:

Advent 2021

A Béke Fejedelmének születése töltsön el lelki békével mindnyájunkat minden körülmény között... Karácsony nyolcadát, mely január 1-ig, a Béke Világnapjáig tart, éljük meg a benső békesség időszakaként... Adja Isten, hogy igyekezetünk a béke gyümölcsét teremje... Köszönjük, hogy velünk járta az idei advent útját, áldott karácsonyt!

Áldott adventet mindenkinek!

A bejegyzést folyamatosan bővítjük... Érdemes rendszeresen figyelemmel kísérni, fogadják kínálatunkat szeretettel!

Lelkipásztori levél az ünnepek küszöbén:

IDE kattintva olvashatja el

Aktuális pozsonyi miserendünk:

kattintson IDE

A világhálón követhető roráté- és további köznapi szentmisék

 Hétfőtől szerdáig hajnali hatkor, valamint csütörtöktől szombatig este hatkor - IDE kattintva kapcsolódhat be

Hétfőtől szombatig Csíksomlyóról közvetítve a mi időnk szerint 5:30-kor - IDE kattintva kapcsolódhat be

A Türelem hete (december 19-25.)

E napokban különösképpen is hasznos a türelem erényét gyakorolnunk. Legyek türelmes önmagammal, valamint azzal, amit és amilyen tempóban győztem az idei adventben. Legyek türelmes családtagjaimmal szemben, az advent utolsó napjaiban, de karácsony ünnepén is, akkor is, ha valami nem teljesen az elvárásaim szerint alakul. Legyek türelmes a sajnos eléggé korlátozó templomi szabályok közepette, azok betartásában is. Az üzletben, ahol a már kifáradt eladónak sem egyszerű a türelmét megőrizni. Legyek türelmes ott, hol szinte tombol a türelmetlenség. Türelmes a szívem csendjében, türelmesen várva az örömhír szavára bensőmben: Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek, Megváltó született!

Feladat / Tudatosan imádkozzam napjaim folyamán ezt, vagy ehhez hasonló fohászomat: „A szeretet türelmes, a nagybetűs Szeretet, vagyis az Isten is türelmes, velem szemben is. Segíts Uram, hogy segítségeddel gyakoroljam a türelem erényét, segíts, hogy ezzel is kifejezzem, hogy szeretlek Téged, embertársaimat, és saját magamat, akit Te szeretetből megváltani születtél e világra...”

Napi fohászunk:

Visszahallgatható adventi szentmisék

I. vasárnap

II. vasárnap

III. vasárnap

IV. vasárnap

A Lux televízió által közvetített szentmise ITT nézhető vissza

/A Pátria Rádió ITT hallgatható online/

Gyertyagyújtás a családban

- advent első vasárnapján - az otthoni liturgia menete IDE kattintva érhető el

- advent második vasárnapján - az otthoni liturgia menete IDE kattintva érhető el

- advent harmadik vasárnapján - az otthoni liturgia menete IDE kattintva érhető el

- advent negyedik vasárnapján - az otthoni liturgia menete IDE kattintva érhető el

Ima a közösségért öt vasárnapon keresztül

Nem csak egyénileg, de mint közösség is készülünk Jézus Krisztus születésnapjára, s szeretnénk átélni e szép ünnepkört. Épp ezért, imádkozzunk is rendszeresen egymásért! Öt vasárnapon keresztül – a négy adventi vasárnapon, s majd december 26-án, a Szent Család vasárnapján  a vasárnapi ebéd előtt imádkozzunk közösségünk nagy családjáért, melyhez tartozunk. Az egyedül élők lélekben csatlakozva sok további imádkozóhoz, a családok pedig otthon a többi családtaggal közösen mondják el az Úrangyala imádságot, felajánlva az egész közösségért. Egy-egy idősebb vagy magányos személyt telefonon felhívva is be lehet vonni az imaláncba, a szeretet leleményes. Az ima idejére javasolt meggyújtani az adventi koszorú gyertyáit, karácsonykor pedig lehetőség szerint egy szép (szentelt) gyertyát meggyújtva a Betlehemi Békelángról imádkozni a közösségért… Legyenek szépek a lélekben közösen átélt vasárnapjaink!

