:

Kilenced a betegekért

Kilenced a betegekért

a Lourdes-i Szűz Mária liturgikus emléknapjára,

a Betegek Világnapjára készülve

2021. február 3-11.

(Az imákba ON-LINE is be lehet kapcsolódni a kilenced során reggelenként 6:30-tól
a Pozsonyi katolikusok Facebook-csatornáján)

 

I. Napi ima a betegekért

Fohász

Uram, áldd meg közösségünket, minden tagját, minden családját,
a kicsiket és a nagyokat, a fiatalokat és az időseket, az egészségeseket és
a betegeket – különösképpen akikért ezt a kilencedet felajánljuk,
a gondokkal küzdőket!

Add, hogy boldogan éljük keresztény hivatásunkat!
Adj újabb jó családokat, támassz új papi hivatásokat!

Elhunyt hozzátartozóinknak és közösségünk minden megholtjának pedig
adj örök boldogságot a mennyben!

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosaink, népünk, Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon!
Ámen

Legalább egy tized rózsafüzér

Javasolt a fájdalmas szentolvasó tizedeit imádkozni

Szentírás-olvasás és elmélkedés

Február 3. (szerda)
Mk 2, 1-12

Február 4. (csütörtök)
2Kir 20, 1-11

Február 5. (péntek)
Mt 20, 29-34

Február 6. (szombat)
Jn 6, 35-51

Február 7. (vasárnap)
Tób 11, 7-14

Február 8. (hétfő)
Jak 5, 13-18

Február 9. (kedd)
Lk 8, 40-56

Február 10. (szerda)
1Kor 12, 12-31

Február 11. (csütörtök)
Jel 12, 1-12

Litánia

Szűz Mária, Szeplőtelen Fogantatás, Betegek Gyógyítója, könyörögj betegeinkért!*

Szent József,*

Szent Mihály főangyal,*

Szent Lukács evangélista,*

Szent Balázs vértanú püspök,*

Szent Lúcia vértanú szűz,*

Szent Ágota vértanú szűz,*

Antióchiai Szent Margit vértanú szűz,*

Szent Kozma és Damján, könyörögjetek betegeinkért!**

Szent Kázmér, herceg,*

Casciai Szent Rita szerzetesnő,*

Lellisi Szent Kamill betegápoló szerzetes,*

Árpád-házi Szent Erzsébet,*

Assisi Szent Ferenc és Klára,**

Istenes Szent János,*

Szent Rókus hitvalló,*

Mandic Szent Lipót kapucinus szerzetes,*

Szent Bernadett, *

Szent X. Piusz pápa,*

Kalkuttai Szent Teréz anya, *

Boldog Batthyány-Strattmann László szemorvos családapa,*

Szent Giuseppe Moscati orvos,*

Szent II. János Pál pápa,*

Tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros,*

Isten szolgája Kaszap István,*

Betegeink védőszentjei,**

Betegeink szent őrzőangyalai,**

 

II. Felebaráti törődő érdeklődés

A kilenced második része, az ima mellett, a felebaráti törődő szeretet kifejezéséről szól. Érdeklődjön a kilenced minden napján egy-egy idős vagy beteg ismerőse, családtagja, közösségünk egy tagja iránt. Javasolt ezt telefonon keresztül megtenni, együtt beszélgetni, lehetőség szerint röviden közösen imádkozni is, esetlegesen segítségnyújtást felkínálni. Olykor az egészségesnek vélt embertársak számára is gyógyírként hat, lelki orvosság lehet egy kedves, érdeklődő, tapintatos gesztus, jó szó, bátorítás. Kérem, a kilenced ezen második részét is tartsuk fontosnak a napi imákkal együtt!

Kik részesülhetnek a betegek kenetének szentségében?

Azok a megkeresztelt katolikus személyek, akik egyébként is járulhatnak szentségekhez, s a megszentelő kegyelem állapotában vannak (tehát nincs súlyos bűnük, elvégezték a közelmúltban szentgyónásukat, vagy a betegek kenetének felvétele előtt közvetlenül elvégzik azt), továbbá idős koruk vagy betegségük kapcsán érzik erejük fogytát, esetleg nagyobb műtét előtt állnak, s akik – ha már a múltban is felvették e szentséget –  úgy érzik, rosszabbodott azóta az állapotuk, vagy újabb betegségeik adódtak, illetve ismét visszaestek olyan betegségükbe, amiből már egyszer kigyógyultak.

Tartsuk fontosnak betegeink és időseink lelki életét!

KAPCSOLÓDÓ OLVASNIVALÓ - kattintson IDE

(képek: Via Sacra és internet)