:

Befejeződött a pozsonyi magyar Szabadegyetem második akadémiai éve

Immár a második akadémiai év befejőzött be a pozsonyi magyar Szabadegyetemen, ahol a teológia, az egyháztörténelem, a lelkiség és a filozófia témaköreiből hallhattak értékes előadásokat a beiratkozott hallgatók a havi egy szombati tanulmányi nap alkalmával. A hallgatók közt a pozsonyi érdeklődőkön kívül sokan voltak, akik a környékbeli településekről jártak rendszeresen a nagy érdeklődésnek örvendő előadás-sorozatra.

A pozsonyi magyar katolikus közösség, amely minden korosztály számára – a legkisebbektől az idősekig – igyekszik értékes programokat felkínálni, szívügyének tekinti a felnőttek rendszerezett hittani ismereteinek elmélyítését és bővítését is, ezért buzdította a helyi magyar lelkipásztor, Molnár Tamás atya a híveket, hogy mind többen éljenek ezzel az anyanyelvükön felkínált lehetőséggel.

A magyar nyelven zajló Szabadegyetemet Pozsonyban a Nagyszombati Egyetem pozsonyi székhelyű Teológiai Kara a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolával együttműködve indította el a 2015/2016-os akadémiai évtől. Mind az első, mind a második akadémiai év során nagy érdeklődés mutatkozott a Budapestről érkező vendégtanárok előadásainak meghallgatására. Voltak, akik mindkét évben jártak a szombati órákra, voltak, akik a második évben csatlakoztak hozzájuk.

Az egyik nyugdíjas hallgató, Soltó György Vágsellyéről járt mindkét évben a pozsonyi Szabadegyetemre. Elmondása szerint jobban megismerte az Egyház történelmét, gyakrabban olvassa a Bibliát és egyéb katolikus könyveket. „Az elmúlt évben az Eucharisztiáról szóló előadás tetszett a legjobban, azóta a csengetéstől a kivonulásig másképpen tekintek a szentmisére” – mondta. Záródolgozatát mindkét évben biblikus témából írta.

A pozsonyi Kirschhofer Bernadett szintén elismerően nyilatkozott a Szabadegyetemről: „Nagyon tetszettek az előadások, ajánlanám a fiatalabb korosztálynak is, főleg a fiatal szülőknek.” Kiemelte, hogy az erkölcsteológiai előadások konkrétan rámutattak a mai kor kihívásaira és egyben megoldásokat is kínáltak.

Szabó Zoltánnak is tetszettek az előadások, azok színvonala, őt is főként az erkölcsteológia témakörei érdekelték, valamint az ún. apóriák keltették fel érdeklődését. Második éve járt, másoknak is ajánlja.

„A Szabadegyetem nagyon sokat adott nekem, minden évben szeretnék jelentkezni. Most első éve jártam. Ez év alatt újra elkezdtem rendszeresen olvasni a Bibliát. Várnai Jakab és Papp Miklós előadásai nagyban inspiráltak. Sokat beszélek az előadások tartalmáról otthon és a munkahelyemen is” – foglalja össze tapasztalatait az akadémiai év végén Zsitva Erzsébet Pozsonyból.

Egy szenci hallgató, Schavel Éva az alábbi gondolatokkal jellemezte a Szabadegyetemet: „Íme, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben – olvasható Jeremiás próféta könyvében. Előadóink két éve fáradhatatlanul egyengetik útjainkat. Köszönet és hála érte! A Szabadegyetem egy út a cél felé életünk folyamán. Köszönjük előadóinknak a sok értékes előadást, és ha majd meghirdetik az új évfolyamot, jelentkezünk, mert Jézus tanítása kimeríthetetlen! Nagyon ajánlom minden érdeklődőnek ezt az utat, a továbbfejlődés megállíthatatlan útját, amely életünk végéig tart. Szívünk legyen mindig nyitott és figyelmes a jóra, a szépre, a megbocsátásra!“

Hittani ismereteink gyarapítása azt a célt szeretné szolgálni, hogy még jobban rádöbbenjünk Isten irántunk tanúsított szeretetére. Ezt az ismeretbővítést kívánták a szervezők a szlovákiai magyarok körében anyanyelvükön felkínálni minden hívő, kereső, a hit és vallás témájában érdeklődő számára a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanárainak színvonalas előadásai által.