:

Online is közvetítettük a máriavölgyi magyar misét

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

A máriavölgyi Szűz Mária-bazilikában bemutatott szentmise kezdetén Tamás atya köszöntötte a zarándokokat, a Szlovákiában jelenleg érvényes járványhelyzeti előírások értelmében a templomban összegyűlt ötven főt – október elsejétől ugyanis legfeljebb ennyien lehetnek bent egyszerre egy templomban –, a templomon kívül, a szabadban a miséhez csatlakozó híveket, akik számára biztosítva volt a kihangosítás, valamint azokat, akik bár szívesen jelen lettek volna fizikailag is, de a jelen helyzetre való tekintettel, a világhálón élő adásban közvetített ünneplésbe most csupán otthonaikban tudtak bekapcsolódni. „Mégis egy közösséget alkotunk, a zarándokok imaközösségét” – hangsúlyozta a lelkipásztor. A búcsún énekek sem hangozhattak fel, erre is vonatkoznak jelenleg a szlovákiai szigorítások. De mindennek ellenére azt kívánta Tamás atya, hogy ünnepi örömtől áradjon még így is mindenki szíve.

A szentmisén pozsonyi és egyházfai ministránsok szolgáltak, felolvasást pedig a pozsonyi magyar cserkészcsapat tagjai vállaltak, akik gyalogosan érkeztek Pozsonyból az erdőn át a szentmisére.

A homíliát Tamás atya Juhász Gyula költeményének soraival kezdte. „Ősi templom árnyas szögletében / Századoknak füstje és pora / Lassan lepte be, s ő mély sötétben / Néz jövőbe hét tőrrel szívében: Magyarok Asszonya. / Háború és béke váltakoztak / És jött és ment nemzetek sora / Nyarak búzát, telek havat hoztak / Ő csak nézett, a Fiát karolva: Magyarok Asszonya. / Hű zarándok messze, messze tájról / A lábain országút pora / Vigaszt várva hozzájött, s a távol / Múltakból gyászt s jó reményt világol: Magyarok Asszonya…” Kifejtette, az idei misében is a zarándok-lét ezen megállójának lélekemelő állapotában állunk Nagyasszonyunk elé kéréseinkkel: egészségért, békéért, hitért, kegyelemért imádkozva magunk és mások számára. „Bizalommal kérünk, mert tudjuk, már annyi kérésünk folytatódhatott köszönettel és hálaadással. Annyi példát láttunk saját életünk, környezetünk, de népünk történelmének útja során is, mely arra utal, érdemes Máriához folyamodni” – buzdított a lelkipásztor, majd néhány jelentős példát emelt ki a magyar történelem századaiból. Szólt Szent István királyról, aki a Nagyboldogasszonyra bízta a Szent Korona oltalma alatt állók jelenét és jövőjét, majd Szent Lászlóról, aki „Szűz Máriának választott vitézeként” a csatákban Mária segítségét kérte. Kiemelte IV. Béla királyt is, aki Máriához fordult a tatárjárás idején. Továbbá megemlítette azt is, hogy Hunyadi János kardjára csavarva hordta a szentolvasót, a nándorfehérvári és egyéb győzelmeit is a rózsafüzér erejének tulajdonítva. „Ennyi féle helyzetben Édesanyaként viseltetett Mária. Éppen most hagyna cserben?” – tette fel a kérdést Tamás atya, hozzáfűzve az egyértelmű választ is: „Egész biztosan nem! A koronavírus okozta szokatlan helyzet és megszorítások közepette sem hagy magunkra minket.”

Ugyancsak a homíliában került megemlítésre, hogy az élő adásban is közvetített szentmise egy valóban átimádkozott helyen került bemutatásra. Nagy Lajos király 1377-ben adományozta a pálos szerzeteseknek letelepedés végett a Thal nevű területet. Eleinte jelentéktelen monostor volt, ám a török hódoltság elérkeztével, félreeső fekvése miatt felértékelődött, a szerzetesek ugyanis ide menekítették okleveleiket és könyveiket. A 17. században egyre sűrűbbé váltak a zarándoklatok erre a helyre, az itt őrzött Mária-kegyszobor miatt is, melyet a legenda szerint még 1030 táján faragott egy remete. Sokan tapasztalták már meg ezen a helyen a Szent Szűz csodás közbenjárását ügyeikben Istennél, ahogyan erről a búcsújáróhelyen elhelyezett hálatáblák is tanúskodnak.

„Magyar népünk történelmének jelenkori szereplői vagyunk. Most mi imádkozhatunk egész népünkért, legyünk imádkozó és Mária-tisztelő nép” – buzdította az együtt imádkozókat Tamás atya, majd utalt azokra is, akik már célbaérkezve égi közbenjáróink.

A kellemes, meleg őszi napon a mise után a hívek kisebb csoportokban imádkozhattak a Mária-barlangnál, illetve a máriavölgyi kálvárián.

A 2020-as Nemzeti Összetartozás Évének október 8-i Magyarok Nagyasszonya ünnepén online-imacsokorral készül a pozsonyi magyarok közössége, melybe a közösség Facebook-oldalán minden jószándékú ember bekapcsolódhat.

*****

MEGHÍVÓ. Szombaton, október 3-án is szívből kérjük a kedves hívek türelmes és egymásra figyelő magatartását. A szervezőknek be kell tartani az előírásokat: max.50 személy lehet a máriavölgyi bazilikában (az ötven főbe beletartozik a miséző pap, ministráns, kamerás, a misén felolvasó gyalogosan érkező cserkészek; a többi hely érkezési sorrendben kerül feltöltésre).

Akik nem férnek bele ebbe a számba, kint, egymástól távolságot tartva hallgathatják a szentmisét (ki lesz hangosítva), ők kint járulhatnak majd szentáldozáshoz a mise keretében. Kérjük a példás hozzáállást a szervezők utasításainak betartását illetően.

A tíz órai mise után a barlangnál, a kegyhely területén sétálva, a kálvárián, a templomban egyénileg lehet majd imádkozni. A rózsafüzért vagy keresztutat egyedi szervezésben, családonként, néhány fős csoportokban javasoljuk elimádkozni.

Viseljünk maszkot, használjunk kézfertőtlenítőt, hagyjuk ki a kézfogásokat, ne tömörüljünk túl nagy csoportokba.

Köszönjük, hogy e kérések betartásával nem nehezítik meg a szervezők munkáját, illetve keresztényhez méltó módon ajánlják fel alkalmazkodásukat is a zarándoklat részeként.

Online a Pozsonyi katolikusok Facebook csatornáján kapcsolódhatnak be a mise ünneplésébe, tíz órai kezdettel.

Gondoljunk minél többen szombaton Égi Édesanyánkra, imádkozzunk közbenjárásáért a jelen helyzetben is!