:

Aktuális járványügyi rendelkezések pozsonyi templomainkban

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
  • Maszk viselése (kérem ezt betartani a sekrestyében is)
  • Kézfertőtlenítés a bejáratnál (esetleg az áldozás előtt is a magukkal hozott saját kézfertőtlenítővel)
  • Az ülő- és állóhelyek sakktáblaszerű elfoglalása (minden második hely kimarad a padban, egymástól távolabb szükséges állni, az egy háztartásból jövő családtagok ülhetnek és állhatnak egymáshoz közelebb is) --- október 1-től az új szabályok szerint max. 50 személy lehet egyidejűleg a templomban --- 
  • Nincs szenteltvíz és közös imakönyvek használata (javasoljuk egyénileg otthon használni a szenteltvizet, a személyek és a lakás meghintésére)
  • Elmarad az éneklés és a kézfogás (kérem a misén kívüli kézfogás mellőzését is a templomban, sekrestyében, templom előtt)
  • A szentáldozás méltóságteljesen és nagy odafigyeléssel kézre történik (a szentáldozáshoz járuláskor is betartandó az egymás utáni kétméteres távolság, az áldozó közvetlenül sorrakerülésekor veszi le a maszkot, maga elé tartja trónt formálva két egymásra helyezett tenyerét /jobbkezesek esetében: a bal tenyerét alátámasztja jobb tenyerével, balkezesek esetében fordítva/, majd pedig még az áldoztató pap előtt az alul tartott kezével magához veszi a Szentostyában Krisztus Testét, ügyelve arra, hogy egy kis morzsa se maradjon a tenyerén, aztán pedig visszahelyezi a maszkot)
  • Hőemelkedést, lázat, légúti megbetegedés jeleit észlelő személy nem megy közösségbe, őket és a veszélyeztett emberek csoportját (pl. idősek, onkológiai páciensek, immunrendszeri- és szívbetegséggel élők,…) nem kötelezi a vasárnapi misén való részvétel, nekik ajánlott a rádió, televízió vagy az internet által közvetített misékbe bekapcsolódni otthonaikban
  • A Közösségi Házban az ottani faliújságra kifüggesztett rendelkezések betartása kötelező, az összejövetel vezetője felelős felügyelni, hogy az óvintézkédesek megvalósuljanak

Köszönöm az egymásra figyelés jegyében betartott rendelkezéseket. Ezt is áldozatként ajánlhatjuk fel, közben nem elfeledkezve a lényegről: Istennel élő kapcsolatban akarunk lenni, maradni.

A rendszeres ima, a miséken való részvétel, lehetőség szerint a szentségekhez való járulás, a kapcsolattartás és a közösség ápolása családtagokkal, imacsoportjaink, kisközösségeink tagjaival segítenek minket úgy átélni ezt az időszakot is, hogy abból lelkünknek haszna származzon.

Kérem, különös odafigyeléssel legyenek az egyedül élők, betegek iránt, törődve azokkal, akik nem jöhetnek a templomba, illetve akiket lelkileg mélyen megvisel ez az időszak.

Hiszem, hogy erre a kihívásra is az Úrral együttműködve, az Ő áldásával, Belőle merített erővel válaszol Pozsonyi Magyar Katolikus Közösségünk!

Szeretettel,
Tamás atya

COVID-19 SZEMAFOR (kattintson rá)

Pozsony, 2020. szeptember 17.