:

Újraindult a magyar nyelvű teológiai Szabadegyetem Pozsonyban /letölthető jelentkezési lap/

A Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség szeretettel hív és vár minden érdeklődőt a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola vendégelőadói által tartott tanulmányi napokra a pozsonyi székhelyű Nagyszombati Egyetem Teológiai Karának épületébe, vagyis az Aloisianum nagytermébe (a pozsonyi jezsuita templom mellett), ahol 2022. október 22-én délelőtt 9-kor kezdődött az új akadémiai év első képzési napja.

Az érdeklődők jegyzetfüzetet és íróeszközt hozzanak magukkal.

A következő alkalmakra

2022. december 3-án, 2023. február 18-án, március 11-én, április 15-én és május 13-án

kerül sor. 

Az előadások 9-12, majd pedig délután 13-16 óra között lesznek.

A Szabadegyetem előadásai javasoltak fiataloknak, középkorúaknak és időseknek egyaránt, szülők, nagyszülők, keresztszülők, pedagógusok és minden jószándékú érdeklődő saját vallási ismereteinek elmélyítése mellett mások hittani, egyháztörténelmi és filozófiai kérdéseinek megválaszolásához, esetleg a nevelési munkához is segítségre lel. Kérjük, hogy a felnőttképzés jó alkalmaként ajánlott lehetőségre szíveskedjenek ismerőseik figyelmét is felhívni.

A tanítási napokon reggel nyolckor a ferences templomban van lehetőség magyar szentmisén résztvenni.

Az idei akadémiai év tandíja 45 €, melynek befizetését a Nagyszombati Egyetem Teológiai Kara az alábbi számlaszámra kéri:

Számlaszám: 7000241236/8180
IBAN: SK 13 8180 0000 0070 0024 1236
Variabilis kódszám: 7104000600
Speciális kódszám: 49906 + az Ön vezeték-és keresztneve
Konstans kódszám: 0308
A címzettnek szóló megjegyzésbe: az Ön neve + UTV-MAĎ-BA
Az előadásokról való hiányzás nem jogosítja fel a hallgatót a tandíj visszaigénylésére.

Letölthető JELENTKEZÉSI LAP itt.