:

Külön vasárnapi mise időseknek, egy-egy misén 50 fő lehet a templomban

Kedves Hívek! A 2020. október 1-től érvényes járványügyi szigorítások értelmében max. 50 fő lehet jelen egy-egy szentmisén templomainkban. Ez az állapot is sokkal kedvezőbb, mint a nyilvános misék teljes betiltása, ahogy arról előzőleg szó esett. Kérjük tehát a kedves hívek maximális türelmét, illedelmes és keresztényhez méltó magatartását, az egymásra figyelés jegyében a szabályok betartását.

Nem mindegy, milyen lelkülettel indulunk az Úr házába, ezért figyeljünk oda szavainkra, internetes bejegyzéseinkre, gondolkodásmódunkra, hogy ne fölösleges kritikát és haragot szítva magunkban és másban, hanem Egyházunk iránti szeretettel – hiszen annak megkeresztelt emberként mindannyian építő tagjai vagyunk – imával, jó példával, de papjainknak felkínált segítségünkkel is járuljunk hozzá a jelen helyzet lehető legjobb, lelkünk javát szolgáló átéléséhez. Ne feledjük: az Istent szeretőknek minden a javukra válik!

A vasárnapi szentmisékre a ferences templom bejáratánál jegyeket fogunk osztani, mégpedig érkezési sorrendben. Minden vasárnapi misére más színben készítettem elő 1-től 50-ig a számokat (a miséző papot is bele kell számolnunk, így az 1-es szám a mindenkori miséző papé). Sajnos, ha mind az ötven jegy elfogy, további személyek nem mehetnek be a templomba. A templom fél órával a mise kezdete előtt lesz kinyitva.

Október 4-én és 11-én is külön szentmisére hívom a 60 évnél idősebb testvéreket, mégpedig reggel nyolcra (a templom fél nyolctól lesz nyitva), majd pedig a fiatalabb korosztályt a hagyományos kilenc órai misére (az előző misét követően, miután mindenki kijött, utána lehet erre a szentmisére a templomba bemenni). Az idősebb és krónikus betegségekben szenvedő testvéreknek javasolt otthon maradni, közvetített mise-lehetőséget keresve, abba bekapcsolódni.

A Virágvölgyi plébániatemplomban este hatkor lesz vasárnapi mise továbbra is.

Kérjük, hogy megértéssel alkalmazkodjanak a jelen helyzethez. Aki nem fér be az ötven-fős templomba, higgye el, az Úr látta szándékát, hogy szeretett volna szentmisén részt venni. A vasárnapi miséről való hiányzás a jelen helyzetben nem számít súlyos mulasztásnak.

Imádkozzunk naponta egymásért – október lévén a rózsafüzért is –, hogy az Úr kegyelmével együttműködve hiteles keresztény önazonosságunkról tehessünk tanúságot a jelen kor kihívásai közepette is! Köszönöm!

Papi áldásommal,

Tamás atya

Pozsony, 2020. október 2-án