Hirdetések (2017.11.5.)

Hétfőn, kedden és szombaton a reggeli magyar misék a Szent Rozália kápolnában lesznek.

Csütörtökön a Lateráni Bazilika felszentelésének, szombaton pedig Szent Márton püspöknek, egyházmegyénk védőszentjének az ünnepe lesz.

Jövő vasárnap délelőtt diákmise lesz, utána pedig kávéház a refektóriumban. S ugyancsak a jövő vasárnapi mise után a szokásos szentmártoni gyűjtésre kerül sor, amit idén a hazájukból elmenekült keresztények hazatérésének támogatására kívánnak fordítani. Kérjük a gyerekeket, hogy a vasárnapi misére hozzanak magukkal egy valamelyik szenthez fűződő dolgot, rajzot, amit majd a diákmisében a felajánlási körmenetben hozhatnak az oltár elé, ilyen módon is kifejezve a szentek iránti tiszteletüket. A felnőtteket pedig arra kérjük, szíveskedjenek besegíteni a refektóriumi összejövetel előkészítésébe a mise előtt, illetve az elrakodásba a találkozó végén. Ugyanúgy az agapéhoz is hozzá lehet járulni sós vagy édes süteménnyel. Előre is köszönjük!

Szerdán 17 órakor a már megbérmáltak találkozója lesz a Koronában. Mise után pedig az egyetemisták találkozója. Pénteken 16:30-tól az óvodáskorúakat várják a Koronába, a leendő elsőáldozók katekézisére pedig szombaton délelőtt 9 órakor kerül sor, szintén a Korona társalgóban. Kérjük az egyes korosztályok bekapcsolódását a számukra kínált programokba!

Már előzetesen szeretném figyelmükbe ajánlani, hogy november 17-én Bacsfa-Szentantalon egésznapos konferenciára kerül sor a fatimai jelenések 100. évfordulója alkalmából, este pedig a Szent Márton dómról szóló könyv bemutatására. A részletes program az előző Remény újságokban található.

November 18-án, szombaton közösen zarándokolhatunk a nagyszombati Könnyező Szűzanya magyar búcsújára. A pozsonyi fővasútállomásról 9:55-kor induló gyorsvonattal mennénk, amire mindenki egyénileg vásárolhatja meg a jegyet, kihasználva az esetleges kedvezmény-lehetőségét. Az ünnepi mise 11:30-kor kezdődik, főcelebránsa Dr. Veres András győri megyéspüspök lesz. Hazautazás a délutáni órákban tervezett (Nagyszombatból 14:57-kor indul gyorsvonat).

November 19-én pedig este 18 órakor a Kék-templomban tartjuk majd Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepét. Kérjük, hogy az idén vasárnapra eső ünnepre vidéki ismerőseiket, rokonaikat is hívják meg.

Az idei iskolaévben is megszervezzük a közösségi sítúrát, mégpedig a tavaszi szünet idején, vagyis március 4-10. között Zuberecen. November utolsó vasárnapjáig szükséges bejelentkezni és 50 euro előleget befizetni Varga Máriánál vagy Vician Líviánál. A sítúra ára 225 euro, valamint ehhez szükséges külön hozzáfizetni a biztosítási díjat és az útiköltséget.

A héten szerdától szombatig római távollétem alatt a környékbeli lelkiatyák fognak helyettesíteni.

Hirdetések (2017.10.29.)

Szerdán, NOVEMBER 1-én Mindenszentek főünnepe lesz, parancsolt ünnep. A vasárnapi miserend lesz érvényben. A ferences templomban délelőtt 9-kor, a Virágvölgyi templomban este 18-kor lesz magyar szentmise.

Szerdán délután 14 órakor imádkozhatunk együtt az András-temető központi feszületénél elhunytjainkért. November első napjaiban teljes búcsút nyerhetünk az elhunytak számára:

- halottak napján (nov. 1-én déltől – nov. 2-ának éjféléig) temető- vagy templom/kápolna-látogatás alkalmával, miközben elimádkozunk egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet a búcsú elnyerésének szándékával,

- vagy pedig nov. 1-8. között temetőt látogatva imádkozva az elhunytakért.

Egy napon egyszer nyerhető el teljes búcsú egy tisztítótűzben levő lélekért felajánlva. A fenti feltételeken kívül minden esetben szükséges: elvégezni a szentgyónást e napokban (egy szentgyónás több búcsú elnyeréséhez is elegendő), a búcsú elnyerésének napján szentáldozáshoz járulni, teljes igyekezettel kerülni a bűnöket, még a bocsánatos bűnöket és a bűnre vezető alkalmakat is, imádkozni a Szentatya szándékára (tetszőleges imát/imákat).

Csütörtökön, november 2-án Halottak napja lesz, a szentmise a ferences templomban a szokott időben, este 18-kor fog kezdődni.

Elsőpéntek hetében hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken fogok gyóntatni a szentmisék előtt.

Pénteken 16 órai kezdettel kerül megrendezésre a Korona társalgóban a „Szentek felvonulása” elnevezésű rendezvény, amelyre szeretettel várjuk a gyermekeket szüleikkel együtt. További részletek a faliújságon és honlapunkon.

