Anyák-napja a pozsonyi magyar közösségben

Május 6-án, Anyák-napján, a délelőtt 9 órai magyar nyelvű szentmise keretében a pozsonyi ferences templomban az édesanyákért imádkoztak, őket köszöntötték.

A misében a gyerekek megajándékozták édesanyjaikat a szeretet és hála egy-egy szál virágával. Minden jelenlévő édesanya fel lett köszöntve, illetve lehetett vinni az oltár elé kihelyezett vázából egy virágot azoknak az édesanyáknak, akikhez gyermekeik a vasárnap további részében készültek látogatóba, illetve azon édesanyák sírjára, akik már az örökkévalóságba költöztek e világból.

Ugyancsak ebben a misében került megáldásra egy gyermeket váró édesanya is.

A szentmise után a Mély-úti Szűz Mária-barlangnál folytatódott az ünnepi megemlékezés. Az Égi Édesanyát köszöntve a májusi ima- és énekcsokorral, a lorettói litánia elimádkozásával fejezték ki fiatalok és idősek egyaránt Szűz Mária iránti tiszteletüket és hálájukat. A földi édesanyákért – a köztünk élő és a már földi zarándoklást befejező édesanyákért egyaránt – imádságunk Dsida Jenő költeményének soraival zárult: „Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!“

Bővebben: Anyák-napja a pozsonyi magyar közösségben

Pozsonyi hívek Brenner János boldoggáavatásán

Boldog Brenner János, könyörögj értünk! – szívből fakadó boldogsággal mondták ki az őszinte fohászt fiatalok és idősek, hívők sokasága, papok, szerzetesek, kispapok, ministránsok a várva-várt ünnep szombathelyi helyszínén május 1-én, valamint a televíziók képernyői előtt és a rádiókészülékek mellett lélekben csatlakozók a hat évtizeddel ezelőtt fiatalon meggyilkolt vértanú pap, Brenner János boldoggáavatása alkalmából.

Bővebben: Pozsonyi hívek Brenner János boldoggáavatásán

A Húsvéti Szent Háromnap Pozsonyban

A Húsvéti Szent Háromnap magyar nyelvű ünneplésére idén is megtelt a pozsonyi ferences templom. Nagycsütörtökön az Utolsó Vacsora emlékmiséjében a lábmosás szertartását és az ilyenkor szokásos oltárfosztást is elmélyülten szemlélhették az egybegyűlt hívek. A misén, csakúgy, mint a többi napon is, közreműködött a helyi énekkar, valamint szép számú ministránscsapat volt a lelkipásztor segítségére minden misén és szertartáson.

Bővebben: A Húsvéti Szent Háromnap Pozsonyban

Közösségi sítúra 2018

A pozsonyi magyar katolikus közösség hagyományos sítúrájára idén március 4-10. között került sor. A Bölényfalu-i (szlovákul: Zuberec) Tatrawest hotelban, immár évek óta rendszeresen tölti a tavaszi szünetet a közösség apraja-nagyja. Ez évben hetvenketten részesedhettünk a Jóistennek ebben a nagy kegyelmi ajándékában.

Bővebben: Közösségi sítúra 2018

4. oldal / 5