Hirdetések (2018.10.21.)

A mai gyűjtésre felajánlott adományiakat a Jóisten jutalmazza gazdagon!

Az előttünk álló héten hétfőn és kedden kivételesen nem lesznek reggel magyar misék a ferences templomban.

Szerdán, csütörtökön és pénteken este hat órakor, szombaton pedig reggel nyolc órakor lesznek a köznapi magyar szentmisék.

Szerdán az ifjúsági mise után a Közösségi Házba várjuk a fiatalokat, a katekizmussal foglalkozó összejövetelre.

Pénteken délután fél öttől az óvodások hittanja lesz a Közösségi Házban.

Szombaton, október 27-én a ministránsok számára lesz közös program. A 6 és 30 év közötti ministráns fiúkat hívom a reggeli misére, majd innen közösen átvonulva a találkozóra a Közösségi Házba, onnan pedig kedvező időjárás esetén közös túrára. Megfelelő öltözetben érkezve, kérem, hogy élelmet és folyadékot, valamint bérletet a tömegközlekedésre hozzanak magukkal. A program a késődélutáni órákban fejeződik majd be.

Vasárnap 8:20-tól lesz lehetőség együtt imádkozni a rózsafüzért a mise előtt. Kérem, hogy minél többen kapcsolódjanak be az idei október utolsó vasárnapján is a szentolvasó közösségi imádkozásába!

A jövő vasárnapi mise után közösségi összejövetel lesz a refektóriumban. Kérjük a segítséget a terem előkészítésében és majd az összerakodásban is!

Előzetesen tudatjuk, hogy november 16-án kerül majd megszervezésre az ún. „Szentek felvonulása” az új Közösségi Házban. Minden gyerek valamilyen szentnek öltözve bemutathatja majd annak életét, s hogy miért számít az adott személy példaképnek. Már lehet készíteni a jelmezeket.

Hirdetések (2018.10.14.)

A mai mise után „Kávéház” lesz a refektóriumban. Kérjük az ügyes átvonulást és a távozáskor pedig majd az udvar felőli kijárat használatát, hogy ne zavarjuk a templomban imádkozókat. A gyerekeket a Rozália-kápolnába hívjuk pecsétért a misenaplóikba.

Hétfőn reggel 8-kor, szerdán, csütörtökön és pénteken este 18 órakor várjuk a kedves híveket a magyar nyelvű köznapi misékre a ferences templomba. Hétfőn Avilai Nagy Szent Teréz, kedden Alacoque Szent Margit, szerdán Antiochiai Szent Ignác emléknapja, csütörtökön pedig Szent Lukács evangélista ünnepe lesz.

A szerdai és a csütörtöki misék végén is lesz szentségimádás. Csütörtökre imaszándékok fogalmazhatók meg.

Szombaton kezdetét veszi a teológiai magyar Szabadegyetem újabb évfolyama, ezért a jezsuita templomban lesz a magyar nyelvű szentmise, mégpedig 8:30-tól. A ferences templomban szombaton reggel nem lesz mise. Buzdítok minden felnőtt érdeklődőt a Szabadegyetem idei előadásainak meghallgatására, az egyetemistákat, szülőket és idősebb kedves híveket is! Jelentkezési lap vihető a Remény újságok mellől, de az első alkalomra bárki betérhet megtekinteni a Szabadegyetem menetét az Aloisianumra, a jezsuita templom melletti egyetem aulájába.

A vasárnapi mise előtt 8:20-tól a rózsafüzér közös imádkozására kerül sor, kérem, hogy minél többen csatlakozzanak!

Jövő vasárnap a mise végén gyűjtés lesz a templom tornyának felújítására. Adományiakat előre is köszönjük!

Kérem, imádkozzák októberben minden nap a rózsafüzért, egyénileg, a templomban és a családban is. Ferenc pápa kérésére csatolják hozzá az „Oltalmad alá futunk…” és a Szent Mihály angyalhoz intézett fohászt is, imádkozva az Egyházért, az ifjúságról szóló szinódusért, a helyi közösségért!