Szombaton, a hónap elsőszombatján, a reggeli mise előtt a szentolvasó újabb papi hivatásokért lesz felajánlva.

A héten zajlott találkozón P. Jozef ferences atyával, a helyi kolostor gvardiánjával, amelyen közösségünk képviselete is részt vett, P. Jozef a következő információk továbbítására kért meg:

Kérik a templom és kolostor javításainak, s főként a torony felújításának anyagi támogatását. A minden alkalommal nekik adott perselypénzt a hónapok harmadik vasárnapján a torony felújítására kívánják fordítani.

Kérik továbbá, hogy a velük megegyezett kivételes eseteken kívül ne parkoljanak autóikkal a kolostor udvarán.

Kérik, hogy a vasárnapi magyar misék után, amikor már készülődnek a szlovák nyelvű gyerekmisére, ne tartózkodjanak a kedves hívek a ministránsokon kívül a sekrestyében. A velem megbeszélni kívánt ügyekkel kérem, hogy a Szent Rozália kápolnában szíveskedjenek a vasárnapi misék után megvárni.

A hétköznap reggeli magyar misék nagyon kis létszámú részvétele miatt novembertől a téli időszakban hétfőn, kedden és szombaton a 8 órai misék a Szent Rozália kápolnában lesznek. Ez a helyszín könnyebben kifűthető. Tehát a szombati szentmise, a fatimai szombaton, november 4-én már a Rozália-kápolnában lesz, ami most átmenetileg a Fatimai Szűzanya kápolnájának van berendezve a fatimai centenárium miatt.

Hirdetések (2017.10.22.)

A mai missziós vasárnapon imádkozzunk különösképpen a missziók ügyéért – kiemelten az elmúlt években általunk támogatott kongói és fülöp-szigeteki projektekért, illetve azért a kenyai misszióért, amiről nemrégiben egy beszámolót hallhattunk.

Szerdán 17 órakor a Koronában a megbérmált fiatalok találkozójára kerül sor Sára nővér vezetésével.

A szerda esti, ifjúsági énekekkel kísért mise végén moderált, zenés szentségimádás lesz. Kérjük az ifjúság részvételét!

Csütörtökön a mise utáni adoráció keretében a közösség egyes tagjainak konkrét imaszándékai is felolvasásra kerülnek. Kérjük, bátran fogalmazzák meg röviden hála-fohászaikat, valamint kéréseiket élő és elhunyt hozzátartozóikért, betegeinkért, gondokkal küzdő testvéreinkért. A leírt szándékokat a kihelyezett dobozban lehet majd elhelyezni a szentmise kezdete előtt.

Egy hét múlva, az idei október utolsó vasárnapján is 8:20-kor kerül imádkozásra a rózsafüzér. Amennyiben lehetséges, mindannyian vegyünk részt ezen az ájtatosságon a mise előtt. Imádkozzuk a jövő vasárnapi szentolvasót minél többen együtt pozsonyi magyar közösségünkért!

Két hét múlva pénteken, november 3-án, délután 16 órai kezdettel a Korona társalgóban megrendezésre kerül a „Szentek felvonulása” elnevezésű program, amelyet a helyi Édesanyák Imái-csoportok, a helyi cserkészek és az óvodáskorúak hittanos foglalkozásait vezető fiatalok szerveznek. A gyermekek bármelyik, számukra kedves szentnek beöltözve érkezhetnek, s aki tudja, röviden bemutathatja majd az általa választott szent életét, hősi erényeit. Kérjük a résztvevő szülőket, hogy majd a felvonulást követő agapéhoz szíveskedjenek sós vagy édes süteménnyel, illetve üdítővel hozzájárulni. A program a közelgő Mindenszentek ünnepe alkalmából kerül megrendezésre, hogy már a gyermekek is minél jobban megismerjék szentjeink életét és szép példáját. Ily módon is ellensúlyozni szeretnénk a Halloween által terjedő romboló hatású, negatív áramlatot.

A novemberi diákmisében is szó lesz majd a szentekről. Ezért kérjük a gyerekeket, hogy készítsenek egy rajzot vagy egy tárgyat, amely egy szentet ábrázol vagy az adott szentre utal, s majd hozzák magukkal a vasárnapi misére november 12-én. Ajánlott a saját védőszentről, magyar szentjeinkről, illetve a novemberi ünnepű Szent Mártonról vagy Szent Erzsébetről megemlékezni.

Krónikánk újabb bejegyzése: ITT olvasható.

Áldott vasárnapot és hetet kívánunk!

Hirdetések (2017.10.15.)

A mai mise után is kiosztásra kerülnek a gyerekek misenaplóiba a matricák. Akinek még nincs misenaplója erre az iskolaévre, szintén a Rozália-kápolnában kérheti azt.

Szerdán délelőtt 9-kor az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért az egységért és a békéért” elnevezésű nemzetközi akcióba a mi hittanosaink is bekapcsolódnak.

