:

Csatlakoztunk a világméretű szentségimádáshoz

Szentségimádási óra – 2018. június 2., szombat (17-18 óra)

Jézus az Eucharisztia alapításakor felemeli a kenyeret és azt mondja: VEGYÉTEK, EZ AZ ÉN TESTEM! Meghív bennünket, hogy Ővele, és általa egymással is közösségben legyünk. A 2020-as Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve most világszerte számos helyszínen szeretnénk Jézust imádni. Éljük át ezt a szentségimádási órát, örüljünk Jézus közelségének, imádkozzunk egész közösségünkért, idézzük fel Boldog Brenner János, az Oltáriszentséget védelmező fiatal vértanú pap gondolatait, adjunk hálát a helyi közösségért, a világon elterjed Egyház nagy közösségéért, s tudatosítsuk, hogy minden szentségimádás helyszínén ugyanazon Jézus Krisztus előtt térdelve imádkozunk…

* * *

Jézus Krisztus, Boldog Brenner János szavaival fordulunk most Hozzád:

„Istenem hála Neked, hogy létezel. Léted világít, mint az égő nap. Utat mutatsz, hívsz és óvsz. Imádkozom Hozzád az imádságért. Uram, szeretnék elégni szívem oltárán! Fogadj el. Azt akarom, hogy életem folytonos imádság legyen! Adj erőt hozzá. Állandóan Tebenned akarok élni! Segíts meg engem, mert egyedül te vagy a szent és végtelen hatalmú, fölséges Isten. Olyan a lelkem, mint a tűző napon eltikkadt növény. Epedve lankadok. Adj erőt, az ima kegyelmét és ismét életre kelek. (...) Rejts el oldalsebedbe. Mi lesz velem? Mindenképpen felőrlődöm. Használj fel Uram, vedd el akaratomat, mindenemet és imádságom is a Tied legyen, a Te szerető, önfeledt visszamosolygásod az Atyára.“

Jézus Krisztus, Élet Kenyere, Szeretet Szentsége, minden forrásom Belőled fakad. A mi életünk összefügg. Csodálatos kapcsolatra hívsz mindannyiunkat. Te hozzánk is szólsz az evangéliumban:

-         Engedjétek hozzám a gyermekeket!

-         Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket!

-         Gyertek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok s terhet hordoztok, én felüdítelek titeket!

-         Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok!

-         Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelke azonban kárt szenved?!

-         Szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok üldözőitekért!

-         Én vagyok az Élet Kenyere, aki ebből eszik, örökké élni fog!

* * *

„A teremtett világ sóvárogva várja, hogy Isten fiai megnyilvánuljanak. Hiszen a teremtett világ hiábavalóságnak van alávetve, nem önként, hanem az által, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ is felszabadul majd a romlandóság szolgaságából Isten fiai dicsőségének szabadságára. (...) A Lélek is segítségünkre van erőtlenségünkben, mert nem tudjuk, hogyan imádkozzunk helyesen; de maga a Lélek jár közben értünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal. Aki azonban vizsgálja a szíveket, tudja, hogy melyek a Lélek kívánságai, tudja, hogy közbenjár a szentekért Isten akarata szerint.

Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik, azoknak, akik az ő végzése értelmében meghívást kaptak, hogy szentek legyenek. Mert akiket eleve ismert, azokat eleve arra is rendelte, hogy hasonlók legyenek Fia képmásához, s így ő elsőszülött legyen a sok testvér között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat meg is hívta; és akiket meghívott, azokat megigazultakká is tette; akiket pedig megigazultakká tett, azokat meg is dicsőítette.“

Boldog Brenner János életében is valósággá vált az Isten üzenete, János életmottója: az Istent szeretőknek minden a javukra válik. A magyar Tarzíciusz eképp írja Lelki naplójában:

Ady mondja: szeretném, ha szeretnének. Én is vágyom szeretet után, de én tudom is, hogy engem a jó Isten, még nyomorúságomban is nagyon szeret. Én inkább szeretni szeretnék. Szeretném ezt a végtelen Szeretetet viszontszeretni. Nagyon szeretnék szeretni. De ehhez nagy lelki tisztaságra és rendre van szükségem. Nagyon nagy állhatatossággal kell a szeretet türelmét és az erények gyakorlati szeretetét gyakorolnom.“

Add Uram, hogy mi is vágyjunk szeretni! Szeretni Téged, s szeretni embertársainkat! Add, hogy mi is higgyük és valljuk: „Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.“

* * *

Uram, áldd meg közösségünket,
minden tagját, minden családját,
a kicsiket és a nagyokat,
a fiatalokat és az időseket,
az egészségeseket és a betegeket,
a gondokkal küzdőket!

Add, hogy boldogan éljük keresztény hivatásunkat!
Adj újabb jó családokat,
támassz új papi hivatásokat!

Elhunyt hozzátartozóinknak
és közösségünk minden megholtjának pedig
adj örök boldogságot a mennyben!

Ámen

* * *

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosaink, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.