:

Boldog Brenner János képének megáldása

„Brenner János, vértanú, áldozópap, Jézus Szíve szerinti pásztor, szolgálva híveit és megvédve az Oltáriszentséget, Akit egy beteghez vitt, mostantól kezdve a Boldog nevet viselje” – hangzott el néhány héttel ezelőtt, május 1-én Szombathelyen, a boldoggáavatási ünnepségen. A Ferenc pápa által aláírt apostoli levél Jézus Szíve szerinti papnak nevezi Brenner Jánost. A pozsonyi magyar katolikus közösségben éppen ezért választottuk Jézus Szentséges Szívének idei főünnepét arra, hogy az ünnepi mise végén megáldjuk Boldog Brenner János képét, amit aztán az ősi templom sekrestyéjében helyeztünk el a magyar ministránsok mise előtti és utáni imáit tartalmazó imatáblák mellett. 

Imádkozzunk gyakran és rendszeresen az Oltáriszentség előtt további Jézus Szíve szerinti pásztorokért! Imádkozzunk a papokért! Imádkozzunk a ministránsokért, buzdítsuk őket, köszönjük meg szolgálatukat! Imádkozzunk a papnövendékekért és szerzetesekért! Imádkozzunk gyakran és rendszeresen újabb jó papi hivatásokért! Népünkből is, közösségeinkből is! Támogassuk a hivatások ügyét! Imádkozzunk Boldog Brenner János égi közbenjárását is kérve!