Hirdetések (2018.8.19.)

Hálásan köszönöm azok szolgálatát, akik az elmúlt napokban törődtek az erdélyi vendégeinkkel! Visszajelzésük szerint nagyon jól érezték magukat.

Holnap, hétfőn, augusztus 20-án, Szent István király ünnepén este 17 órai kezdettel a Szent Márton Székesegyházban lesz a magyar szentmise bemutatva. A ferences templomban reggel nem lesz szentmise. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a dómba, szólítsák meg családtagjaikat, ismerőseiket is. A szentmisére népviseletben és cserkészöltözetben is lehet jönni, továbbá kérem a ministránsok aktív részvételét is. Buzdítom a családokat, az egyetemistákat és gyerekeket is, hogy vegyenek részt az ünnepi szentmisén.

A holnapi mise a dómban azokért lesz felajánlva, akik a végéhez közeledő pasztorális év során bármilyen munkával, szolgálattal, segítséggel, szervezéssel, imával vagy anyagilag támogatták a pozsonyi magyar katolikus közösséget, így imában gondolunk majd azokra, akik a zarándoklatok, táborok, sítúra szervezést magukra vállalták, akik a Koronában vagy a kávézásokkor vállaltak önkéntes szolgálatot, akik az óvodás hittant, a cserkészfoglalkozásokat és egyetemista-esteket vezették, s mindazokra, akikre az egész pasztorális év során lehetett és lehet számítani, akik nem csak elvárnak, de hozzá is tesznek a közösség életéhez! Hálát adva imádkozunk majd a ministránsokért, kántorokért, hitoktatókért, pedagógusokért, s minden kedves hívőért, aki vállalt valamit közösségünkért, s akik rendszeresen imádkoznak érte. Kérem, hogy ünnepeljünk együtt minél többen a holnapi napon és imádkozzunk közösségünk jótevőiért!

A ferences templomban a hét folyamán szerdán, csütörtökön és pénteken este 18 órától, szombaton reggel 8-tól, vasárnap pedig a szokott időben, délelőtt 9 órától lesznek magyar szentmisék. Köznapokon az esti misék előtt lesz gyónási lehetőség is. Igyekezzünk lehetőségeink szerint a köznapi miséken is részt venni, a gyerekeket is mind jobban hozzászoktatni a templomi légkörhöz.

Szerdán Szűz Mária Királynő emléknapja, pénteken Szent Bertalan apostol ünnepe lesz.

Szombaton érkeznek az újabb erdélyi vendégek városunkba. Akik vállaltak elszállásolást, kérjük, hogy este fél nyolcra jöjjenek a vendégekért az Elnöki Palota elé. A szálláson kívül kérjük, hogy másnap reggelit biztosítsanak számukra, s velük együtt jöjjenek a vasárnap délelőtti misére. Szívből köszönjük!

Hirdetések (2018.8.12.)

A héten kedd kivételével minden nap a szokott időpontokban lesznek a magyar szentmisék a ferences templomban.

Szerdán, augusztus 15-én Szűz Mária mennybevételének a főünnepe lesz. Nagyboldogasszony napja parancsolt ünnep, az egész misén való részvétel lelkiismeretben kötelez. A ferences templomban a magyar mise a szokott időben, 18 órakor kezdődik.

Előzetesen hirdetjük, hogy a Szent István-napi magyar mise augusztus 20-án 17 órai kezdettel a múlt évekhez hasonlóan a Szent Márton Székesegyházban lesz bemutatva. Hívják meg ismerőseiket is!

További áldott nyári napokat kívánunk, imádkozzanak rendszeresen a helyi közösségért!

Hirdetések (2018.8.5.)

A mai elsővasárnapi misét szentségi áldással fejezzük be. Kísérje az Úr bőséges áldása a nyári vakáció második felét is, minden közösségi és egyéni programot! Imádkozzunk egymásért továbbra is, például a napi egy tized rózsafüzért!

Holnap, hétfőn Urunk színeváltozásának az ünnepe lesz. A mise a szokott időben, reggel 8-kor kerül bemutatásra.

A további magyar misék szerdától lesznek templomunkban, mégpedig a szokásos időpontokban: szerdától péntekig este 18 órától, szombaton reggel 8-tól, vasárnap pedig délelőtt 9 órai kezdettel.

Szerdán Szent Domonkos emléknapja, csütörtökön a Keresztről nevezett Szent Teréz Benedikta – Európa társvédőszentjének az ünnepe, pénteken pedig Szent Lőrinc vértanú diakónusra emlékezik az Egyház. Szombaton Assisi Szent Klára ünnepe lesz, a ferences templomban különösképpen is ünneplésre méltó szent, ezért buzdítom a kedves híveket, köztük a Ferences Világi Rend tagjait a részvételre.

