:

Szentmisenapló a gyermekeknek

Szeretettel ajánljuk közösségünk gyermekeinek (a legkisebbektől a hatodik osztályosokig) a szentmisenaplót. Az egész tanév minden vasárnapján osztunk ki a ferences templomban 9 órakor kezdődő szentmise után egy kis képet, ami az adott vasárnap evangéliumához kapcsolódik. Ez beragasztható a misenaplóba, esetleg kiszínezhető. A kép felett szerepel egy gondolat az evangéliumból, általában azonban néhány szó kihagyásával, amiket pótolni kell. Az alapvető imák, szentek ünnepei, fogalom-magyarázatok szintén helyet kaptak e hasznos könyvecskében. 

Kérjük a szülőket, hogy rendszeresen találjanak időt arra, hogy gyermekeikkel közösen foglalkozzanak az evangélium olvasásával, értelmezésével, tanulságaival. Közösen tanulják meg, és mint család imádkozzák keresztény imáinkat. Ebben kíván segédeszközként szolgálni a szentmisenapló is, ami a sekrestyében kérhető.
Az evangéliumhoz kapcsolódó kép a szentmisén való részvétel esetén jár. Aki máshol vesz részt szentmisén, a kép helyére az adott templomban kérjen a plébánostól vagy hitoktatótól aláírást, s utólag kapja majd meg a képet. Aki betegség miatt nem tud részt venni, annak az egyik szülő írja ezt a kép helyére, lelkiismerete szerint. Akinek mégis hiányoznának majd részek e kép-sorozatból, időnként valamilyen feladatok megoldásáért juthat a pótolandó képhez. Bíztassuk a gyermekeket, hogy szorgalmasan és lelkiismeretesen járjanak a szentmisére és ismerkedjenek az evangéliummal. Mutassunk jó példát nekik!