:

Közösségi sítúra 2018

A pozsonyi magyar katolikus közösség hagyományos sítúrájára idén március 4-10. között került sor. A Bölényfalu-i (szlovákul: Zuberec) Tatrawest hotelban, immár évek óta rendszeresen tölti a tavaszi szünetet a közösség apraja-nagyja. Ez évben hetvenketten részesedhettünk a Jóistennek ebben a nagy kegyelmi ajándékában.

Testi, lelki feltöltődésünk biztosítéka ez évben is Varga Marika néni és segítői, valamint közösségünk lelkipásztora, Tamás atya és a lelkes fiatalok voltak.

A szeretettel előkészített program mindenkinek lehetőséget adott az egymásra figyelésre, közösségépítésre. A reggeli áhítatok zenés, elmélkedő imacsokrai, nemcsak jó napkezdésnek bizonyultak, de lelkigyakorlat jelleget is adtak a mesés téli tájban, napsütötte hegyek között töltött nagyböjti hetünknek. Márton Áron püspök, Boldog Zdenka Schellingová, Kaszap István és Boldog Titus Zeman imái, gondolatai emelhették így lelkeinket Isten felé a nap folyamán.

Napjaink szíve a vacsora előtti szentmise volt, a szállásunknak a közösségi helységében, amely a „tábori” körülmények ellenére is, méltóságteljes teret adott a hálaadásnak, könyörgésnek, Isten Igéjének és az Eucharisztia közös ünneplésének. Könyörgéseinket nap mint nap az oltárra helyezhettük, az erre kijelölt dobozba gyűjtve.

A vacsorát követő esti programok is minden korosztálynak gazdagító szórakozást nyújtottak. Volt rajzfilmvetítés Szent Kalkuttai Teréz anyáról, mesevetítés, műveltségi és ügyességi vetélkedők, cserkésztábortűz jelenetekkel Mátyás király életéből, kézműves foglalkozás, játékok, minden korosztályt bevonó keresztút-járás. Erre a rendhagyó pénteki keresztútra a táborban jelen lévő kisgyerekek készítették elő a stációk képeit, a cserkészek pedig azt a keresztet, amelyre egy kis papíron megfogalmazva „saját keresztjeinket” is feltűzdelhettük. De számoljanak be e hétről maguk a résztvevők az alábbiakban, közösségünk egy kezdő riporterének segítségével.

Kenderessy Erika: „Engem mélyen megérintettek Tamás atya szavai, amikor arról beszélt, hogy a barátságokat csak úgy tudjuk fenntartani, ha a kapcsolatokat ápoljuk és a Jóistennel való kapcsolatunkat is úgy tudjuk fenntartani, ha gyakran imádkozunk hozzá.”

Pálinkás András: „A legfrissebb lelki élményem az egész éjszakás szentségimádás volt, amikor még napfelkelte előtt tölthettem az Úrral egy órát. A síelés és az esti játékok is nagy élményt jelentettek számomra.”

Orbán Balázs: „Nekem a legjobban az tetszett, hogy Tamás atya milyen jól kitalálta azt, hogy állandóan volt valami program, öt perc pihenő se volt, így nagyon gazdag lett az egész sítúra. Megengedte, hogy mi is szervezzünk, szabad kezet kaptunk, így kivehettük a részünket. Népdalokat már nagyon régen énekeltem, így a cserkészek programja igazán jól esett. Az éjjeli virrasztás is nagyon tetszett és persze a síelés.”

Seňan Ilona: „Számomra nagy élményt jelentett a közösséggel töltött minden idő. A reggeli áhítatok nagyon meghatók voltak, hogy így kezdhettük a napot.”

Konc András ifj.: „A vetélkedők voltak a legjobbak és a színdarabok, meg az is, hogy minden nap ministrálhattam és a barátaimmal sokat játszhattam.”

Tamás atya: „Nagy örömmel töltött el a gyermekeiket szépen nevelő szülők jó példája, a tábori oltárt naponta körülálló húsz ministráns jelenléte, az ifjúság – köztük a nagyobb ministránsok, a zenészek, az óvodások hittanos foglalkozásait otthon is vezetők és a cserkészek – megbízható és segítő hozzáállása és lelkiismeretes munkája, az egyes korosztályok egymásrafigyelése.  Sokat tanulhattunk egymástól: a kicsik a nagyoktól, a gyerekek a hiteles felnőttektől, de ugyanúgy fordítva is, a kisgyerekek őszintesége és jósága is eltanulásra méltó módon jelen volt a közösség tagjainak együtt töltött gazdagító hete alatt.”

Hálát adtunk a kedvező időjárásért, az őrangyalaink védelméért a meredekebb pályaszakaszokon való eséseinkkor és a lelki gazdagodásért. Szívünkben azzal a vággyal búcsúztunk, hogy otthon is tudjunk egymásra odafigyelni, egymást segíteni, egymásnak jó példát adni úgy, mint a sítúrán, hiteles keresztényként osztozni és gazdagodni a keresztény örömben!

Szöveg: Konc Judit
Képek: Vician András

* * *

Napi ima a közösségért: Uram, áldd meg közösségünket, minden tagját, minden családját, a kicsiket és a nagyokat, a fiatalokat és az időseket, az egészségeseket és a betegeket, a gondokkal küzdőket! Add, hogy boldogan éljük keresztény hivatásunkat! Adj újabb jó családokat, támassz új papi hivatásokat! Elhunyt hozzátartozóinknak és közösségünk minden megholtjának pedig adj örök boldogságot a mennyben! Ámen