Hirdetések (2018.10.7.)

Ma a szentmise után, kb. 10:30 órai kezdettel megáldásra kerül az új Közösségi Ház a Ferienčík utca 7-es szám alatt. Hálásan köszönöm az elmúlt hetekben nyújtott segítséget a helységek rendbetételében, illetve a tegnapi takarítást is. A megnyitóra mindenkit szeretettel hívunk!

Holnap, október 8-án Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya főünnepe lesz. Kérjük a kedves hívek, főként az otthonlévők részvételét a reggeli magyar misén.

Szerdán, csütörtökön és pénteken este 18-kor lesznek a misék, szombaton reggel 8-kor. Vasárnap a szokott időben, 9-kor, előtte azonban már 8:20-tól az októberi rózsafüzér közös imádkozására hívjuk a kedves híveket. A tizedek előimádkozására a faliújságon lehet feliratkozni.

Szerdán az ifjúsági énekekkel kísért mise után az egyetemista-korosztály találkozója lesz a Közösségi Házban.

A bérmálkozók következő összejövetelét pénteken 15 órakor tartják a Közösségi Házban.

Megfelelő számú érdeklődő esetén ugyancsak pénteken, 16:30-tól lesz az óvodás-korúak hittanos foglalkozása a Közösségi Házban.

Szombaton a reggeli mise után, délelőtt 9-kor kezdődik az elsőáldozásra jelentkezett gyerekek összejövetele a Közösségi Házban.

Szombaton délután 16-kor kezdődik a Párkapcsolati Műhely a Közösségi Házban.

A jövő vasárnapi családmisére szeretettel hívom a közösség minden családját, minden tagját, s kérem, hogy az elsőáldozásra és bérmálkozásra jelentkezett gyerekek és fiatalok is mindannyian vegyenek részt a ferences templomban tartott délelőtti magyar misén.

Az egyes korosztályok számára tartott rendszeres programokat illetően kérem szépen, hogy időben tervezzék be azokat saját programjukba, álljanak az előkészítő katekézisekhez is felelősségteljesen, ugyanúgy, akik az óvodás-hittant igénylik, igyekezzenek komolyan venni a szervezők munkáját, s kérjük a felnőtteket, hogy saját hozzáállásuk jó példájával segítsék a gyerekeket már kiskortól és a fiatalokat is abban, hogy tudjanak a kötelességeikhez felelősségteljesen viszonyulni. Kérem, ne tanítsák a szülők a gyermekeiket kifogásokat-gyártani!

A mai mise után a Rozália-kápolnában adhatók le a kitöltött jelentkezési lapok az elsőáldozásra. Ugyancsak a Rozália-kápolnában kaphatnak a gyerekek pecsétet a misenaplójukba. Ebben is több segítséget szeretnék a szülőktől kérni. Figyelmeztessék gyermekeiket, hogy a misékre hozzák magukkal a misenaplókat, vagy ha máshol mennek szentmisére, ott kérjenek bele pecsétet vagy aláírást. Köszönöm!

A miseszándékok naptára erre az évre már teljesen betelt mind a ferences mind pedig a virágvölgyi templomban.

Jövő vasárnap „Kávéház” lesz a mise után. Kérjük a segítséget a reggeli előkészületben!

Hirdetések (2018.9.30.)

Ma a Szentírás vasárnapja van, megáldjuk a Bibliákat, olvassák rendszeresen a Szentírást, a családokban együtt is!

Hétfőn reggel 8-kor, szerdán, csütörtökön és pénteken pedig este 18-kor lesznek köznapi magyar misék a ferences templomban. Hétfőn Lisieux-i Szent Teréz, kedden a Szent Őrzőangyalok, csütörtökön Assisi Szent Ferenc, pénteken pedig Szent Fausztina nővér emléknapja lesz.

