:

Regina Pacis Közösség

A Regina Pacis Közösség a különböző hivatások tiszteletben tartásával törekszik az evangélium megélésére, különösen az egyszerűségben, az alázatban és a kereszt szeretetében. Így a családosok, szerzetesek, laikusok – mindenki saját életállapotának megfelelően – megosztják egymással az imádság, a szolgálat és felüdülés óráit. A közösség az Atya iránti bizalomteljes ráhagyatkozás légkörében él. A közösség szíve Jézus, akiben az egység és kiengesztelődés állandó forrása található. A Krisztus-követés mintaképe pedig Mária, akinek anyai oltalmában bízva élnek. Meghatározó jellemző: az ima, az elfogadó szeretet, a szegények szolgálata és az evangelizáció.

A szentmise, a szentségimádás, a liturgikus és a dicsőítő ima, a Szentlélek segítségül hívása adják közösségük életének és küldetésének megtartó és előrevivő erejét. Az elfogadó szeretet gyakorlásában és a missziós szolgálatban fejeződik ki az evangélium iránti elkötelezettség az Úr szolgálatára a szenvedőkben és a szegényekben. Szociális, karitatív tevékenységet folytatnak több irányban. Elsősorban idős, beteg, otthonukban egyedül élő személyek gondozását végezik. Támaszt nyújtanak nekik, meghallgatják őket, segítenek nekik a mindennapi élet kisebb-nagyobb problémáinak megoldásában.

Jelenleg a legközelebbi közösségi ház Budapesten van, ahol havonta egyszer tartanak lelki napot (előadás, szentségimádás, szentmise), egyszer utcai evangelizációt és nyaranta Magyarországon családos lelkigyakorlatot.
Érdeklődni Pálinkás Zoltánnál lehet.
További info IDE kattintva olvasható.