Advent a NEK fényében

A Budapesten tartott szeptemberi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus napjai a Lélek gyümölcsei, illetve az isteni erények alapján kaptak külön megnevezést (pl. Jóság napja, Remény napja, stb.). A NEK fényében, hiszen ugyanannak születésnapjára készülünk, Akit a kongresszuson ünnepeltünk, vagyis Aki köztünk maradt az Oltáriszentségben, szeretnénk ezt az ötletet tovább vinni az adventi időszakba és karácsony nyolcadába is, mely az új év első napjáig tart. Az öt kongresszusi köznap nevével szeretnénk az év utolsó öt hetét megjelölni Pozsonyi Magyar Katolikus Közösségünk lelki útján is.

A sorrend a következő:

2021. november 28-tól, advent első vasárnapjától a Remény hetét élnénk át közösen.

A december 5-én kezdődő második adventi hét a Hit hete lenne számunkra.

A harmadik hetet, vagyis a december 12-vel kezdődőt a Jóság hetének neveznénk.

December 19-én, advent negyedik vasárnapján venné kezdetét a Türelem hete, mely magába foglalja majd a karácsony előtti közvetlen napokat, s magát karácsony ünnepét is.

A Családok Évében ünnepelt Szent Család vasárnapjától egészen a karácsony nyolcadának befejező napjáig, 2022. január 1-ig, mely egyben a Béke Világnapja is lesz, a Békesség hetét élheti majd át mindaz, aki szívesen bekapcsolódik a www.pozsonyikatolikusok.sk honlapon is megjelentek segítségével kísért lelki út kezdeményezéseibe.

Az egyes heteken belül a megnevezésükkel is összhangban levő gondolatok, feladatok, ajánlók fognak megjelenni, melyeket figyelemmel lehet kísérni, s ki-ki lehetőségei szerint bekapcsolódhat az egyes kezdeményezésekbe is.

A kongresszus hétvégi napjainak nevei (Öröm, Hűség, Szeretet) majd az új esztendő folyamán kerülnek előtérbe...

* * * * *

Az egyéni pasztoráció keretén belül továbbra is kínálom a szentáldozáshoz való járulás lehetőségét advent második- és harmadik vasárnapján is 8:30 és 10:00 óra között a Ferienčík utca 7-es szám alatti Közösségi Házban. Szükséges becsengetni, egyszerre legfeljebb hat fő tartózkodik majd a ház termeiben. Kérjük a reszpirátor-viselést és kézfertőtlenítést, a türelmes és felelősségteljes egymásrafigyelést továbbra is! Ekkor vihetnek ingyenesen az Élő Víz aktuális számából, másoknak is, valamint itt is megvásárolható ilyenkor a Remény hetilap.

Ugyancsak az egyéni pasztoráció keretén belül kínálom fel a szentgyónás szentségének lehetőségét, mégpedig december 13-án, Luca-napján, hétfőn, délután három és este hat óra között szintén a Közösségi Házban. Ebben az idősávban lesznek átvehetők a karácsonyra (is) beszerezhető magyar nyelvű vallásos témájú könyvek és DVD-k, imakönyvek és Szentírások, kegytárgyak valamint naptárak a 2022-es évre, melyeket a www.gabrielbolt.eu honlapon rendelhetnek meg, feltüntetve, hogy a csomagot személyesen veszik majd át Pozsonyban.

Szeretettel várva jelentkezésüket és a találkozásokat!

A Jóság hete (december 12-18.)

Tegyünk jót, mindennap! Adventben, a Jóság hetében külön is figyelve erre, mert amit bármelyik embertársunknak teszünk, Annak is tesszük, Akinek születésnapjára készülünk...

A Remény- és Hit hete után tehát a Jóság hete következik december 12-től. Ennek fényében jótékonysági gyűjtést tartunk a Közösségi Házban, mégpedig december 12-én (8:30-10:00) és 13-án (15:00-18:00).

1) Tartósélelmiszert, tisztálkodási szereket, mosó- és tisztítószereket gyűjtünk Teréz anya pozsonyligetfalui nővérei számára, akik számos hajléktant szolgálnak, szeretettel Krisztust látva bennük.

2) Továbbá a budapesti Központi Szeminárium kispapjaihoz csatlakozva élelmiszert, főleg édességet gyűjtünk erdélyi és magyarországi gyermekek és fedélnélküliek számára. A gyerekek a Mikulás-csomagjukból felajánlva valamilyen finomságokat így is tanulhatják / gyakorolhatják a lemondás és másokkal való osztozás szép erényét. Kérjük a szülők segítségét ebben a nevelési szándékú kezdeményezésünkben is!

3) Egy erdélyi szegény családokkal foglalkozó alapítvány is támogatható lesz, mégpedig egy Erdélyt bemutató szép könyv megvásárlásával 30 euróért.

