:

Szeptemberi hírlevél

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

TEMPLOMTAKARÍTÁS. Hálás köszönet mindazoknak, akik részt vettek a ferences templom szeptemberi takarításában és a padok fertőtlenítésében.

ÓVODÁS-HITTAN. Szeptember 18-án, pénteken délután 16:30-tól folytatódik az óvodáskorúak hittanos foglalkozása a Közösségi Házban.

ELSŐÁLDOZÁS. Szeptember 19-én, szombaton délelőtt kilenctől a tervek szerint szeptember utolsó vasárnapján első szentáldozáshoz járuló gyerekek találkozójára kerül sor a Közösségi Házban.

LUX TV. Szeptember 19-én, szombaton délután négy órai kezdettel a Lux televízió közvetít magyar nyelvű szentmisét. Kérem, hívják fel főként a misékre fizikailag eljutni nem tudó ismerőseik figyelmét erre a lehetőségre.

ÚJ KENYÉR. Szeptember 20-án, a vasárnapi délelőtti misében hálát adunk Istennek az új kenyérért. Kenyérmegáldásra kerül majd sor. Tartsuk fontosnak mind többen hálánk kifejezését Isten gondoskodásáért!

JEGYESEK. Együttjáró fiatalok és jegyesek számára tervezünk találkozó-sorozatot. Kérem, hogy az érdeklődők legkésőbb szeptember végéig jelentkezzenek nálam.

MŰKÖDŐ CSOPORTJAINK. Lelkesítem közösségünk már hosszabb-rövidebb ideje óta működő ifjúsági- és imacsoportjait, valamint a lelkiségi mozgalmakat, az új pasztorális év kezdetén ismételjék át csoportjuk küldetésének és céljaiknak megfogalmazását, s annak megfelelően kapcsolódjanak kisközösségükkel egyházközségünk nagy családjának életébe.

CSATLAKOZÁS. Már meglévő csoportokhoz lehet társulni, megfigyelni azok működését, s aztán esetlegesen kapcsolódni is hozzájuk – Rózsafüzér Társulatok, Ferences Világi Rend, Jézus Szíve Családok, Regina Pacis, Édesanyák-imái, Mécs-családközösség, bibliakör, ministránsok, énekkar, egyetemista estek, cserkészet, óvodás-hittan. Akár az adott csoportoknál egyenesen, akár tőlem elérhetőséget kérve az egyes csoportok vezetőire lehet belső igény szerint érdeklődni.

ÚJ CSOPORTOK. Javaslom továbbá új 5-8 fős imacsoportok kialakítását (pl. együtt imádkozó családapák, együtt sportoló személyek, egymáshoz közel lakó idősebb személyek, pedagógusok, egészségügyben dolgozók, unokáikért közösen imádkozni kívánó hívek, fiatal házaspárok, beteg családtagot gondozók,…), akik heti vagy kétheti rendszerességgel egy megahatározott napon, behatárolt időben összejönnek közös imára (pl. a Közösségi Házban). A csoportok indulásánál szívesen segítek. Ha egy csoport 10 főre bővül, abból két 5-tagú csoport alakítható, melyek további új tagok számára is nyitottak.

KÖZÖSSÉGI HÁZ. A Ferienčík utcai Közösségi Ház vezetésével Varga Mária testvérünket bízom meg az új pasztorális évtől. Kérem, hogy minden ott rendszeresen találkozni kívánó csoport vezetője nála jelezze, melyik napokon és milyen időintervallumban szeretnék igénybe venni az új tanévben a Közösségi Ház termeit és udvarát. Ugyancsak kérjük, hogy az ott kihelyezett adománydobozba helyezzék hozzájárulásukat a Közösségi Ház fenntartására. Köszönjük!

MÁRIAVÖLGYI BÚCSÚ. Ahogy arról a Remény újságból értesülhettünk, a hagyományos máriavölgyi magyar búcsú idén októberben nem kerül megszervezésre. Kisebb létszámú zarándoklatok azonban szervezhetők a kegyhelyre – amennyiben nem lesznek további járványügyi korlátozások kihirdetve. Ennek szellemében közösségi szintű búcsút tartunk az ősi Mária-búcsújáróhelyen, mégpedig október 3-án, szombaton. Délelőtt tízkor tervezzük a szentmisét a máriavölgyi bazilikában. Kérem a családokat, az ifjúságot, köztük a cserkészeket és közösségünk imacsoportjait, hogy tervezzék be programjaik közé a közösségi búcsút. Imádkozzunk közösségként együtt és egymásért Máriavölgyben is, a rózsafüzér hónapjában, elsőszombaton, Magyarok Nagyasszonya ünnepe előtt. Buzdítom a szülőket és nagyszülőket, hogy népünk Mária-tisztelő lelkületét a búcsújárások által is neveljék bele gyermekeikbe, unokáikba. Tudatosítsuk, hogy a közösségi imának nagy ereje van.

IMAHÁTTÉR. Kérem, imádkozzunk minél többen naponta közösségünkért. Egyénileg, családban, csoportonként, a templomban. Javasolt a két évvel ezelőtt megfogalmazott napi fohász rendszeres elimádkozása, a csendes adorációk, plusszba beiktatott köznapi miséken való részvétel – mások meghívásával is.

ÓVINTÉZKEDÉSEK. A templomban (maszk viselése + kézfertőtlenítés) és a Közösségi Házban is (az ottani faliújságra kifüggesztett szabályzat szerint) kötelező a járványügyi előírások betartása. Az egymásra figyelés jegyében legyünk következetesek.

Isten áldásával kísért szeptembert kívánok közösségünk minden tagjának és családjának, a találkozások reményében,

Tamás atya

További információk a www.pozsonyikatolikusok.sk honlapon, illetve a „Pozsonyi katolikusok” Facebook-oldalon olvashatók.