Katekézis-sorozat az erényekről (1. rész - 2017.3.8.)

A pozsonyi ferences templomban bemutatásra kerülő szerdai magyar szentmisék keretében katekézis-sorozat indult az idei nagyböjtben, mégpedig az erényekről. Hétről hétre újabb ismeretek rendszerezésére és elmélyítésére kínálkozik alkalom e kezdeményezésnek köszönhetően is. Az elhangzott gondolatok írásos foglalata rendszeresen közzétételre kerül a közösség honlapján. Kérjük, legyen aktív résztvevője e katekézis-sorozatnak, meghallgatva a szerda esti misében, vagy pedig elolvasva a világhálón, ám mindkét esetben továbbgondolva, alkalmazva azt.

Bővebben: Katekézis-sorozat az erényekről (1. rész - 2017.3.8.)

Támogatási lehetőség

A pozsonyi magyar katolikus közösség tevékenységeivel járó kiadásokhoz kíván anyagi segítségével hozzájárulni a Szent Kinga Egyesület (statisztikai számjel / IČO: 36070262). Adományokat személyesen fogadnak – bevételi bizonylatot kiállítva – az Egyesület vezetőségi tagjai, valamint az alábbi számlaszára küldhetik azokat: SK3211000000002627726242/1100 (Tatra banka, a.s.). Mivel a vasárnaponként gyűjtött perselypénzt minden alkalommal teljes mértékben a pozsonyi ferences testvéreknek juttatjuk a templom fenntartására, a magyar közösség tevékeny életét érintő kiadásokra ily módon szeretnénk hozzájárulását kérni.

Bővebben: Támogatási lehetőség

Várunk ministrálni (továbbra is)!

"Az oltár szolgálatát a szentmise során a ministránsok látják el. A pap mutatja be az áldozatot, de szüksége van ministránsokra, vagyis segítőkre, Krisztus szolgáira, akik felkészülve feladataikra, közreműködnek a szentmise méltó ünneplésében. (...)
Mivel ez nem személyi kitüntetés vagy érdem, hanem szolgálat, amint az elnevezésben is benne van, ezért a ministránsnak az egész életével szolgálni kell. Ha ezt teszi, úgy az oltárnál is elláthat liturgikus feladatokat.

Bővebben: Várunk ministrálni (továbbra is)!

Magyar ifjúsági pasztoráció a Pozsonyi Főegyházmegyében

Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek-metropolita 2016. október 24-én kelt határozatában a Pozsonyi Főegyházmegye Ifjúsági Bizottságának tagjává nevezte ki Molnár Tamás pozsonyi magyar lelkipásztort, az érsekség helyettes bírósági helynökét, megbízva őt a főegyházmegye magyar ifjúsági pasztorációjának koordinálásával és képviseletével. Az Ifjúsági Bizottságban minden esperesi kerület képviselve van egy lelkiatya által. Az érsek atya eddig is odafigyelt arra, hogy a túlnyomórészt magyar anyanyelvű hívekből álló somorjai esperességben magyar lelkiatya képviselje az ifjúsági pasztoráció ügyét, azonban újdonságnak számít, hogy külön feladatkör létesült az érsekség egész területén élő vagy tanuló magyar ifjúság lelki életének ápolására, programjainak összhangba hozására, a hatékonyabb együttműködésre és a magyar ifjúság képviseletére.

Bővebben: Magyar ifjúsági pasztoráció a Pozsonyi Főegyházmegyében

Alkategóriák

20. oldal / 22