További jótékony, segítőkész, karitatív és kreatív szeretetével is tegye szebbé mások adventi és karácsonyi időszakát is! Jót jól tenni jó!

Uram, segíts, hogy Téged szolgáljalak örömmel, segítőkészen, szeretettel embertársaimban is!

 

A Hit hete (december 5-11.)

A hit Istentől kapott ajándékát köszönjük meg ezen az adventi héten.

Tegyünk fel néhány kérdést saját magunknak. Milyen Istennek mondok köszönetet, vagyis milyen az én ún. "Isten-képem"? Egy szerető Istenben hiszek? Egy szerető Istennek hiszek? Hiszem, hogy Isten szeretetből, az én megváltásomért is vállalta, hogy emberi testet öltsön, megváltson és az örök boldogság felé utat nyisson? Hiszek neki, hogy szeretné, ha én igazán boldog lennék?

A NEK fényében kérdezzük meg magunktól azt is, sikerült-e elmélyülni abban a hitben, hogy Jézus Krisztus köztünk maradt az Oltáriszentségben? Az Eucharisztiához való személyes viszonyom is tükrözi ezt a hitet? Hittel imádom Jézus Krisztust, Akinek születésnapjára készülünk? Hitem erősítésére örömmel élek-e a szentségimádás és szentáldozás lehetőségeivel?

Uram, erősítsd hitemet, hogy hitelesen tegyek tanúságot Rólad környezetemben. Legyen számomra a hit kapaszkodó ebben az adventben is, hogy a Te szereteted mindenre elég nekem, s hogy nem kell félnem semmilyen körülmények közt sem.

Feladat: Tegyek tanúságot hitemről. Például azzal, hogy a hét folyamán olyan üdvözlőlapokat írok meg ismerőseimnek, melyek kifejezik, hogy karácsony számunkra Jézus születésének ünnepe. Ráírhatok egy szép szentírási idézetet, vagy megemlíthetem, hogy Annak születésnapjára készülünk, Aki köztünk maradt az Oltáriszentségben. Írhatok olyan személyeknek is, akiknek hitét példaértékűnek tartom, s megköszönhetem nekik tanúságtételüket arról, hogy hittel, Istenbe vetett hittel, vagyis magával az Istennel együttműködve mire képes az ember. Lepjek meg képeslapommal hívő és még nem hívő, kereső személyeket egyaránt, a saját közösségen belül, vagy akár azon kívül is. Hittel imádkozzam mindnyájunk növekedéséért a hitben...

Gondolatok a Mária Rádióban december 6-ra - ITT hallgatható meg

Szent Miklós ünnepe a családban - IDE kattintva hasznos segédanyagot talál

A Remény hete (november 28. - december 4.)

E napokban (pl. az adventi koszorú első meggyújtott gyertyájának fényénél, egy templomba betérve, házastárssal illetve más családtagokkal vagy barátokkal beszélgetve, esetleg egy kellemes séta alkalmával) elgondolkodom azon, tudom-e remélni – tán a múltbeli tapasztalataim miatt kicsit kételkedve –, hogy egy lelkiekben megerősítő advent vár rám? Remélve, hogy végig kitartok, s kitart a kezdeti lelkesedésem. Mi miatt érzem esetleg reménytelennek az újabb próbálkozásomat? Mi lehet(ne) az a konkrét fordulópont, módosítás, új szemlélet, ami feloldaná ezt a reményvesztettséget bennem? Fogalmazzam meg, írjam le, vigyem az Úr elé az imában...

Remélem, mihamarabb elmúlik a járvány-időszak. De merhetek reménykedni egy boldog karácsonyhoz való érkezésemben, mikor annyi energiát elvesz a jelen helyzet miatti állapot? Igen, remélni kell, hogy az Úr kegyelmekben gazdag karácsonyhoz vezet el ezen az idei, konkrét adventi úton is. Most ebből a helyzetből, ami van, kell a lehető legjobbat, lelkem számára leghasznosabbat kihoznom...

Remélek minden körülmény közt Isten segítségében? Akinek szemében egyikünk sem reménytelen eset, egyetlen család sem. Ő az én reményem alapja. A mi reményünké. Itt és most megújulva a remény erényében leszünk képesek reménykedni az örök életben is. Ahogy a jövőm, úgy múltam és jelenem is, ez az adventem is elválaszthatatlanul összefügg Istennel, beszélgessek Vele bizalommal.

