:

Nagyhét & Húsvét Pozsonyban magyarul (2022)

NAGYHÉT & HÚSVÉT 2022

a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösségben

Szeretettel hívjuk:

Virágvasárnap

9:00– szentmise a ferences templomban (barkaszentelés, énekelt passió)

11:30– ökumenikus istentisztelet a kis evangélikus templomban

18:00– szentmise a Virágvölgyi plébániatemplomban (barkaszentelés, passió)

A szentmisékre hozzanak magukkal barkát vagy más virágzó ágat.

Tervezzék meg a kezdődő hét programjait, lehetőség szerint úgy, hogy a Szent Háromnap minden közös liturgikus ünneplése beleférjen, s a lényeges dolgokra figyelve otthon is az egyes napok témáival élhessenek – így hozhat ez a nagy jelentőségű hét igazi lelki megújulást.

Nagyhétfőn reggel nyolckor, Nagyszerdán este hatkor lesz magyar szentmise a ferences templomban

Nagycsütörtök

16:25 – rózsafüzér a ferences templomban

17:00 – szentmise az Utolsó Vacsora emlékére (lábmosás szertartása, oltárfosztás)

A Szent Háromnap kezdete.

Lehetőség szerint otthonukban is alakítsanak ki házi imasarkot.

Javasolt késő esti / éjjeli ima-virrasztást vállalni, az értünk virrasztó, vérrel verítékező Jézussal időzni.

Nagypéntek

17:30 – nagypénteki szertartás Jézus szenvedésére és halálára emlékezve a ferences templomban (passió, hódolat a kereszt előtt, szentáldozás)

A szertartás után autóbusz indul a Quo Vadis-tól Máriavölgybe a Kálvárián tartandó keresztútra

Egész nap hústilalom és szigorú böjt van. Kerüljük a zajt, a profán zenehallgatást, lehetőség szerint otthon is teremtsünk csendet.

Ezen a napon lehet elkezdeni az Isteni Irgalmasság-kilencedet.

A házi imasarokban elhelyezett kereszt előtt időzve is köszönjük meg megváltásunkat.

A máriavölgyi keresztútra hozzanak magukkal mécsest. Az autóbuszt a refektóriumi kávézások alkalmával összegyűlt adományokból térítjük.

Nagyszombat

Napközben csendes személyes időzés, adoráció a ferences templomban kialakított Szent Sírnál

Az otthoni imasarokban is alakítsuk ki a Szent Sírt, pl. egy feszületet lefektetve, virágokkal körberakva azt.

Kerüljük a zajt, a profán zenehallgatást, lehetőség szerint otthon is teremtsünk csendet.

Napközben el(ő)készíthetjük a húsvéti gyertyát, amit majd az esti szentmise után gyújthatunk meg otthonunkban.

Szombat – Húsvét vigíliája

17:00 – szentmise a ferences templomban (tűzszentelés, Exultet, a keresztségi fogadalom megújítása, feltámadási körmenet)

A szentmise előtt a ferences kolostor udvarán lesz a gyülekező, majd a tűzszentelés.

A szentmisére és körmenetre hozzanak magukkal gyertyát (és valamilyen alátétet, hogy megőrizhessük templomunk tisztaságát).

Húsvétvasárnap

9:00 – szentmise a ferences templomban

18:00 – szentmise a Virágvölgyi plébániatemplomban

A délelőtti ünnepi szentmise keretében a húsvéti ételek megáldására kerül sor. Hozhatnak családonként egy kosárban elkészítve húsvéti húsokat, tojást és húsvéti kalácsot. A kosarakat a szentmise előtt az oltár elé helyezhetik.

Húsvéthétfő

8:00 – szentmise a ferences templomban

A szentmise elején megáldott vízzel kerülnek meghintésre a kedves hívek.

Kérjük, hogy időben érkezzenek, lélekben is érkezzenek meg az egyes szentmisékre és szertartásokra! Köszönjük!

Kérjük, hogy az ünnepeknek megfelelően felöltözve jöjjenek az Isten házába, ünneplő ruhájuk által is kifejezve az ünnepek fontosságát életünkben! Köszönjük!

Áldott napokat! Legyen szép, méltóságteljes és békés a közös ünnep!

Tamás atya

Múlt évi segédanyagok: kattintson IDE

Húsvéti köszöntő: IDE kattintva olvasható, hallgatható