:

A Húsvéti Szent Háromnap Pozsonyban

A Húsvéti Szent Háromnap magyar nyelvű ünneplésére idén is megtelt a pozsonyi ferences templom. Nagycsütörtökön az Utolsó Vacsora emlékmiséjében a lábmosás szertartását és az ilyenkor szokásos oltárfosztást is elmélyülten szemlélhették az egybegyűlt hívek. A misén, csakúgy, mint a többi napon is, közreműködött a helyi énekkar, valamint szép számú ministránscsapat volt a lelkipásztor segítségére minden misén és szertartáson.

A nagypénteki magyar nyelvű szertartást követően, immár hagyományosan, keresztúti ájtatosságra gyűltek össze a pozsonyi magyar katolikus közösség hívei, de további településekről is csatlakoztak hozzájuk imádkozók az ősi Mária-kegyhely, Máriavölgy kálváriáján. A 2018-as római, Colosseumnál végzett keresztúthoz hasonlóan itt is az ifjúság készítette elő az egyes állomások elmélkedéseit. A tizennégy fiatal gondolatainak segítségével végigelmélkedhették Jézus Krisztus értünk is vállalt keresztútját és halálát. A szép számban összegyűlt közösségben minden korosztály képviselve volt. Énekelve, imádkozva, gyertyákkal, mécsesekkel, fáklyákkal járták végig a domboldalon elhelyezkedő stációk sorát. A közös imádságban kiemelésre került, milyen fontos az, hogy az ifjúság tisztelettel tekintsen a felnőttekre és az idősekre, legyen hálás tapasztalatikért és példájukért, de egyúttal a felnőtt és idősödő generáció is bizalommal és jószándékkal adja tovább élettapasztalatait, jótanácsait az új generációnak, hiszen ez az élet rendje, amikor senki sem félreállított, csak éppen mindenki épp a saját helyén van. Ebben a lelkületben imádkoztak együtt és egymásért fiatalok és idősek, családok generációi a pozsonyi magyarok ez évi nagypéntek estéjén.

Nagyszombat csendjét, a húsvéti öröm váltotta fel. A szimbólumokban gazdag húsvéti vigília ünnepi miséjének végén a feltámadási körmenetben fejezték ki az egybegyűlt magyar hívek: a húsvéti öröm nem maradhat csupán a templom falain belül, másoknak is hirdetni kell, hogy Krisztus él, s bennünket is örök életre, örök boldogságra hív!

Foto: Pálinkás Zoltán és Dávid