Ifjúsági kerékpártúra a Fertő-tóhoz

Augusztus 25-én reggel a szitáló eső ellenére a pozsonyi magyar ifjúság – köztük több bérmálkozásra készülő fiatal – elszánt csapata kelt útra, hogy közös kerékpározással töltse a végéhez közeledő nyári szünidő egy napját. Útközben Mózes György jóvoltából alkalmunk volt bepillantani a Kittsee-i (köpcsényi) csokoládégyár működésébe, miután a finomabbnál finomabb édességekből kóstolgathattunk kedvünkre.

Bővebben: Ifjúsági kerékpártúra a Fertő-tóhoz

Szent István király ünnepe Pozsonyban

Magyarnak lenni, Szent István népéhez tartozni, ahhoz a néphez, amelyet szent királyunk a Nagyboldogasszonyra bízott, kitüntetés, de megtisztelő és felelősségteljes feladat is egyben – hangzott el augusztus 20-án a pozsonyi Szent Márton Székesegyházban. Ennek tudatában gyűltünk, gyűltek össze magyarok százai Pozsonyból és a környező településekről a koronázótemplomban az államalapító szent királyunk tiszteletére bemutatott ünnepi szentmisére, hogy az ő magasztos példájából is erőt merítve, a „nem porladó Szent Jobb“ irányítása és a Szűzanya oltalma alatt meg tudjuk őrizni és továbbadni értékes örökségünket.

Bővebben: Szent István király ünnepe Pozsonyban

Nyári gyermek- és ifjúsági tábor Jókán

Július 27-31. között Jókán került megrendezésre a pozsonyiak nyári tábora, amelyet az egész év folyamán rendszeresen találkozó aktív fiatalok – középiskolások és egyetemisták – hónapokon keresztül szerveztek, és hasonlóképpen nagy lelkesedéssel vezettek. A táborban néhány fiatal házaspár is a segítségükre volt.

Bővebben: Nyári gyermek- és ifjúsági tábor Jókán

Grillezés a rendszeresen találkozó pozsonyi fiatalok részvételével

A leginkább a ferencesek templomában magyar szentmiséket látogató pozsonyi fiatalok, akik a szentmiséken kívül is rendszeresen találkoznak, többek között péntek esténként, június 14-én közös grillezés mellett töltötték együtt a vasárnap nagy részét, gondolva az ifjúsági csoport azon tagjaira is, akik épp nem tudtak jelen lenni. Legtöbbjük aktívan ministrál, tagja az ifjúsági énekkarnak, illetve részt vesz a nyári gyermek- és ifjúsági tábor szervezésében, valamint a közösség életének egyéb eseményeiben...

Bővebben: Grillezés a rendszeresen találkozó pozsonyi fiatalok részvételével

Bekapcsolódtunk a Biblia-másolásba Ferenc pápának

A pozsonyi magyar katolikus közösség tagjai, a helyi magyar növendékpapok, néhány itt tanuló magyar egyetemista, protestáns vallású és szlovák anyanyelvű hívek egyaránt bekapcsolódtak a kezdeményezésbe: egy magyar nyelvű Biblia oldalankénti átmásolásába, amely Ferenc pápának készül ajándékba. Hatvankét személy vett részt az április 25-én, Szent Márk evangélista ünnepén megkezdett másolásba a fővárosban. Köszönet illeti mindazokat, akik időt találtak a másolásra, vagy más módon is segítették annak lebonyolítását, különösen Bercz Amáliát, aki koordinálta ezt a kezdeményezést a pozsonyi közösségben.

Bővebben: Bekapcsolódtunk a Biblia-másolásba Ferenc pápának

3. oldal / 5