:

Egy tized a közösségért - kapcsolódjon be!

Október – a rózsafüzér hónapja

Egyénileg és családonkéntis be lehet kapcsolódni a közösségünkért felajánlott októberi ájtatosságba.

2020. október 1. és 31. között – lehetőség szerint naponta – imádkozza el a kiválasztott rózsafüzér tizedet, felajánlva azt saját családjáért, közösségünk nagy családjáért és annak minden kiscsoportjáért, mindazokért, akik ebbe a kezdeményezésbe bekapcsolódnak.

VIDEO - kattintson IDE

Javasolt a felajánlott egy tized rózsafüzérhez csatolni a fohászt közösségünkért (lásd alább).

Aki teheti, családtagjaival együtt, illetve kisebb csoportokban összegyűlve vagy a technika eszközeinek segítségével kapcsolatot teremtve olykor közösségben imádkozzon.

Aki tud és a körülmények engedik, vegyen részt a közösségi szinten szervezett máriavölgyi búcsúnkon (október 3-án tíz órakor), vagy más októberi alkalommal keresse fel az ősi Mária-kegyhelyet, illetve sétáljon ki szeretteivel, barátaival együtt a Mély-úti Mária-barlanghoz.

A ferences templomból (a Remény újságok mellől) vihet szórólapot / imakártyát, mely ehhez a kezdeményezéshez készült.

***

Napi fohász

Uram, áldd meg közösségünket,
minden tagját, minden családját,
a kicsiket és a nagyokat,
a fiatalokat és az időseket,
az egészségeseket és a betegeket,
a gondokkal küzdőket!

Add, hogy boldogan éljük keresztény hivatásunkat!
Adj újabb jó családokat,
támassz új papi hivatásokat!
Elhunyt hozzátartozóinknak
és közösségünk minden megholtjának pedig adj örök boldogságot a mennyben!

Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosaink, népünk, Európa
és a világ lelki megújulására szolgáljon!

Ámen