Új egyházi évet kezdünk

Új egyházi év veszi kezdetét advent első vasárnapjával. Új liturgikus időszakot kezdünk. Isten kegyelméből újból alkalmat kapunk, hogy megújult lelkesedéssel induljunk neki a megváltás-misztérium szemlélésének, lélekben és kegyelmi síkon újból végig kísérjük Jézus Krisztus életét, elmélyüljünk tanítványságában. Erre a lelki frissességre, megújult nyitottságra az isteni kegyelemmel való együttműködésben, a most is időszerű lelki megújulásra hív meg Egyházunk Szent Pál apostol inspirált szavaival is, amelyek a szentleckében hangzanak el: itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból, vessük hát le a sötétség tetteit és öltsük fel a világosság fegyvereit! Legyünk tehát éber, Istennel együttműködő, Jézus Krisztus életét szemlélve Hozzá mindig személyes és egyre jobban elmélyülő kapcsolatban ragaszkodó igazi tanítványok, akik mint a tudásra vágyó és az új tananyagra kíváncsi diák, a tanítójában megbízó tanítvány, Jézus Krisztustól ebben a liturgikus évben is tanulni kívánó, tanulni és ha kell, változni merő tanítványokként hagyjuk magunkat a kegyelmi életben vezetni. Ugyanazok a liturgikus időszakok, ugyanazok az egyházi ünnepek, mint az elmúlt években, jól ismert szentírási részletek, az egyes ünnepkörökhöz évről-évre társuló népi ájtatosságok lesznek majd az új egyházi esztendőnek is alkotóelemei, mégis valami újként élhetjük át ennek az évnek minden napját, mert Isten kegyelme a jelenben akar megérinteni minket, itt és most kell Istent dicsőítenem, most tudok tenni valamit azért, hogy Hozzá tartozzam, az állandó jelenben élő Isten előtt most tudom kitárni a szívem és hagyni, hogy a szeretetéből felkínált kapcsolat részese legyek.

Bővebben: Új egyházi évet kezdünk

ADVENT 2019 a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösséggel

Adventben is nemcsak programokat, hanem közösséget szeretnénk kínálni... Legyen részese! Hívjon másokat is! Terjessze meghívásunkat! Találkozzunk elsősorban advent négy vasárnapján a pozsonyi ferences templomban a délelőtt 9-kor kezdődő magyar szentmiséken... De buzdítjuk, hogy további alkalmakkor is:

November 30. (szo)
Adventi koszorúk készítése a Közösségi Házban

December 1. (vas)
Az adventi koszorúk megáldása a vasárnapi misék keretében

December 2. (hét)
Roráté mise a ferences templomban (6:00)

December 7. (szo)
Elsőszombati rózsafüzér papi hivatásokért (7:30)

December 8. (vas)
Megemlékezés Szent Miklós püspökről, kávézás a refektóriumban

December 9. (hét)
Roráté mise a ferences templomban (6:00)

December 9-15. (hét-vas)
A Missziós Kereszt Pozsonyban a Szent László-templomban

December 14. (szo)
Szabadegyetem, misével kezdődik a jezsuita templomban (8:30)

December 15. (vas)
A Betlehemi Békeláng fogadása

December 16. (hét)
Roráté mise a ferences templomban (6:00)

December 18. (sze)
Karácsony előtti gyóntatás a ferenceseknél (16:00-18:00)

December 19. (csü)
Karácsony előtti gyóntatás a ferenceseknél (16:00-18:00)

December 20. (pén)
Karácsony előtti gyóntatás a ferenceseknél (16:00-18:00)

December 21. (szo)
Karácsony előtti gyóntatás Pozsonypüspökin

December 22. (vas)
Jubilánsok köszöntése, akik 2019-ben ünnepelnek kerek évfordulót

December 22. (vas)
Kávézás a refektóriumban (a mise után)

December 23. (hét)
Roráté mise a ferences templomban (6:00)

Bővebben: ADVENT 2019 a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösséggel

Jubilánsok bejelentése

Ebben az évben is szeretnénk köszönteni közösségünk jubiláló tagjait és házaspárjait. Kérjük ezért az érintett személyek bejelentését Tamás atyánál, legkésőbb december 15-ig, azokat, akik a 2019-es kalendárium évben ünneplik 50., 60., 70., 75., 80. 85., 90., 95. vagy többedik születésnapjukat, illetve akik 2019-ben emlékeznek házasságkötésük 25., 30., 40., 50., 55., 60. vagy többedik évfordulójára. Kérjük, legyenek figyelmesek ismerőseikre, ne felejtsék el őket időben bejelenteni. Köszöntésük december 22-én a délelőtt kilenc órai magyar mise végén lesz.

