A magyar misék rendje Pozsonyban 2019 karácsonyán

A magyar misék rendje Pozsonyban

2019. december 23. és 2020. január 6. között

FERENCES TEMPLOM:

December 23.

hétfő

6:00

December 24.

kedd, Szenteste

22:00

December 25.

szerda, Karácsony

9:00*

December 26.

csütörtök, Szt. István vt.

9:00

December 29.

vasárnap, Szt. Család

9:00*

December 31.

kedd, évvégi hálaadás

17:00

Január 1.

szerda, Újév

9:00*

Január 2.

csütörtök

18:00

Január 3.

péntek

18:00

Január 4.

szombat

8:00

Január 5.

vasárnap

9:00*

Január 6.

Hétfő, Vízkereszt

9:00*

*parancsolt ünnep

BLUMENTÁL:

A Virágvölgyi plébániatemplomban vasárnaponként, valamint december 25-én, január 1-én és január 6-án esténként 18 órai kezdettel lesznek magyar nyelvű szentmisék.

Áldott karácsonyt és 2020-as új esztendőt a közösség minden tagjának és családjának!

Tamás atya

Új egyházi évet kezdünk

Új egyházi év veszi kezdetét advent első vasárnapjával. Új liturgikus időszakot kezdünk. Isten kegyelméből újból alkalmat kapunk, hogy megújult lelkesedéssel induljunk neki a megváltás-misztérium szemlélésének, lélekben és kegyelmi síkon újból végig kísérjük Jézus Krisztus életét, elmélyüljünk tanítványságában. Erre a lelki frissességre, megújult nyitottságra az isteni kegyelemmel való együttműködésben, a most is időszerű lelki megújulásra hív meg Egyházunk Szent Pál apostol inspirált szavaival is, amelyek a szentleckében hangzanak el: itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból, vessük hát le a sötétség tetteit és öltsük fel a világosság fegyvereit! Legyünk tehát éber, Istennel együttműködő, Jézus Krisztus életét szemlélve Hozzá mindig személyes és egyre jobban elmélyülő kapcsolatban ragaszkodó igazi tanítványok, akik mint a tudásra vágyó és az új tananyagra kíváncsi diák, a tanítójában megbízó tanítvány, Jézus Krisztustól ebben a liturgikus évben is tanulni kívánó, tanulni és ha kell, változni merő tanítványokként hagyjuk magunkat a kegyelmi életben vezetni. Ugyanazok a liturgikus időszakok, ugyanazok az egyházi ünnepek, mint az elmúlt években, jól ismert szentírási részletek, az egyes ünnepkörökhöz évről-évre társuló népi ájtatosságok lesznek majd az új egyházi esztendőnek is alkotóelemei, mégis valami újként élhetjük át ennek az évnek minden napját, mert Isten kegyelme a jelenben akar megérinteni minket, itt és most kell Istent dicsőítenem, most tudok tenni valamit azért, hogy Hozzá tartozzam, az állandó jelenben élő Isten előtt most tudom kitárni a szívem és hagyni, hogy a szeretetéből felkínált kapcsolat részese legyek.

Bővebben: Új egyházi évet kezdünk

ADVENT 2019 a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösséggel

Adventben is nemcsak programokat, hanem közösséget szeretnénk kínálni... Legyen részese! Hívjon másokat is! Terjessze meghívásunkat! Találkozzunk elsősorban advent négy vasárnapján a pozsonyi ferences templomban a délelőtt 9-kor kezdődő magyar szentmiséken... De buzdítjuk, hogy további alkalmakkor is:

November 30. (szo)
Adventi koszorúk készítése a Közösségi Házban

December 1. (vas)
Az adventi koszorúk megáldása a vasárnapi misék keretében

December 2. (hét)
Roráté mise a ferences templomban (6:00)

December 7. (szo)
Elsőszombati rózsafüzér papi hivatásokért (7:30)

December 8. (vas)
Megemlékezés Szent Miklós püspökről, kávézás a refektóriumban

December 9. (hét)
Roráté mise a ferences templomban (6:00)

December 9-15. (hét-vas)
A Missziós Kereszt Pozsonyban a Szent László-templomban

December 14. (szo)
Szabadegyetem, misével kezdődik a jezsuita templomban (8:30)

December 15. (vas)
A Betlehemi Békeláng fogadása

December 16. (hét)
Roráté mise a ferences templomban (6:00)

December 18. (sze)
Karácsony előtti gyóntatás a ferenceseknél (16:00-18:00)

December 19. (csü)
Karácsony előtti gyóntatás a ferenceseknél (16:00-18:00)

December 20. (pén)
Karácsony előtti gyóntatás a ferenceseknél (16:00-18:00)

December 21. (szo)
Karácsony előtti gyóntatás Pozsonypüspökin

December 22. (vas)
Jubilánsok köszöntése, akik 2019-ben ünnepelnek kerek évfordulót

December 22. (vas)
Kávézás a refektóriumban (a mise után)

December 23. (hét)
Roráté mise a ferences templomban (6:00)

Bővebben: ADVENT 2019 a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösséggel

Jubilánsok bejelentése

Ebben az évben is szeretnénk köszönteni közösségünk jubiláló tagjait és házaspárjait. Kérjük ezért az érintett személyek bejelentését Tamás atyánál, legkésőbb december 15-ig, azokat, akik a 2019-es kalendárium évben ünneplik 50., 60., 70., 75., 80. 85., 90., 95. vagy többedik születésnapjukat, illetve akik 2019-ben emlékeznek házasságkötésük 25., 30., 40., 50., 55., 60. vagy többedik évfordulójára. Kérjük, legyenek figyelmesek ismerőseikre, ne felejtsék el őket időben bejelenteni. Köszöntésük december 22-én a délelőtt kilenc órai magyar mise végén lesz.

Bővebben: Jubilánsok bejelentése

Nyolchetes lelki megújulás Isten Igéjével és további kezdeményezéseink

Naponta találjon néhány csendes percet, megállva a napi feladatok közepette, esetleg egy gyertyát meggyújtva, a Szentírást tisztelettel kézbe véve, és

-          kérje egy rövid fohászban a Szentlelket, Aki sugalmazta az Írásokat, hogy segítsen azok befogadásában is,

-          olvassa el a meghatározott két fejezetet a Szentírásból, úgy olvasva azt, mint Isten üzenetét, útmutatást, lelki táplálékot, szívet formáló isteni érintést,

-          egy rövid fohászban mondjon köszönetet az Úrnak szerető gondoskodásáért, azért, hogy az Igében is megtapasztaltatja közelségét.

Bővebben: Nyolchetes lelki megújulás Isten Igéjével és további kezdeményezéseink

Alkategóriák

15. oldal / 23