Szerdán, Szent Ferenc ünnepének előestéjén az esti magyar misében is megemlékezünk az assisi szent tranzituszáról. Szerdán és csütörtökön is nagy szeretettel várom a Ferences Világi Rend tagjait, és a Szent Ferenc-i lelkiség minden kedvelőjét, hogy a ferences templomban méltón emlékezzünk meg a rendalapítóról.

Pénteken elsőpéntek lesz. Minden köznapi mise előtt gyóntatok, pénteken már egy órával a mise kezdete előtt. Szeretettel várom az iskolásokat is, akik a misenaplójuk elején bejegyezhetik az októberi elsőpéntek dátumát.

Szombaton délelőtt lesz a máriavölgyi magyar búcsú. Itt, a ferences templomban reggel 8-kor nem tartunk misét.

Lassan elkészül az új Közösségi Ház a Ferienčík utca 7-es szám alatt. Kérem, hogy a hét folyamán igyekezzünk a befejezendő munkálatokat elvégezni, szombaton pedig délután fél háromra gyűljünk össze a termek és udvar kitakarítására, hogy másnap, a vasárnapi mise után átvonulhassunk oda a Közösségi Ház megáldására. Kérem, hogy minél többen kapcsolódjanak be szombaton, annál ügyesebben végzünk majd. A ház-megáldásra pedig lehet hozni sós vagy édes süteményt, egy kis agapéra kerülhet majd sor.

Az októberi vasárnapokon együtt imádkozhatjuk a rózsafüzért 8:20-tól a misék előtt. A faliújságon lehet feliratkozni az egyes tizedek előimádkozására.

A mai mise után a kijáratnál naptárak kaphatók a 2019-es évre, az egylapos naptár ára 30 cent, a hajtogatós falinaptár 2 euróba kerül.

A faliújságon találják a Lourdes-i zarándoklat plakátját.

A gyerekeket a Rozália-kápolnába hívjuk pecsétért a misenaplójukba.

Előzetesen kérem, hogy majd október 8-án, Magyarok Nagyasszonya főünnepén a reggeli misén minél többen vegyenek részt, főként a nyugdíjas hívek, illetve akik otthon tartózkodnak. Németh Mátyás atya fogja celebrálni.

Áldott vasárnapot és hetet kívánok!

Hirdetések (2018.9.23.)

A ferences templomban hétfőn és szombaton reggel 8-tól, szerdán, csütörtökön és pénteken pedig este 18 órakor lesznek köznapi szentmisék. Hétfőn Szent Gellért vértanú püspök, szombaton pedig a Szent Főangyalok: Mihály, Gábor és Rafael ünnepe lesz. Csütörtökön a szentmise után adorációra kerül sor, élőkért és holtakért egyaránt megfogalmazhatnak imaszándékokat, amiket a mise előtt lehet az erre előkészített dobozba helyezni.

Ma délután az Ars Sacra Fesztivál keretén belül 15:30-tól a Pozsonyi Magyar Nagykövetség épületében Dóczy Péter Avilai Nagy Szent Terézről készített „Lélek röpte itt és most” c. filmje kerül levetítésre. A belépés díjtalan. Szeretettel várják az érdeklődőket!

A tegnapi máriavölgyi Veni Sancte-t követően szerdánként elkezdődnek az ifjúsági misék és egyetemista estek is. Kérjük, hogy az érintett korosztály minél nagyobb számban igyekezzen bekapcsolódni a szerda esti programokba, illetve értesítsék erről a további magyar egyetemistákat is, főként az újakat.

A bérmálkozásra készülők következő találkozója pénteken délután 15 órakor lesz.

Pénteken kezdetét veszi az óvodáskorúk hittanos foglalkozásainak újabb évfolyama is. Délután 16:30-kor a Ferienčík utca 7-es szám alatti épületbe, az új Közösségi Házunkba várják a kisgyerekeket. Kérjük, hogy további kisgyermekes családokat is értesítsenek erről a lehetőségről.