Uram, erősítsd reményemet! Beléd vetett bizalmamat. Merjem szívből remélni, hogy Veled menni fog, mert fogod a kezem, mert közel vagy, mert szeretsz engem… Jézusom, bízom Benned!

Feladat: A hét folyamán felkeresek vagy felhívok egy szerintem reményvesztetten élő embert. Tapintatosan elbeszélgetek vele, megpróbálok reményt önteni belé. A Szentírásból vett gondolattal is alátámasztom buzdításomat, esetleg figyelmébe ajánlok egy szentmiseközvetítést, amit lélekben közösen vele átimádkozom. Mindezt az imában is megalapozom, imádkozom ezért a személyért Isten segítségét kérve számára. Remélek abban, hogy (újra) reménytelivé válik az élete. Reménytelibb lesz így közösségünk élete is.

* * *

A Remény napja a NEK-en ITT nézhető vissza

Dsida Jenő: Remény

Álmodnak egy szebb, jobb hazáról,
Ez álom minden emberé:
Lihegve tör a földi tábor
Egy felragyogó cél felé!
A föld tavaszra, télre válik –
Az ember remél mindhalálig.

Remény az út, a cél, a pálya.
A gyermek hűen él vele,
Remény az ifjú délibábja,
Remény az aggnak élete:
Ha fáradt teste sírba űzi,
Reménységét a sírra tűzi.

S ez nem valami lázas eszme
Bomlott agyvelők éjjelén;
A lélek harsog messze, messze:
Nagyobbért, szebbért élek én! –
S amit a lélek hangja hirdet,
Az nem csalhat meg soha minket!

Fényre várunk és vágyunk

- gondolatok advent kezdetén, kattintson a címre

A családi adventi koszorúk megáldása és szentáldozás az új egyházi év kezdetén

Az idei helyzetre való tekintettel a következő módon szeretnénk megoldani a családi/otthoni adventi koszorúk megáldását.

Az otthon (lehetőség szerint közösen) elkészített vagy megvásárolt adventi koszorút november 27-én, szombaton délután 15 és 17 óra között a Közösségi Házhoz (Ferienčík utca 7) lehet hozni. Kérjük, csöngessenek be a házba, majd az erre kijelölt ablakon át be lehet adni a koszorút. Tüntessék fel rajta nevüket is. Ha módjukban áll, hozzák el a házhoz eljutni nem tudó ismerőseik koszorúját is.

A koszorúk megáldására a vasárnap délelőtt kilenckor celebrált szentmise keretében kerül sor, amit igyekezni fogunk élő adásban közvetíteni a „Pozsonyi katolikusok” Facebook-csatornáján. Ezt követően, 10:30 és 12:30 között lehet a koszorúkért jönni a Közösségi Házhoz. Ugyanebben az időben advent első vasárnapján lehetőség lesz a Közösségi Házban szentáldozáshoz is járulni. Az egyéni pasztoráció ugyanis engedélyezett, s a szabályok értelmében figyelni fogunk arra, hogy egy időben hat főnél ne tartózkodjunk többen a ház termeiben, ahol kérjük, viseljenek reszpirátort és szíveskedjenek fertőtleni kezeiket.

Vasárnap ugyancsak ebben az idősávban lesz vihető az Élő Víz nevű heti kiadványunkból is, amit útközben hazafelé, vagy másnap munkába/iskolába menet eljuttathatnak azon családokhoz vagy egyedül élő személyekhez is, akik vasárnap nem jönnek a Ferienčík utcára. Továbbá megvehető lesz a Remény legújabb száma és a gyerekek számára rendelt decemberi Élő Kenyér c. havilap is. Kérem, gondoljanak azokra is, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak eljönni, apostolkodjanak körükben is, figyeljünk felelősségteljesen és testvéri szeretettel egymásra! Most is megmutatkozik a közösség életereje.

A november 24-én kiadott 695-ös számú kormányrendelet C.1.1. pontja értelmében reggel 5 és este 20 óra között az egyéni templomlátogatás miatt megtett- és visszaútra nem vonatkozik a kijárási tilalom, így azok számára, akik tehetik, javasolt betérni személyes imára templomainkba. Ugyancsak lehetséges élni az individuális pasztoráció lehetőségeivel, s mivel nincs saját plébániai hivatalunk, ez alkalommal a Közösségi Házat használjuk ki erre a célra.

