:

Május a pozsonyi magyar katolikus közösségben (2018)

Így telt 2018 májusa:

Május 1.

kedd

Brenner János boldoggáavatása

-Részvétel a szombathelyi programon, autóbusz indul Pozsonyból

-Aki nem tud jönni Szombathelyre, legalább lélekben legyen részese az ünnepnek, figyelje a televízióban, s imádkozzon Brenner János közbenjárásáért

Május 3.

csütörtök

Ifjúságpasztorációs gyűlés

-Egyházmegyénk magyar ifjúságának képviselői tartanak megbeszélést a további tervekről, feladtok szétosztásáról

Május 4.

péntek

Elsőpéntek

-Gyónási lehetőség egy órával az esti mise előtt a ferences templomban

-A 18 órai magyar misében elmondjuk az elsőpénteki felajánló imát

Május 5.

szombat

Elsőszombat – Fatimai szombat

-A papi és szerzetesi hivatásokért rendszeresen felajánlott reggeli mise előtt a ferences templomban, 7:30-tól a rózsafüzért imádkozzuk az Oltáriszentség előtt újabb magyar papi hivatásokért közösségünkből

Május 6.

vasárnap

Anyák-napja

-A ferences templomban a 9 órai misében köszöntjük az édesanyákat, s megáldásra kerülnek a gyermeket váró édesanyák

-Jöjjön minél több gyermek és édesanya további családtagjaikkal együtt erre a szentmisére, a nagymamákat is szeretettel várjuk

-A mise után, 11 órakor májusi litániával köszöntjük az Égi Édesanyát a Mély-úti Mária-barlangnál, imádkozva az élő és az örökkévalóságba költözött édesanyákért

Május 8.

kedd

Családok közös kirándulása

-A közösség családjainak közös kirándulása Csorna – Pannonhalma – Győr megtekintésével, közös szentmisével és ebéddel a Családok Éve jegyében

Május 10.

csütörtök

Urunk mennybemenetele

-A húsvét utáni negyvenedik nap, parancsolt ünnep

-Magyar szentmise este 18-kor lesz a ferences templomban

-Az ünnepre az előesti mise is érvényes lesz, szerdán 18 órakor

Május 12.

szombat

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

-A pozsonyi magyar fiatalok is részt vehetnek az ifjúsági találkozón

-Ez alkalommal az utazást egyénileg oldják meg a résztvevők, vonattal

Május 13.

vasárnap

Elsőáldozás

-Kilenc harmadik osztályos magyar gyermek járul első alkalommal szentáldozáshoz a ferences templomban a 9 órai diákmisében

-A mise után a refektóriumban folytatódik az ünnepi program

-Kérjük, imádkozzanak az elsőáldozókért, családtagjaikért és hitoktatóikért

Május 18.

péntek

Pünkösdi hangverseny

-A gyermekekből álló szegedi Karolina Kórus ünnepi hangversenye a pozsonyi ferences templomban 17 órai kezdettel

-A belépés díjtalan

Május 19.

szombat

Szabadegyetem

-Az idei akadémiai év utolsó tanulmányi napja magyar nyelven az Aloisianum egyetemen, immár a harmadik tanév fejeződik be ezekkel az előadásokkal

-A program 8:30-kor szentmisével kezdődik a jezsuita templomban

Május 20.

vasárnap

Pünkösdvasárnap

-A bérmálkozásra jelentkezett fiatalok bemutatása a 9 órai misében

-Kérjük a 2015 és 2017 őszén bérmálkozottak, bérmaszüleik és családtagjaik részvételét is az ünnepi szentmisén a Szentlélek kiáradásának ünnepén

-Kezdetét veszi a második előkészületi év a 2020-as budapesti NEK-ra

-Útjára indítjuk a „Családostól a közösség nagy családjáért” elnevezésű projektünket a Családok Évében

Május 26.

szombat

Lelkinap Budapesten

-Autóbuszt indítunk a budapesti lelkinapra az Örökimádás-templomba

-A házigazdák Versegi Beáta Mária nővér és Fábry Kornél atya lesznek

-A lelkinap témája a szentmise lesz

Május 27.

vasárnap

Közösségi találkozó

-Hittanverseny, bibliaverseny, „bakancspróba”, misenaplók kiértékelése

-Kötetlen beszélgetés egy csésze tea, kávé, kakaó mellett a refektóriumban a 9 órai magyar mise után minden korosztály és család számára

-Az agapéhoz sós- vagy édes süteménnyel hozzá lehet járulni

Május 31.

csütörtök

 

Úrnapja

-Parancsolt ünnep, magyar nyelvű szentmise 18-kor lesz a ferences templomban

-Már az előesti mise is érvényes az ünnepre, tehát szerdán 18 órai kezdettel

-A pasztorális év harmadik negyedévének befejezése

-Kérjük, a pasztorális év tervezete alapján értékelje, Ön milyen módon volt részese a közösségi életnek, mivel járult hozzá a közösségépítéshez, milyen személyes fejlődést tapasztalt a szeptembertől eltelt időszakban

-Tanulmányozza át a negyedik negyedév vázlatát és gondolja át, hogyan lehetne még inkább a közösség aktív és másokat is segítő, másokért is imádkozó tagja


Rendszeres programok: cserkész-, ifjúsági- és imacsoportok találkozói, óvodások hittanos foglalkozásai,…

Májusi litániák, Szentlélek-váró kilenced, csütörtöki szentségimádások,… 

(illusztrációs kép: internet)