Szombaton a Miletič utcai szalézi templomban és rendházban kateketikai nap lesz nem csak hitoktatóknak. 9-kor mise, 10-től pedig három értékes előadás lesz az Oltáriszentségről. A vendég Martos Levente Balázs atya lesz Magyarországról. Buzdítom a kedves híveket a részvételre!

Hálás köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak a tegnapi Ifjúsági Találkozó megvalósulásához. Minden segítőnek és résztvevőnek megköszönve, külön szeretném kiemelni azokat, akik a legtöbb munkát vállalva, hosszabb időn át főszervezői voltak a tegnapi napnak, abc-sorrendben: Bencz Gabriellának, Lépes Líviának, Méry Tímeának, Nemes Ádámnak, Pálinkás Andrásnak, Varga Anitának, Vician Annának és Vician Tamásnak. A Jóisten jutalmazza gazdagon munkájukat!

Köszönet a Néma házaspárnak és családjuknak a tegnapi előadásért a fiataloknak, továbbá a házaspároknak tartott műhely első részéért, illetve Attilának a mai homíliáért is!

Köszönet azoknak, akik az elmúlt hetekben segítettek az új Közösségi Ház kialakításában, amit majd Magyarok Nagyasszonya alkalmával szeretnénk megáldani.

Jelentkezési lap vihető a teológiai magyar Szabadegyetem újabb évfolyamára, ugyancsak figyelmükbe ajánlom a Remény hetilapot, a régebbi számokat is.

Még ma kérhető a Rozália-kápolnában jelentkezési lap az elsőáldozásra. A gyerekek szintén a Rozália-kápolnába jöhetnek pecsétért a misenaplójukba.

A mise után kávézás lesz a refektóriumban, kérjük a minél ügyesebb átvonulást. A refektóriumban ügyeljünk a hangerőre és az udvar felőli kijáratot használjuk, hogy ne zavarjuk a következő szentmisét! Köszönöm szépen!

Hirdetések (2018.9.16.)

A héten hétfőn reggel 8 órakor, szerdán, csütörtökön és pénteken pedig este 18 órai kezdettel lesznek magyar nyelvű köznapi misék a ferences templomban.

Szombaton Máriavölgyben tartjuk a tanévkezdő ifjúsági napot. Szeretettel várunk minden fiatalt. A kedves híveket is meghívjuk a délután egy órakor kezdődő szentmisére a máriavölgyi bazilikába, hogy a fiatalokkal együtt és a fiatalokért imádkozzanak. Kérjük, hogy aki teheti, egy kosárban sós vagy édes süteményt is hozzon magával, amivel a mise után a templom melletti téren a résztvevőket meg lehet majd kínálni. Az Ars Sacra fesztivál keretén belül a szombati mise után Sík Sándorról is láthatnak egy zenés műsort Máriavölgyben.

Ugyancsak szombatra kínálok értékes programot a közösség házaspárjainak. „Olaj a tűzre” elnevezésű négyrészes párkapcsolati műhelyt tartanak jól ismert és kedves kecskeméti vendégeink, a Néma házaspár. A háromórás találkozó első alkalma tehát most szombaton, szeptember 22-én délután 16 órakor kezdődik az új közösségi házunkban a Ferienčík utca 7-es szám alatt. Minden érdeklődő házaspárnak szeretettel ajánlom ezt a lehetőséget!

Vasárnap, szeptember 23-án délután 15:30-tól a Pozsonyi Magyar Nagykövetség épületében Avilai Szent Terézről szóló film levetítésére kerül sor az Ars Sacra fesztivál alkalmából. A szervezők szeretettel hívják az érdeklődőket, a belépés díjtalan.

Ma a mise után lehet még jelentkezési lapot kérni az elsőáldozásra, a gyerekek a Rozália-kápolnában kérhetnek misenaplót, illetve akinek már van, jöhet a pecsétért. A Remények mellől jelentkezési lap vihető a Szabadegyetem újabb évfolyamára.

