:

A pozsonyi magyar fiatalok is részt vettek az idei csíksomlyói búcsún

A pozsonyi magyar katolikus közösség ismét együttműködve a Rákóczi Szövetséggel, s annak jóvoltából, több fiatalt küldhetett díjmentesen az idei csíksomlyói búcsúra, s további erdélyi helyek meglátogatásával egybekötött kirándulásra. A sok megszólított közül sajnos többen az iskolai kötelezettségek és vizsgaidőszak miatt nem fogadhatták el a kecsegtető kínálatot, ám aki tehette, nem bánta meg a részvételt. A pozsonyi fiatalokon kívül Molnár Tamás atya további közösségekből, több magyar településről is hívott meg fiatalokat. Az alábbiakban az egyik résztvevő élménybeszámolóját olvashatják.

"Június 1-4. között a Rákóczi Szövetség jóvoltából a Boldogasszony Zarándokvonat 1200 utasa között volt 200, a Kárpát-medence, Európa, sőt a világ további országainak fiatalja és kísérőik, akik részt vettek a 450. jubileumi csíksomlyói pünkösdszombati búcsún. Valakik már többedszer, valakik még csak először vettek részt eme partiumi, erdélyi és székelyföldi nevezetességek, események megtekintésével egybekötött, az utóbbi időben a legtöbb – vallási hovatartozástól függetlenül – magyart vonzó zarándoklaton a Babba Máriához, az Istenanyához.

Pozsonyból, a ferences templomban találkozó magyar közösségéből, Pozsonypüspökiről és a környező csallóközi (Béke, Nagypaka) és mátyusföldi (Galánta, Tallós, Királyrév) településekről, továbbá Párkányból csoportosan összesen 13-an vettünk részt.

A 17 vagonból álló vonatunk kora reggel indult el zarándokútjára áldásadás után a Nyugati pályaudvarról június 1-én, csütörtökön. Utunk során Biharkeresztesnél átgördülve a határon mindjárt Nagyváradon álltunk meg, ahol a Szent László-év jegyében a bazilikában kettős püspöki szentmisén vettünk részt – a helybéli Böcskei László váradi megyéspüspök és a zarándoklat egyik lelki vezetője, Székely János esztergom-budapesti segédpüspök által celebrált misén.

Visszavonulva a menetben az állomásra folytattuk utunkat, Bánffyhunyadot, Kolozsvárt érintve – itt ünnepélyesen fogadtak az állomáson – a késő esti órákban a Hargitába. Gyergyószentmiklósra, a Boldogasszony Zarándokvonat végállomására értünk. Innen autóbuszok szállítottak a 25 km-re található szálláshelyünkre, a híres Gyilkos-tó közelébe.

Másnap reggel 9-kor vette kezdetét egész napos programunk az 1000 éves határhoz, Gyimesbükkre. Megérkezvén a gyimesbükki állomásra nagyszámú, elsősorban autóbuszos és személygépkocsis zarándok csatlakozott hozzánk székely és magyar zászlókkal, lobogókkal és nagy kedvvel vett részt az ugyancsak lelki vezetőnk, Pálmai Árpád egyházzenész által vezetett énekelt áhítatunkban.

A kontumáci kápolnánál, mely Nagyboldogasszony tiszteletére van felszentelve, a szabadtéri oltárnál püspöki szentmisére és egyben 35 fiatal számára a bérmálás szentségének kiszolgáltatására került sor. Hallottuk a csángó gyerekek műsorát is, majd elsétáltunk a 30. számú vasúti őrházhoz, ahol Bilibók Ágostontól – Guszti bácsitól – hallottunk epizódokat a vasútról, építéséről, történelemről, stb. Megtekintettük az őrházzal átellenben a Rákóczi-vár romjait is. Volt lehetőség vásárolni ajándéktárgyakat, kürtőskalácsot és egyebet Gyimesbükkön. A kora esti órákban indultunk vissza Gyergyószentmiklósig vonattal, majd a szálláshelyünkre.

Harmadnap jött a zarándokutunk csúcspontja, részvétel a Kis- és Nagy-Somlyó közti nyeregben a pünkösdi csíksomlyói búcsún, ahol idén is vagy félmilliónyi magyar összesereglett és kérte a Szűzanya oltalmát, közbenjárását. Meghallgattuk Veres András győri megyéspüspök homíliáját, elénekeltük a pápai, magyar, székely és régi székely himnuszokat. Mise után a Misericordia-Irgalmasság feliratú installációnál, mely a hegynyeregben volt kiállítva a búcsúra, s amely a magyar állam ajándéka volt, rákóczisok fényképezkedtünk illetve különböző médiumoknak interjúkat adtunk. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár köszöntött minket. Volt lehetőség szentgyónásra, lenn a kegytemplomban a kegyszobor megérintésére, de lehetett miseszándékot is beadni. A hét óra magasságában Csíkszereda vasútállomásáról hazarobogó vonatunkra közösen vonultunk vissza.

Hazautazásunk napján, pünkösdvasárnap Gyergyószentmiklóson részt vettünk a szabadtéri püspöki misén, melyben Trianonról is a 97 évvel ezelőtti szomorú esemény napján megemlékeztünk. Elbúcsúztunk a székelyektől és indultunk Maroshévíz, Dés, Zsibó, Zilah, Nagykároly útvonalon haza. Legutóbbi helyen is nagyon felemelő és megható fogadtatásban volt részünk a helyiek részéről az állomáson. Elbúcsúztunk további lelki vezetőnktől, a jelenleg Nagykárolyban működő Timár Sándor Asztrik ferences szerzetestől és Budai László szervezőtől. Érmihályfalvánál léptünk át az anyaföldre és egy-kettőre, percre pontosan a menetrend szerint berobogtunk a Nyugatiba.

Akár mint zarándokok, akár vallási turistákként vettünk bár részt a búcsún, mindenképpen elmondható, hogy lelki feltöltődéssel, új ismeretekkel, hosszú évekig megmaradó, sok szép élménnyel tértünk haza hajlékainkba."

Zilizi Kristóf írása és felvételei