal Zarándokház – szállás, vacsora

 

4. nap - csütörtök

8:00 Reggeli – Jakab Antal Zarándokház

9:00 Indulás

9:30 Madéfalvi veszedelem emlékhelye

11:00 Csíkszépvíz – Székely Határőr Múzeum

14:30 Gyimesbükk – ezeréves határ

17:30 Csíkszentmihály – ismerkedés a helyi közösséggel

19:00 Csíksomlyó – Jakab Antal Zarándokház – szállás, vacsora

 

5. nap - péntek

7:00 Reggeli – Jakab Antal Zarándokház

8:00 Indulás összepakolva – Csíksomlyó

9:30 Székelyudvarhely – városnézés

14:30 Gyulafehérvár – érseki központ megtekintése

19:00 Ópálos – Balla Géza Panzió – vacsora borkóstolóval, szállás

 

6. nap - szombat

8:00 Reggeli – Ópálos – Balla Géza Panzió

9:00 Indulás összepakolva

9:30 Máriaradna – zarándokközpont megtekintése

11:30 Arad – koszorúzás az emlékműnél és városnézés

13:00 Hazaindulás

 

A programváltozás jogát a szervezők fenntartják.

Minden nap lesz SZENTMISE.

* * * * *

Ez az Ön közössége is. Önön is múlik, hogyan érzi magát benne, és hogyan érzik benne magukat mások. Öntől is függ, milyen szeretettel beszélnek rólunk, hogyan tekintenek ránk…

A saját közösségünk programjait nagy szeretettel ajánljuk. Nagyon jó lenne, mind több kedves Testvér sajátjának érezve ezeket a remek lelki lehetőségeket igyekezne részt venni, informálni ezekről másokat, elhívni további személyeket is, keresőket, eltávolodottakat, „kritizálóinkat”, családtagokat…

Programjainkról a www.pozsonyikatolikusok.sk honlapon is olvashatnak. Jó lenne, ha a helyi kedves Testvérek ezt az internetes oldalt is jobban sajátjuknak tekintenék, és eszközként használva, ennek segítségével is apostolkodnának, hogy mind többen haladhassunk hitelesen Isten felé, Istennel, Isten dicsőségére élve… Ez a mi közös(ségi) célunk, s egyben feladatunk…

* * * * *

Éljünk a magyar szentmisék lehetőségeivel!

Érkezzünk időben a szentmisére, hogy lélekben is megérkezhessünk, s másokat se zavarjunk meg késői érkezésünkkel!

Az esti és főként vasárnapi szentmisékre hozzunk magunkkal énekeskönyvet, hogy még hatékonyabb lehessen az aktív bekapcsolódás a szentmise ünneplésébe!

Köszönjük! 

* * *

Amelyik köznapon nincs magyar szentmise, a közeli templomokban ezekből a szlovák nyelvű szentmisékből (is) választhatnak:

Reggel 6:30-kor: Orsolyiták-temploma

Reggel 7-kor: Kék-templom, Szentháromság-templom

Reggel 7:30-kor: Szent Márton Székesegyház (koronázódóm)

Reggel 8-kor: Irgalmasok-temploma

Délelőtt 9-kor: Ferencesek-temploma

Délben: Szent Márton Székesegyház (koronázódóm)

Délután 16:30-kor: Jezsuiták-temploma

Este 17:30-kor: Szent László-templom, Szentháromság-templom

Este 18-kor: Kék-templom, Jezsuiták-temploma

Este 19-kor: Kapucinusok-temploma

Este 19:30-kor: Ferencesek-temploma

További információk: www.dokostola.sk

* * *

A magyar szentmisék rendje évközben (mikor nincs valamilyen módosítás) a pozsonyi ferences templomban

Hétfő

8:00

Szerda

18:00

Csütörtök

18:00 (előtte 17:30-tól adoráció)

Péntek

18:00

Szombat

8:00

Vasárnap

9:00

A Virágvölgyi plébániatemplomban vasárnaponként 18 órai kezdettel vannak magyar szentmisék.

* * * * *

A szentmisék helyszínei:

Ferences templom - kattintson IDE

Virágvölgyi plébániatemplom - kattintson IDE

Szlovák nyelvű szentmisék számos templomban látogathatók: https://portal.dokostola.dev/