:

Gyertyagyújtás a családban advent első vasárnapján

A koszorú megáldására a templomban kerül sor a vasárnapi szentmisék keretében advent kezdetén. Otthon e koszorú mellett összegyűlhet a család. Akár szombatonként este, akár vasárnap az ebédkor vagy szintén este, s közösen végezhetik a gyertyagyújtás szertartását. Az alábbi menet is segítségül szolgálhat, ám bizonyos részek kihagyhatók belőle, illetve más részekkel is kiegészíthető. S nem utolsó sorban javasolt, hogy a család hétköznapokon is találjon egy kis időt a koszorú mellett összegyűlve a közös imára, éneklésre, szentírási részek olvasására.

Gyertyagyújtás a családban advent első vasárnapján
(javasolt szertartás-menet)

(Apa) Keresztvetés

 

(Gyermek/1) Adventet ünneplünk és valakit várunk,

hogy szent kegyelmével bűntől szabaduljunk.

Bánattal, de hittel várjuk segítséged.

Hogy tiszta lélekkel köszönthessünk téged.

 

(Ének – közösen, dallam: Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítőnk…)

Az Úristen megígérte, Megváltót küld majd a földre.

Erre várunk az adventben, zsidó népre emlékezve.

 

(Anya) Mi, ma élő keresztények néha elcsodálkozunk, hogy mennyire várta az ószövetségi nép a Megváltót. De ha életüket is nézzük, megértjük ezt a nagy várakozást. Életük tele volt bajjal, szenvedéssel, megpróbáltatással. Tudták, hogy ez az Isten-nélküli élet következménye, tudták, rajtuk csak az Isten segíthet. A mi életünkben is van szenvedés, baj, megpróbáltatás. Amikor az adventi koszorú gyertyáival reménykedve világítunk mindennapjaink nehézségeibe, tárjuk Isten elé erőtlenségeinket, megoldhatatlannak tűnő ügyeinket, nyissuk meg előtte szívünket!

 

(Ének – közösen, dallam: Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítőnk…)

Ó, jöjj, ó, jöjj Üdvözítőnk, beteljesült már az idő.

Törd át az ég zárt ajtaját, vár a világ sóvárgva rád.

 

Valamelyik családtag meggyújtja az első gyertyát

 

(Apa) „Vigyázzatok tehát, legyetek éberek és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő! Mint az ember, aki idegenbe készült: mikor elhagyta házát, hatalmat adott szolgáinak, mindenkinek a maga dolgában, az ajtónállónak pedig megparancsolta, hogy ébren legyen. Legyetek tehát éberek; nem tudjátok ugyanis, mikor jön el a ház ura, este-e vagy éjfélkor, kakasszókor vagy reggel; hogy amikor váratlanul eljön, alva ne találjon benneteket. S amit nektek mondok, azt mindenkinek mondom: Legyetek éberek!” (Mk 13, 33-37)

 

(Gyermek/2) Te öntesz belénk reményt, megbántott jó Atyánk,

nehogy a pusztulás réme várjon miránk.

Élő reményünket hirdeti a gyertya,

várva várunk Téged, világ Megváltója.

 

(Apa) Jézus Krisztust, Megváltónkat, aki az út, az igazság és az élet, könyörögve kérjük:

(Mind) Jöjj, Urunk, és maradj velünk!

(Gyermek/1) Jézus, a Magasságbeli Fia, akit Szűz Máriának Gábor főangyal hirdetett, jöjj, és uralkodjál népeden mindörökké!

(Mind) Jöjj, Urunk, és maradj velünk!

(Gyermek/2) Te vagy az Isten Szentje, akit az Előhírnök már megszületése előtt ujjongva köszöntött, jöjj, és add meg az egész világnak az üdvösség örömét!

(Mind) Jöjj, Urunk, és maradj velünk!

(Gyermek/1) Szabadító Jézusunk, akinek nevét angyal nyilatkoztatta ki Józsefnek, az igaz férfiúnak, jöjj, és szabadítsd meg népedet a bűn rabságából!

(Mind) Jöjj, Urunk, és maradj velünk!

(Gyermek/2) Világ Világossága, akit Simeon és minden igaz ember várva várt, jöjj, és vigasztalj meg minket!

(Mind) Jöjj, Urunk, és maradj velünk!

(Gyermek/1) Felkelő Napunk, rólad jövendölte Zakariás, hogy eljössz hozzánk a magasságból, jöjj, és hozz világosságot azoknak, akik a halál árnyékában ülnek!

(Mind) Jöjj, Urunk, és maradj velünk!

(Anya) Most pedig közösen imádkozzunk családunkért, a nagyszülőkért és rokonokért!

(Mind) Miatyánk... Üdvözlégy...

 

(Apa) Keresztvetés

 

(Ének – közösen)

Ég a gyertya ég, el ne aludjék, szíveinkben a szeretet ki ne aludjék.