:

Fohászok a pozsonyi magyar katolikus közösségért

A napokban a ferences templomban bemutatott szentmisék egyetemes könyörgéseihez egy-egy fohászt fűzünk közösségünkért:

- Küldd el Urunk Szentlelkedet, hogy sugallatait követve tevékenyen fáradozzunk pozsonyi magyar katolikus közösségünk vallásos tevékenységének elmélyítésén, és bőséges áldásodat megtapasztalva égő lámpás módjára világítsunk környezetünk számára a hit élő tanúságtevőiként!
(Október 5., 9., 13., 17., 21.)


- Add Urunk, hogy segítségeddel őszinte lelkesedéssel, szívből fakadó imával, közösségünk iránti felelősségtudattal és áldozatvállalással járuljunk hozzá a pozsonyi magyar katolikusok közösségformáló és hitünket megszilárdító tevékenységeihez!
(Október 6., 10., 14., 18., 22.)

- Istenünk, Égi Édesanyánknak, a Rózsafüzér Királynőjének közbenjárására kérünk, oltalmazd atyai jóságoddal a pozsonyi magyar katolikus közösséget, hogy tagjai mind hitelesebb keresztény életmódjukkal jó példát adjanak kereső és a hittől eltávolodott testvéreiknek is!
(Október 7., 11., 15., 19., 23.)

- Kérünk Urunk, áldd meg pozsonyi magyar közösségünk minden családját és a magányosokat, a fővárosban tanuló és dolgozó ifjúságot, a városunk kórházaiba került betegeket, az ide látogató turistákat, hogy a kölcsönös segítségnyújtás és felebaráti szeretet szellemében közösségünk tevékenységének köszönhetően is megtapasztalhassák jóságodat!
(Október 8., 12., 16., 20., 24.)