A jövő vasárnapi mise után „kávéház” lesz a refektóriumban. Kérjük az önkéntes segítséget hozzá!

Hirdetések (2018.9.9.)

A héten hétfőn és szombaton reggel nyolctól, szerdán, csütörtökön és pénteken pedig este 18-tól lesznek magyar köznapi szentmisék. Szerdán Szűz Mária nevenapja lesz, pénteken a Szent Kereszt felmagasztalását fogjuk ünnepelni, szombaton pedig a Fájdalmas Anyára emlékezünk. Szeretettel hívom a kedves híveket a köznapi szentmisékre is, a családokat és az ifjúságot is!

A csütörtöki mise előtt 17:10-től csendes szentségimádási órára hívom a kedves híveket a ferences templomba. Időzzünk minél többen a Szentségi Jézus előtt, személyes imaszándékaink mellett a közösségért is imádkozzunk!

A mai mise után a Rozália-kápolnában fogjuk a gyerekeknek a misenaplókat kiosztani az új iskolaévre. Kérem, hogy a misenaplót, amibe idén hétről-hétre pecsétet lehet gyűjteni, hozzák a gyerekek minden vasárnapi és ünnepnapi misére magukkal. Ugyanúgy kérem a kedves szülők együttműködését is abban, hogy gyermekeik misenaplója év végéig megtelhessen a pecsétekkel. Időnként a szorgalmat jutalmazni is fogjuk.

Szintén a Rozália-kápolnában fogok jelentkezési lapot osztani a szülőknek, akik gyermeküket a júniusi elsőáldozásra szeretnék bejelenteni.

A Remény újságok mellől jelentkezési lap vihető a teológiai Szabadegyetem újabb évfolyamára. Buzdítom a felnőtt híveket, az egyetemistáktól a nyugdíjas korosztályig minden érdeklődőt, hogy minél többen hallgassák meg ebben az évben is a hat szombatba sűrített nagyon értékes előadásokat. Fontos a hitismeretekben is művelni magunkat. Jó lenne, ha minden családból el tudna járni valaki az előadásokra.

Kérem, hogy a vasárnapi misék alkalmával ne a sekrestyében szíveskedjenek különböző ügyeket intézni, mert a mise előtt lélekben is hangolódni szeretnénk a misére, a magyar mise után pedig ugyanezen okból szeretnénk tisztelettel lenni a szlovák misére készülő atyákra és a misében szolgálatot teljesítő további személyekre. Kérem, hogy a Rozália-kápolnában, vagy a kávézások alkalmával a refektóriumban szíveskedjenek megvárni, miseíratás ügyében pedig a köznapi misék után. Kérem továbbá, hogy a kávézások alkalmával igyekezzünk minél hamarabb átvonulni a refektóriumba és becsukni az ajtókat, majd pedig távozáskor az udvar felőli kijáratot használni, hogy ne zavarjuk a templomban tartózkodó híveket. A hangerőre is legyünk tekintettel, valamint a kávézások alkalmával nyújtott segítség lehetőségére is, akár a mise előtt az előkészületkor, akár a kávézás végi összerakodáskor. Minden alkalommal sós és édes süteménnyel is hozzá lehet az agapéhoz járulni. Az idei iskolaév első refektóriumi összejövetelére a mai mise után kerül sor.

Szeptember 22-re ifjúsági találkozót szervezünk Máriavölgybe. Az eseményt hirdető plakátot és további hasznos információkat a hátsó hirdetőtáblán és honlapunkon találnak. Az ifjúsági találkozó miséjére majd a helyi híveket is szeretettel meghívjuk, s kérjük, hogy egy kosár sós vagy édes süteményt is hozzanak magukkal a vendégek megkínálására.

A hosszútávú készülődés jegyében szeretném jelenteni, hogy közösségi zarándoklatot szeretnénk szervezni a franciaországi Lourdesba, előreláthatólag jövő év július 15. és 20. között. További információk majd fokozatosan kerülnek közzétételre.

1. oldal / 20