:

Imádkozzunk a családokért!

Kedves Családok!

A Családok Évében, a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve – a készület Pünkösdkor kezdődött második évében, amelyben az Eucharisztia közösségformáló szerepe kerül előtérbe – ismét belevágtunk a pozsonyi magyar katolikus közösség nagy családjának egy újabb kezdeményezésébe. Ahogy az Irgalmasság Szentévében az irgalmas Jézust ábrázoló kép, a Fatimai Emlékévben pedig a fatimai Szűzanya vándorszobra, most a Szent Család megáldott ikonja indult útjára, egyik családból a másikba.

Az ikon körülbelül két hétig marad az egyes családi otthonokban. Ez idő alatt a család mint közösség és annak tagjai külön-külön is rendszeresen imádkozhatnak saját családjukért és a közösség minden családjáért a vándorikon közelében. Ajánlatos mellette gyertyát gyújtani, a jól látható helyre kihelyezett Szent Család-ikon mellé friss virágot tenni, esetleg a család saját fényképét is odahelyezni a közelébe, valamint elhunyt családtagok, nagyszülők, dédszülők, további ősök képét, vagy egy elkészített családfát is a házi imasarokban elhelyezni. Az ikonnal együtt haladó családi imakönyv és füzet mellett egy saját Szentírást és rózsafüzért is hasznos odakészíteni.

Míg egy konkrét család a soros az imaláncban, jó a szokottnál gyakrabban részt venni a hétköznapi szentmiséken is, ha megoldható, akkor egész családként, valamint imádkozni a családokért a csütörtöki szentségimádás alkalmával, szentgyónáshoz járulni, több időt fordítani a családtagokra, az együtt megélt lelki programokra, beszélgetésekre.

Az ikonnal haladó emlékkönyv erre kijelölt részébe beírható lesz, hogy a család egyes tagjai miben tudnak a közösség további tagjai számára szükség esetén segítséget nyújtani (pl. a foglalkozásokból fakadóan: jogi tanácsadás, szabás-varrás, vőfély, egészségügyi vagy gondozói szolgáltatások, mérnöki munkák, cipőjavítás,…, gyerekruha-továbbítás, tankönyv-csere, stb.), amiket aztán az év végén belső használatra a közösség számára elérhetővé tennénk.

Az ikont és a hozzá tartozó imakönyvet és füzetet a család közösen viszi el egy következő családhoz, annak otthonába. A két család egy előre megegyezett napon találkozik. A soron következő, vendéglátó családnál tartott találkozó arra szolgál, hogy együtt beszélgessenek, jobban megismerjék egymást, esetleg megkérdezzék, tudnának-e egymásnak valamiben segíteni, röviden közösen imádkoznak is.

Rendszeresen lesznek közben a családokért felajánlott szentmisék, imák, illetve családi programok is, mint például a sítúra vagy a május 8-i kirándulás is volt már. Ezekre is szeretettel meghívom és várom Önöket! Hívjanak meg további családokat is, azokat is, akikkel ritkábban találkozunk templomi közösségünkben, vagy akik gondokkal küzdenek!

Magam is rendszeresen imádkozom a családokért, közösségünk minden családjáért, a közösség nagy családjáért, s bízom benne, hogy ez a kezdeményezés is sok jó gyümölcsöt hoz közösségünk életében, a családokban, e nagyon fontos és alapvető kis közösségek építésében, a családok és az Oltáriszentség közötti kapcsolat megerősítésében!

A názáreti Szent Család oltalmába ajánlva kedves mindnyájukat, papi áldásommal kísérem ezt az imaláncot!

Tamás atya

Napi imaszándékok

Urunk és Istenünk szívből imádkozunk a mai napon is Hozzád a názáreti Szent Család közbenjárásában bízva

