A 2018-as év első értékes programjai közösségünkben

Kattintson az egyes sorokra:

Újévi beszélgetés Európa kereszténységéről az ökumenizmus jegyében

...és az eseményen készült riport

Dr. Fábry Kornél atya előadása a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról

Dr. Pálffy Géza történész-professzor előadása a magyar koronázási kincsekről

Bővebben: A 2018-as év első értékes programjai közösségünkben

„A szentségimádás iskolája” Pozsonyban

A Fábry Kornél atyával rendezett találkozónkra építve elkezdtük „A szentségimádás iskoláját” helyi közösségünkben is. Aki nem tudott részt venni a vetítésen, otthon is meg tudta hallgatni a You Tube csatornán is elérhető anyagot.

További ötletek: ITT

* * *

Jöjjetek, imádjuk!

(31. rész / Remény hetilap)

E hónapokban alaposabban foglalkozva az Oltáriszentség témájával, az Egyház ide kapcsolódó tanításával, ily módon is egyre jobban ráhangolva a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, ez alkalommal egy – a világháló előnyeit kihasználó – lehetőséget szeretnénk a kedves Olvasók figyelmébe ajánlani. „A szentségimádás iskolája” szavakat beírva a You Tube internetes csatorna keresőjébe, a közelgő budapesti kongresszus főtitkárának, Dr. Fábry Kornél atyának a tematikus beszédjei jelennek meg. A tizenkét részből álló sorozat értékes gondolatokat kínál az előkészület fontos és hasznos ideje alatt. Az egyes részeket egyénileg vagy családon belül odafigyelve meghallgatva, vagy esetleg plébániákon, közösségekben levetítve s a hallottakról beszélgetve mintegy mindannyian tovább képezhetjük magunkat a „szentségimádás iskolájában”, s az elméleti tudnivalókat a gyakorlatban is jól alkalmazhatjuk. Javasolt heti-kétheti rendszerességgel foglalkozni egy-egy újabb résszel, s hagyni, hogy a hallott gondolatok gyökeret verjenek bennünk, esetleg mások figyelmét is hívjuk fel a minket megszólító részekre. Beszélgessünk, kérdezzünk egymástól vagy lelkipásztorainktól, jegyzeteljünk, alaposan gondoljuk át, hogyan lehetnek a csokorba foglalt gondolatok hasznára saját belső imaéletünknek.

Az első rész a „Jézus valóságos jelenléte az Eucharisztiában” címet viseli. „Tanuljunk imádkozni Mártától és Máriától” – buzdít minden érdeklődőt, imádkozni vágyót a sorozat második felvétele. Érdemes a további részek meghallgatására is alkalmas időt találni, rendszeressé tenni aktív részvételünket a „szentségimádás iskolájában”. A harmadik videó címe: „A kérő imádság, a hit és a remény”, a negyediké pedig: „Imádás, dicsőítés és hálaadás”. A címek segítenek – ha valamely téma különösen is tetszett, vagy hasznosnak véljük újból meghallgatni – könnyebben megkeresni az adott videófelvételt. Isten irgalmas szeretetével foglalkozik az ötödik témakör, hasonlóképpen a hatodik rész az Atya szeretetére kíván rámutatni. „A Szentlélek, aki Urunk és éltetőnk” a főszereplője a lelki gazdagodást nyújtó sorozat következő részének. A nyolcadik anyagban arról hallhat az érdeklődő, mit jelent Isten jelenlétében élni. A kilencedik Isten Igéjével, a tizedik Máriával foglalkozik és segít, hogy mind nagyobb alázattal és hálás szeretettel térdeljünk rendszeresen a Szent Szűztől született Szent Test, az emberré lett Ige elé. A sorozat utolsó előtti, tizenegyedik része a „Jézus Szíve és az Eucharisztia” címet viseli, a téma többek közt az elsőpéntekeket megtartók körében lehet nagyon időszerű. „Eucharisztia és misszió” a címe a videósorozat utolsó bejegyzésének. A világhálót és a modern technika eszközeit használók talán egy missziós küldetést vélhetnek felfedezni abban is, hogy az idősebb korosztálynak, vagy az internetet nem használók csoportjainak is lehetővé tegyék a „szentségimádás iskolájának” abszolválását. Jó alkalom lehet ez az unokák és nagyszüleik közös elmélkedésére. Leleményesen és jószándékkal terjesszük ezeket az előadásokat, hallgassuk meg azokat, s tegyük lehetővé, hogy mind többen épüljenek a sorozat végighallgatása által is most, a készület időszakában.

5. oldal / 5