Hirdetések az évközi idő 33. vasárnapján

Kedden, november 17-én déli 12 órakor Stanislav Zvolenský érsek atya a Szent Márton Székesegyházban szentmisét mutat be a kommunizmus áldozataiért.

*

Csütörtökön, november 19-én a Kék-templomban fogjuk ünnepelni Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepét. A szentmise 18 órakor kezdődik. Itt a ferences templomban aznap nem lesz magyar szentmise. Kérjük a kedves híveket, hogy sós- és édes süteményekkel járuljanak hozzá a mise utáni agapéhoz, amiket a Duna utcai iskola ebédlőjében fognak a Ferences Világi Rend tagjai összegyűjteni a szentmise előtt 17:00-17:30 között. Köszönjük szépen!

Bővebben: Hirdetések az évközi idő 33. vasárnapján

Hirdetések az évközi idő 32. vasárnapján

A mai gyerekmise után „kávéház”-ra kerül sor a refektóriumban. A gyerekek a Szent Rozália kápolnában vehetik át a matricákat a misenaplójukba, illetve az újabb megoldandó feladatokat. A refektóriumban különféle magyar falinaptárok, és kalendáriumok vásárolhatók.

*

A szentmise után a kijáratnál lesz megtartva a Szent Márton-i gyűjtés, ahogy arról a pásztorlevélben is hallottunk. Adományaikat a Jóisten jutalmazza gazdagon!

Bővebben: Hirdetések az évközi idő 32. vasárnapján

Hirdetések az évközi idő 30. vasárnapján

A mai szentmise után a refektóriumba hívjuk a kedves híveket kötetlen beszélgetésre, találkozásra egy csésze tea, kávé vagy kakaó mellett. A kávézás keretén belül a kézzel másolt Biblia-átadáson résztvevők élménybeszámolóját is meghallgathatjuk. A gyerekek a sekrestyében vehetik át az újabb matricákat a szentmisenaplóikba, illetve adhatják le az elkészített feladatokat.

*

Hálás köszönetemet szeretném kifejezni azoknak, akik az októberi vasárnapokon bekapcsolódtak a közös rózsafüzér imádkozásba. Külön köszönöm azoknak, akik előimádkozást is vállaltak, s kérem, hogy a mai szentmise után jöjjenek be a sekrestyébe egy kis ajándékért!

Bővebben: Hirdetések az évközi idő 30. vasárnapján

Hirdetések az évközi idő 28. és 29. hetére

A mai gyerekmise után „kávéház”-at tartunk a refektóriumban. Mindenkit szeretettel várunk! A gyerekek szentmisenaplójába a matricák a Szent Rozália kápolnában vehetők át, a jelentkezési lapok az elsőáldozásra a sekrestyében adhatók le.

*

Csütörtökön megünnepeltük Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya ünnepét. Egy éves volt a honlapunk. Idén ezen a napon megalakult a pasztorális tanács, hogy még szervezettebben működhessenek a programok közösségünkben. A pasztorális tanács tagjainak névsora: ifj. Árvai József, Bercz Amália, Kanyicska Szabolcs, Kenderessy Iván, Konc Judit, Latika Magdolna, Mocsi Árpád, Pálinkás Zoltán, Varga Mária és Vician Lívia.

Bővebben: Hirdetések az évközi idő 28. és 29. hetére

Hirdetések az évközi idő 27. vasárnapján

Ma, a hónap elsővasárnapján szentségi áldással fejezzük be a szentmisét.

*

Csütörtökön, október 8-án Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya főünnepe lesz. Az ünnepi szentmise este 18 órakor kezdődik. Szeretettel várjuk a kedves híveket! Ezen a napon lesz egy éve, hogy elindítottuk pozsonyi magyar katolikus közösségünk honlapját, a www.pozsonyikatolikusok.sk weboldalat.

Bővebben: Hirdetések az évközi idő 27. vasárnapján

Hirdetések évközi idő 26. vasárnapján

A mai szentmise után „kávéház”-ra kerül sor a refektóriumban, amely keretében megemlékezünk majd arról, hogy immár tíz éve annak, hogy elindult ez a kezdeményezés, ami azóta is rendszeresen alkalmat kínál a közösségi találkozásokra a szentmiséken kívül is. A jubileumi kávézásra szeretettel hívjuk közösségünk minden tagját!

*

A gyerekek átvehetik az új szentmisenaplókat, amelybe ebben az iskolaévben is gyűjthetik majd a vasárnapi evangéliumokhoz fűződő matricákat, illetve akinek már van, az is jöjjön be az e heti matricáért, valamint a szülők vihetnek jelentkezési lapot az első szentáldozási felkészülésre. A kitöltött jelentkezési lapot és keresztlevelet október 11-ig, a gyerekmiséig kérem visszahozni.

Bővebben: Hirdetések évközi idő 26. vasárnapján

10. oldal / 17