Ajánlók advent első vasárnapjára

Vigília, szombat este 19:00 - advent-kezdő imaest élőben közvetítve a budapesti Örökimádás-templomból, a Bonum TV által

Vasárnap 9:00 - szentmise közvetítése, a közösség családjai által hozott adventi koszorúk megáldásával, a "Pozsonyi katolikusok" Facebook-csatornán

10:30-12:30 - a megáldott koszorúk átvétele és szentáldozási lehetőség a Közösségi Házban

Ebéd előtt - az Úrangyala imádkozása az otthonokban az adventi koszorú első meggyújtott gyertyájának fényénél, a közösségért

15:00 - ökumenikus imádság-hoz való csatlakozás a világjárvány idején, a magyarországi református egyház tervez közvetítést Facebook-oldalán

18:30 - Barsi Balázs ferences atya adventi konferenciabeszédje, élő adásban közvetítve Budapestről

8:30-19:00 - személyes imádkozás lehetősége a ferences templom előterében

Egyéni vagy családi, szűk baráti körben szervezett séta a természetben a friss levegőn, Istent dicsőítve a teremtés művéért

Ezzel a vasárnappal kezdetét veszi közösségünkben a Remény hete

Hangolódás

Hangolódjunk rá és készüljünk elő mindannyian a vasárnap kezdődő új liturgikus időszakra. Néhány tanács:

Készítsünk – lehetőség szerint közösen a többi családtaggal –, esetleg vásároljunk adventi koszorút otthonunkba.

Tervezzük meg egyéni / családi / a közösségnek szentelt adventi időbeosztásunkat, a rendszeres rituálékat, a szükséges feladatok elvégzését, de egyben a pihenésre, töltekezésre, a testünk egészségét is szolgáló sétára vagy sportra, valami számunkra kedvesre és lelkünk számára szükségesre szánt alkalmainkat. Ezzel összefügg a valamiről való lemondás is, esetleg valaminek a korlátozása (például jó megszabni, maximálisan mennyi időt töltünk és mire a világhálón vagy a TV előtt).

Kérjük a Bölcsesség Lelkét, s Máriának, a Bölcsesség Székének égi segítségét, hogy bölcsen tervezzünk. Néha a kevesebb több. S itt nem hanyagságra, minimalizmusra, közömbösségre gondolok, sőt, ezeken felül kell kerekednünk, áldozatot is kell hoznunk! Mindenkinek. Viszont fontos, hogy a sok jó kezdeményezés közül válasszuk azt, azokat, amikre lelkünknek, esetleg velünk együtt a környezetünknek leginkább szüksége van. Nincs értelme túlzottan sok mindenbe belevágni, szinte teljesíthetetlen tervek súlya alatt csalódottan kapkodni egyik dologból a másikba.

A kiválasztott dolgokban azonban legyünk következetesek, kitartóak az egész adventi idő folyamán. Külön is kiemelendő ez a családi adventet illetően, az adventi úton családként való haladás ugyanis a nevelés remek alkalma is. A közös családi gyertyagyújtáshoz hétről-hétre kínálunk majd segédanyagot www.pozsonyikatolikusok.sk honlapunkon, de javasolt hétközben is rendszeresen összeülni az adventi koszorú körül egy imára, Szentírás-olvasásra, családi beszélgetésre – legyen meg a saját rituáléja minden családnak! Most, a Családok Évében kapjon ez még különösebb hangsúlyt.

Már fel lehet iratkozni a napi „Adventi ráhangoló”-ra (www.katolikus.ma), a felvidéki Mária Rádióban minden nap más lelkiatya szól majd adventről (www.mariaradio.sk illetve a rádió Facebook-oldala),... További tippek rendszeresen „Pozsonyi katolikusok” nevű Facebook-oldalunkon jelennek meg.

Hálás köszönet azoknak, akik november 17-én részt vettek az advent-tervező megbeszélésen, nyolcan voltunk a Közösségi Házban.

* * *

Minden napra egy gondolat - kattintson IDE - adventi kalendárium Debrecenből

Jézus nevével az adventben - naponta egy kattintásnyira

Adventi ráhangoló - naponta új résszel jelentkező videósorozat ITT

Múlt évi tarsolyunkból :)

Cikk: A széppel táplált lélek is közelebb kerül Istenhez - ITT olvasható

Videó: Töltsük fel az adventi kalendáriumot! - ITT nézhető meg

25 videó: Adventi imakalendárium, mely most, a Családok Évében is nagyon időszerű - IDE kattintva találja a 25 kis-videót, minden számra külön rá lehet kattintani egytől huszonötig

Adventben is imádkozzunk a családokért! IDE kattintva talál tippeket.