Bővebben: Jubilánsok bejelentése

Nyolchetes lelki megújulás Isten Igéjével és további kezdeményezéseink

Naponta találjon néhány csendes percet, megállva a napi feladatok közepette, esetleg egy gyertyát meggyújtva, a Szentírást tisztelettel kézbe véve, és

-          kérje egy rövid fohászban a Szentlelket, Aki sugalmazta az Írásokat, hogy segítsen azok befogadásában is,

-          olvassa el a meghatározott két fejezetet a Szentírásból, úgy olvasva azt, mint Isten üzenetét, útmutatást, lelki táplálékot, szívet formáló isteni érintést,

-          egy rövid fohászban mondjon köszönetet az Úrnak szerető gondoskodásáért, azért, hogy az Igében is megtapasztaltatja közelségét.

Bővebben: Nyolchetes lelki megújulás Isten Igéjével és további kezdeményezéseink

Október 2019

10.2., szerda

Egyetemista est

10.4., péntek

Elsőpéntek, Assisi Szent Ferenc ünnepe,

A Ferences Világi Rend ünnepi összejövetele

10.4-5., pén-szom

Hölgyek lelkigyakorlata Máriavölgyben

10.5., szombat

Máriavölgyi magyar búcsú

10.6., vasárnap

8:30 Közös rózsafüzér a ferences templomban a rózsafüzér-társulatok tagjainak előimádkozásában a közösségért

10.7., hétfő

15:00 Méry Margit délutánja az októberi szokásokról, énekekről a Rózsafüzér Királynéja-ünnep alkalmából

10.8., kedd

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya főünnepe,

17:00 A rendkívüli missziós hónap alkalmából magyar mise a verbiták Szent Janssen Arnold missziós templomában

10.9., szerda

Egyetemista est

10.11., péntek

Imaest a betegekért a Közösségi Házban az esti mise után

10.12., szombat

Csornáról érkező vendégek fogadása, agapé a Közösségi Házban

10.13., vasárnap

9:00 Magyar nyelvű bérmálás a ferences templomban,

Mise után találkozó a refektóriumban

10.16., szerda

Egyetemista est

10.18., péntek

Pasztorális gyűlés a Közösségi Házban az esti mise után

10.19., szombat

8:30 Mise a jezsuita templomban,

A Szabadegyetem előadásai az Aloisianum-egyetemen

10.20., vasárnap

8:30 Közös rózsafüzér a ferences templomban az előző héten megbérmált fiatalok előimádkozásában az ifjúságért,

Missziós vasárnap

10.23., szerda

Egyetemista est

10.25.. péntek

Férfiak imaestje a Közösségi Házban az esti mise után

10.26., szombat

Családok közös zarándoklata és kirándulása Székesfehérvárra

10.27., vasárnap

8:30 Közös rózsafüzér a ferences templomban a közösség családjainak előimádkozásában a családokért,

Mise után találkozó a refektóriumban

10.30., szerda

Egyetemista est

10.31., csütörtök

18:00 Vigília-mise a másnapi Mindenszentek főünnepe alkalmából


Továbbá, rendszeresen folytatódnak a cserkész őrsi összejövetelek, az óvodások hittanos foglalkozásai, a bibliakör, az Édesanyák imái-csoportok és további imacsoportok összejövetelei, a misék előtti rózsafüzér-imádkozások, a pénteki missziós katekézisek,…

Buzdítunk kisebb csoportokat, hogy – saját szervezésben is – találkozzanak a Közösségi Házban, annak udvarán a Lourdes-i barlangnál, vagy együtt menjenek Máriavölgybe, illetve a Mély-úti Mária-barlanghoz az októberi Mária-hónap alkalmából…

A Közösségi Ház, ami minket kíván szolgálni, továbbra is bérelhető közös teázásra, beszélgetésekre, könyvek olvasgatására, baráti társaságok összejöveteleire, társasjátékozni, közösen kézimunkázni evangelizáló tárgyakat készítve, ingyenes idegen-nyelvi társalgásokat megszervezni benne… Használjuk ki és érezzük magunkénak, segítse a közösségépítést!

Bővebben: Október 2019

Alkategóriák

14. oldal / 22