Holnap érkeznek meg kaplonyi vendégeink, lelkiatyjukkal Fecheta Jenő ferences atyával együtt, aki szerdától kezdődően a következő hétfőig helyettesíteni fog a magyar miséken. Kérem, hogy a Szatmárnémeti Egyházmegyéből érkező csoportot fogadják nagy szeretettel és törődéssel, s aki csak teheti, töltsön velük egy kis időt, beszélgessenek velük a misék után.

Az augusztus 25-ről 26-ra szállást kérő erdélyi vendégek elhelyezését illetően még szükség lenne néhány önkéntes személy, család jelentkezésére, akik egy vagy több személyt otthonukba tudnának fogadni egy éjszakára, illetve vasárnap reggelivel vendégelnék meg. Jelentkezni Seňan Ilona testvérünknél lehet.

Kérjük, hogy a nyári hónapok folyamán is vásárolják a ferences templomban a Remény hetilapot, hogy ne maradjon fel a megrendelt újságból.

Már előzetesen hirdetem, hogy augusztus 20-án, Szent István király ünnepén, az előző évekhez hasonlóan a koronázódómban lesz az ünnepi szentmise 17 órai kezdettel. Hívják meg ismerőseiket, vidéki hozzátartozóikat is a közös ünneplésre! Aki teheti, népviseletben vagy cserkészruhában is érkezhet.

Szép nyári hetet kívánok!

Hirdetések (2018.7.29.)

Ma hajnalban két autóbusszal kelt útra az a száz ministráns és kispap, valamint az őket kísérő lelkiatyák, akik képviselnek minket a Nemzetközi Ministránstalálkozón Rómában. Imádkozzunk értük, hogy pénteken este szerencsésen, épségben, élményekben gazdagon érkezhessenek majd haza.

Hálás köszönet mindazoknak, akik csütörtökön részt vettek az oroszvári ünnepen és együtt imádkoztak a nagyszülőkért és unokákért!

A ferences templomban a héten szerdától lesznek szentmisék. Szerdán, csütörtökön és pénteken este 18 órától, szombaton reggel 8 órai kezdettel, vasárnap pedig a szokott időben, délelőtt 9-kor. A pontos szétírást a faliújságon találják.

A héten lesz az Angyalos Boldogasszony, vagyis a Porcinkula ünnepe, ami a ferences templomban különösen is fontos ünnep, valamint elsőpéntek is, ezért kérjük, hogy igyekezzenek a héten az esti szentmiséken minél többen részt venni. A miséket Varga Zoltán mosonmagyaróvári piarista atya fogja celebrálni, fogadják őt szeretettel és törődéssel. Zoltán atya az esti misék előtt gyóntatni is fog.

Szombaton, augusztus hónap elsőszombatján, Vianney Szent János emléknapján a reggel 8 órai mise előtt, immár hagyományosan 7:30-tól a kihelyezett Oltáriszentség előtt a rózsafüzér imádkozására kerül sor újabb papi hivatásokért. Kapcsolódjanak be minél többen, vegyék komolyan a hivatásokért folytatott rendszeres elsőszombati imádkozást!

Kérjük, hogy a nyári hónapok folyamán is vásárolják a Remény hetilapot, hogy ne maradjon fel a megrendelt újságból. Aki teheti, vigyen a régebbi számokból is, esetleg vásároljanak ismerőseiknek, beteg vagy idős testvéreinknek, akiket meglátogatva megajándékozhatnak vele. A jövő héten megjelenő számban a közösség kovácspataki nyaralásáról is olvashatnak majd beszámolót.

Kérjük a kedves híveket, hogy a következő héten is naponta imádkozzanak egy-egy tized rózsafüzért a helyi közösségért, annak nyári programjaiért, a közösség minden családjáért, minden tagjáért! Áldott vasárnapot és hetet!

Hirdetések (2018.7.22.)

Szerencsésen hazaérkeztünk a kovácspataki közösségi nyaralásról és gyerektáborból, ahol 87-en voltunk. Köszönjük az imákat, mi is imádkoztunk az itthoniakért.

Hétfőn és szombaton a szokott időben, reggel 8-kor lesz szentmise.

Szerdán és pénteken szintén a szokott időpontban, 18 órakor kezdődik a magyar mise a ferences templomban.

Kedden nem lesz magyar szentmise.

Csütörtökön, Szent Joakim és Szent Anna ünnepén Oroszváron tartjuk meg a nagyszülők és unokák közös ünnepét. Minden jószándékú embert szeretettel várunk az oroszvári templomba az este 18 órakor kezdődő szentmisére. Részletek a faliújságon és honlapunkon. Ugyanott olvasható a tömegközlekedéssel kapcsolatos információ is. Ezen a napon a ferences templomban nem lesz mise.

