:

Kubovics Konrád OFM atyára emlékeztünk

Konrád atyára emlékeztünk augusztus 29-én a pozsonyi ferences templomban halálának első évfordulóján. Az este fél nyolckor kezdődő szentmisén sokan vettek részt a családtagokkal és szerzetestársakkal közösen a szlovák és magyar hívek. A szentmise olvasmányai – a szentlecke a zsoltár és az evangélium – mindkét nyelven felváltva hangzottak el.

A szentmisét Bruno atya mutatta be rendtársaival és lelkiatyánkkal, Molnár Tamás atyával együtt. Szentbeszédében Konrád atya életútját ismertette, szolgálatát méltatta. Rámutatott arra, hogy habár jelenléte fizikailag már nem adott, mégis találkozni tudunk Vele az imában. Főleg a szentmiseáldozatban élhetjük meg az egységet, mert Konrád atya már Isten közelségében él. Így Jézus Krisztusban kapcsolódik össze a zarándok és a megdicsőült Egyház.

A könyörgéseket magyar nyelven Konrád atya testvére, szlovákul egy ferences nővér olvasta fel. A liturgikus imák és énekek latin nyelven szóltak, a taizéi énekek pedig magyarul és szlovákul is.

A szentmise végén a pozsonyi magyar hívektől is egy szép megemlékezés hangzott el, amellyel Konrád atya iránti hálájukat és köszönetüket fejezték ki. Felemelő érzés volt megélni az egységet a két nemzet között, amit egy ferences barát később szóban is kifejezett: Jó volna többször is így együtt, a két nyelven dicsőíteni az Urat!

Írta: Kirschhofer Bernadette
Képforrás: http://bonumtv.hu/

*

Kubovics János Konrád OFM atomfizikusként lépett a ferences rendbe. A szerzetesi és papi életre részben Magyarországon készült fel. Az érsekújvári és füleki közösség után a pozsonyi híveket szolgálta. Haľko József püspök atya püspökké szentelését követően ő folytatta a lelkipásztori gondoskodást a főváros magyar híveiről. 2013. augusztus 29-én fejezte be földi zarándokútját, életének 57., szerzetesi életének 21., valamint papságának 16. évében. Földi maradványait a nagymácsédi temetőben helyezték nyugalomra.