:

Árpád-házi Szent Erzsébet ünneplése 2020-ban

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Minden napra készült egy fohász és egy javasolt feladat, s a "Visszapillantókra" kattintva felidézheti, hogyan ünnepeltük az elmúlt esztendőkben november 19-ét, a Szent Erzsébet-napot Pozsonyban.

Első nap (november 13.)

Fohász

Szent Erzsébet a mi katolikus Egyházunk példás életű szentje. Kérünk, Urunk, hogy közbenjárására Egyházunk tagjai, Ferenc pápa, püspökeink, lelkiatyáink, szerzeteseink, egyházközségeink hívei és minden jószándékú ember példás élettel tegyen tanúságot a Krisztushoz tartozásról! Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Visszapillantó / 2019.11.19.

Feladat

Az irgalmasság rózsafüzérének elimádkozása

* * *

Második nap (november 14.)

Fohász

Szent Erzsébet ifjúsága idején érte el Isten kegyelmével együttműködve az életszentséget. Kérünk, Urunk, hogy közbenjárására ifjúságunk lelkesen, helyes értékrendet kialakítva, őszintén és tanúságtevő módon járhassa az életszentség útját, mindig örömmel tudatosítva Isten kegyelmének segítségét! Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Visszapillantó / 2018.11.19.

Feladat

Az irgalmasság cselekedetei (testi/lelki) felsorolásának átismétlése (https://katolikus.hu/dokumentumtar/3437)

Harmadik nap (november 15.)

Fohász

Szent Erzsébet családanyaként töltötte be hivatását a családban, az özvegység állapotát is megtapasztalva. Kérünk, Urunk, hogy közbenjárására minden édesanya és édesapa felelősségteljesen élje meg szülői hivatását, mindig reménnyel és bizalommal helytállva a családi gondok és nehézségek közepette is! Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Visszapillantó / 2017.11.19.

Feladat

Egy tetszőlegesen kiválasztott lelki irgalmassági cselekedet gyakorlása

Negyedik nap (november 16.)

Fohász

Szent Erzsébet áldozatvállalóan törődött a betegekkel. Kérünk, Urunk, hogy közbenjárására áldd meg mindazok munkáját, akik az egészségügyben, az idősek otthonaiban vagy a házi betegápolásban végeznek nap mint nap áldozatos szolgálatot, a betegeket pedig segítsd keresztjeik egyesítésében Krisztus keresztjével! Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Visszapillantó / 2016.11.19.

Feladat

Képeslap küldése Szent Erzsébet nevét viselő ismerőseinek, valamint egy rég nem keresett ismerősnek / betegnek / beteget ápoló személynek

* * *

Ötődik nap (november 17.)

Fohász

Szent Erzsébet önzetlenül, önkéntesen, örömmel segített másokon. Kérünk, Urunk, hogy közbenjárására minél többen tartsuk fontosnak egyénileg és közösségileg, rögtönzött és szervezett módon, hogy a szeretetszolgálat hassa át mindennapjainkat, és az önzetlen segítségnyújtás által váljék szebbé világunk! Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Visszapillantó / 2015.11.19.

Feladat

Elolvasni Máté evangéliumának 25. fejezetéből a 31-46. verseket

Hatodik nap (november 18.)

Fohász

Szent Erzsébet szerette a szegényeket és maga is az egyszerű életet választotta, a ferences harmadrend tagja volt.Kérünk, Urunk, hogy közbenjárására bizalommal el tudjuk fogadni az esetleges anyagi nehézségeket, minden körülmény ellenére, most a világjárvány okozta korlátozások idején is, tartsuk fontosnak a becsületes igyekezetet és szeretettel segítsünk egymáson! Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Visszapillantó / 2014.11.19.

Feladat

Egy tetszőlegesen kiválasztott testi irgalmassági cselekedet gyakorlása

* * *

Hetedik nap (november 19.)

Fohász

Szent Erzsébet korán befejezte földi életét, de halhatatlan lelke tovább él Istennél. Kérünk, Urunk, hogy közbenjárására ajándékozz örök boldogságot a fiatalon elhunytaknak, családtagjainknak, jótevőinknek, a fedél nélkülieknek és sokat szenvedett beteg testvéreinknek, akik már befejezték földi zarándokútjukat! Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Visszapillantó / 2020.11.13-20.

Lelki szemeim előtt lepergetem az elmúlt napokat: sikerült-e Szent Erzsébet példája nyomán nekem is több irgalmas szeretettel megtölteni életemet? Mit viszek magammal az elmúlt hétből a következő időszakra?

Feladat

Részt venni, vagy legalább figyelmesen, imádkozva bekapcsolódni (amennyiben nincs lehetőség a fizikai részvételre) egy élő adásban sugárzott szentmisébe Szent Erzsébet tiszteletére (pl. a pozsonyi Kék-templomból közvetített este hatos szentmisébe)

Süle Ágnes Katalin valamint Soltész Dóra és Árpád felvételei,
Morovics R. Mónika kézműves ötlete

Szent Erzsébet-imakönyv ITT rendelhető