Jövő vasárnap indulunk a nagyobb ministránsokkal Rómába a Nemzetközi Ministránstalálkozóra.

Imádkozzuk egymásért, a közösségért, a nyári programokért továbbra is a napi egy tized rózsafüzért!

Hirdetések (2018.7.15.)

A közösségi nyaralás és a fiataljaink által vezetett gyerektábor holnap, hétfőn veszi kezdetét. Reggel 8 órakor szentmisével kezdjük a közel kilencven résztvevő közös programját. Mindenki magával hozhatja már a szentmisére a csomagjait, a mise végeztével közösen sétálunk majd át a Quo Vadis Házhoz, ahol felszállunk a két autóbuszra. Kovácspatakon, a tábor helyszínén az első közös étkezés már a hétfői ebéd lesz. Ne felejtsék otthon a személyigazolványt és az egészségügyi kártyájukat. A hétfő reggeli szentmisére természetesen azokat is szeretettel hívjuk és várjuk, akik a kirándulásra nem jönnek. Együtt imádkozhatunk így is egymásért, s a többi napon is találjunk időt egy tized rózsafüzérre, amit a közösségért, a nyári programokért, mindenki testi-lelki megújulásáért ajánlhatunk fel. A hazaérkezés szombaton a koraesti órákra tervezett.

Ezért a ferences templomban csak hétfőn reggel 8-kor, utána pedig majd csak vasárnap, a szokott időben, délelőtt 9-kor lesznek magyar szentmisék.

Július 26-án, Szent Anna és Szent Joakim, a nagyszülők védőszentjeinek liturgikus emléknapján ismét megszervezzük a nagyszülők és unokáik közös ünnepét. Kérjük, hogy minél többen kapcsolódjanak be a kezdeményezésbe.

Augusztus 25-én és 26-án további erdélyi vendégek látogatnak Pozsonyba. A múlt évi szíves erdélyi fogadtatást most nekünk lesz alkalmunk viszonozni. Az erdélyi csoport a helyi hívek segítségét kéri: családoknál szeretnének szállást kérni egy éjszakára, szombatról vasárnapra. Akik szívesen fogadnának otthonukba egy vagy több személyt és reggelit tudnának adni vendégeiknek, majd pedig eljönni velük a vasárnapi szentmisére, kérem, hogy Seňan Ilonánál szíveskedjenek feliratkozni.

További tartalmas nyári napokat kívánok mindenkinek!

Hirdetések (2018.7.8.)

A héten kedd kivételével lesznek magyar szentmisék, a szokásos időpontokban.

Szerdától szombatig Papp Tihamér esztergomi ferences atya fogja a miséket celebrálni. Pénteken este 18 órakor ünnepi aranymisét tart a pozsonyi ferences templomban. Kérem szépen a kedves hívek részvételét minél nagyobb számban. Többen nyaralnak, illetve a „Kaptár” ifjúsági táborban lesznek a helyi fiatalok közül is többen, de kérem, hogy aki tud, igyekezzen eljönni a szentmisére, illetve kérem a ministráns-szolgálat bebiztosítását is.

Szerencsésen hazaérkeztünk a balatoni ifjúsági kerékpártúráról, köszönjük szépen az imádságos hátteret. Élménybeszámolókat a résztvevőkkel személyesen beszélgetve hallhatnak.

Továbbra is imádkozzunk a nyári szünidő minden napján egy tized rózsafüzért egymásért, a közösségi rendezvényekért, mindenki testi-lelki megpihenéséért és feltöltődésért a nyár folyamán. Ilyen emberekkel sokkal jobb az együttműködés, járuljunk hozzá ezért saját pihenésünk és nyári töltekezésünk által is ahhoz, hogy még hatékonyabban tudjunk majd a közösségben szolgálatot teljesíteni a következő pasztorális év során.

A július 16-án kezdődő közösségi nyaralásra és gyerektáborra közel kilencvenen megyünk majd Kovácspatakra. Július 16-án, hétfőn reggel 8 órakor a ferences templomban szentmisével kezdjük a programot, s a reggeli mise után a csomagokkal együtt megyünk a Quo Vadis Házhoz, ahol felszállunk a két autóbuszra. A misére azokat is szeretettel várjuk majd, akik az útraindulókért és útraindulókkal közösen imádkozni kívánnak.

Testi-lelki felüdülést szolgáló napokat kívánok mindenkinek, áldott vasárnapot, szép vakációs hetet!

1. oldal / 19