 • saját családunkért, minden családtagért, a családi békéért,
 • elhunyt hozzátartozóink és családunk elhunyt jótevőinek lelki üdvéért,
 • a pozsonyi magyar katolikus közösség minden családjáért, s a közösség nagy családjáért, annak állandó lelki megújulásáért,
 • a gyermekeket vállaló és nevelő családokért,
 • a családokért, akik nem részesülhetnek a gyermekáldás ajándékában,
 • a beteg vagy idős családtagról gondoskodó családokért,
 • a különféle gondokkal küzdő családokért és szenvedő családtagokért,
 • a széthullott családok tagjaiért, a szüleik egymás iránti szeretetének megtapasztalásától megfosztott gyermekekért,
 • azon személyekért, akik (szinte) minden családtagjukat elveszítették,
 • azokért, akiket a családi szeretet közegéből kitaszítottak vagy elhagytak,
 • a közösség előtt jó példával elöljáró családok hűséges kitartásáért,
 • a nem helyesen élő és a nevelést nem komolyan vevő családok minél hamarabbi jó útra téréséért,
 • minden családért, hogy mind jobban szenteljék meg, lehetőség szerint közösen is az Úr napját, a vasárnapot,
 • minden családért, hogy a családtagok tudjanak egymástól bocsánatot kérni és egymásnak megbocsátani,
 • a gyerekekért, hogy szeretetben növekedjenek, jó példát lássanak, az Isten házába, a templomba családtagjaikkal együtt szívesen járjanak,
 • fiataljainkért, hogy a házasságra tisztán, örömmel, komoly elhatározással készüljenek és más fiataloknak is értékes példát adjanak,
 • a jegyespárokért, hogy közös imával is készüljenek életútjaik összekötésére,
 • újabb szentségi házasságokért, jó édesanyai és édesapai hivatásokért,
 • papi és szerzetesi hivatásokat adó családokért, újabb jó papi és szerzetesi hivatásokért közösségünkből,
 • közösségünk minden tagjáért, hogy fontos értéknek tartsuk az egy férfi és egy nő házasságán alapuló család intézményét, védelmezzük azt, bátran tegyünk tanúságot meggyőződésükről,
 • mindazokért, akik más családokat is segítenek, felkarolnak, támogatnak,
 • azokért, akik ebbe az imaláncba bekapcsolódnak…

Fohász

Uram, áldd meg közösségünket,
minden tagját, minden családját,
a kicsiket és a nagyokat,
a fiatalokat és az időseket,
az egészségeseket és a betegeket,
a gondokkal küzdőket!

Add, hogy boldogan éljük keresztény hivatásunkat!
Adj újabb jó családokat,
támassz új papi hivatásokat!

Elhunyt hozzátartozóinknak
és közösségünk minden megholtjának pedig
adj örök boldogságot a mennyben!

Ámen

További lehetőségek
az együtt és egymásért végzett ima mellett:

 • a családtagok együtt végiglapozhatnak néhány fényképalbumot, emlékeket felidézve beszélgethetnek egymással,
 • a család kijelölhet egy napot, amikor a lehető legtöbb időt igyekszenek együtt tölteni, egymásnak segíteni, esetleg valamiben közösen dolgozni,
 • készíthetnek együtt családfát, családi fotókat, családi címert, egy családjukat ábrázoló díszt, amit kihelyezhetnek a családi otthonukban,
 • készíthetnek külön-külön a családtagok, aztán pedig összegezve is egy olyan listát, amelyben felsorolják, milyen jótéteményeket köszönhet családjuk a Jóistennek és egy közös ima keretében újra felolvashatják ezeket a pontokat,
 • készíthetnek egy olyan tervezetet, melyik családtag milyen konkrét dologban szeretné a többiek segítségét kérni,
 • együtt olvashatnak a Szentírásból, pl. olyan részeket keresve, amelyek a családot is említik, vagy pedig elmondhatják egymásnak, kinek melyik rész különösen kedves a Bibliából,
 • a családtagok együtt zarándokolhatnak el Máriavölgybe vagy pedig a Mély-úti Mária-barlanghoz, s közösen mondhatnak el legalább egy tizedet a rózsafüzérből,
 • felkereshetik elhunyt hozzátartozóik sírját, virágot elhelyezve és mécsest gyújtva imádkozhatnak ott azok lelki üdvéért,
 • megbeszélhetik, melyik családnak tudnának segíteni és milyen formában, odafigyelve arra, hogy ez tapintatosan történjen,
 • közösen végiggondolhatják, milyen módon tudnának a templomi közösség nagy családjába is jobban bekapcsolódni, mivel tudnák azt segíteni, támogatni…

Továbbra is várjuk az újabb családok bekapcsolódását!
IDE kattintva találja a jelentkezés lehetőségét