Ugyancsak szerdán, az ifjúsági énekekkel kísért esti magyar mise után, 19 órai kezdettel a Korona társalgóban az „Imaiskola” elnevezésű sorozat első része lesz a középiskolások és egyetemisták, korosztályuk számára. Az imatalálkozóra szükséges pontosan érkezni. Kérjük a fiatalokat, minél többen vegyenek részt ezen az értékes programon és tudassák ezt a lehetőséget további magyar fiatalokkal is. A magyarországi Jézus Szíve Társasága nővérei fogják az imaestet moderálni, akik már a múlt iskolaév során is tartottak nálunk programokat.

Csütörtökön délután cserkészfoglalkozások lesznek a Koronában.

Pénteken 16:30-tól az óvodás korosztály számára lesz hittanos foglalkozás a Korona társalgóban. Kérjük az érintett családokat, tudassák ezt a lehetőséget további családokkal is, ahol magyar kisgyermekek vannak.

Szombaton indul a Szabadegyetem újabb évfolyama. Itt, a ferences templomban nem lesz reggel magyar mise, hanem 8:30-kor a szomszédos jezsuita templomban kezdődik szentmisével a tanulmányi nap. Kérjük, minél többen jelentkezzenek az értékes előadásokra, a fiatalabb családokból is legalább egy családtag látogassa rendszeresen a helyben felkínált, hittani ismereteket elmélyítő sorozatot. Nagyon ajánlott az édesapák és édesanyák számára is, sokat segíthet gyermekeik hittel kapcsolatos kérdéseinek jó megválaszolásában is. Az iskolaév hat szombatjáról van szó, éljenek a lehetőséggel.

A rózsafüzér hónapjában imádkozzuk gyakran a szentolvasót közösen is, itt a misék előtt, vasárnap 8:20-tól, imacsoportokban és a családokban is. A szülők tanítsák meg gyermekeiket a rózsafüzér végzésére és imádkozzanak velük rendszeresen legalább egy-két tizedet. Kérjük, imádkozzák a szentolvasót rendszeresen a helyi közösségért is, a ferencesekért, a békéért és újabb magyar papi hivatásokért.

Jövő vasárnap missziós vasárnap lesz. A délelőtti mise után „kávéház”-ra kerül majd sor a refektóriumban.

Kétheti rendszerességgel lesz lehetőség a szeptemberben vagy akár a két évvel ezelőtt megbérmált fiataloknak és korosztályuknak találkozni a Korona társalgóban, tovább beszélgetni a hit dolgairól, vallásunkról, az őket érintő erkölcsi kérdésekről. Az első összejövetel október 25-én, szerdán 17 órakor lesz Sára nővér vezetésével. Kérjük a megbérmált fiatalokat a csatlakozásra.

Kérjük, vásárolják rendszeresen a Remény hetilapot, hogy a megfelelő példányszámban lehessen megrendelve.

A mai perselypénzt, ami egyébként minden alkalommal kivétel nélkül teljes egészében a ferenceseké, mivel a hónap harmadik vasárnapja van, a torony felújítására kívánják fordítani.

Tamás atya mindenkire szeretettel és imában gondol Rómában, a következő pénteki miséjét is a pozsonyi magyar közösségért mutatja majd be.

Továbbra is a környékbeli lelkiatyák helyettesítenek, gyónás, betegellátás vagy temetés estén bátran forduljanak hozzájuk.

Hirdetések (2017.10.8.)

Köszönet mindazoknak, akik részt vettek a máriavölgyi magyar búcsún, illetve a mai szentmise előtti rózsafüzér-ájtatosságon. Kérjük, hogy a következő októberi vasárnapokon is minél többen imádkozzák együtt 8:20 órai kezdettel a szentolvasót itt, a ferences templomban. Az egyes tizedek előimádkozására a faliújságnál lehet feliratkozni, csakúgy, mint csatlakozni a férfiakból és családokból álló rózsafüzér-társulatokba. Használjuk ki a fatimai centenáriumi év októberi rózsafüzér hónapját Szűz Mária, Rózsafüzér Királynéja, Magyarok Nagyasszonya iránti tiszteletünk elmélyítésére és kifejezésére!

Elindult az óvodáskorúak számára szervezett hittanos foglalkozás a Korona társalgóban. Kéthetente, pénteken délután 16:30-tól van lehetőség részt venni a foglalkozáson. A legközelebbi alkalom október 20-án lesz. Kérjük a kedves szülőket, minél több kisgyermeket vigyenek el rendszeresen a nekik készített programra, s tudassák a lehetőséget további családokkal is.

Nyolc harmadik osztályos gyermek lett bejelentve az idei iskolaévben tartandó elsőáldozásra. Az iskolai hitoktatás mellett a diákmisék előtti szombatokon is lesznek találkozók számukra a Korona társalgóban. Az első ilyen összejövetelre november 11-én, szombaton kerül majd sor. A további időpontok pedig a faliújságon, illetve a közösség honlapján találhatóak meg. Kérjük, hogy az elsőáldozásra készülők minden vasárnap vegyenek részt szentmisén családtagjaikkal együtt, s amikor csak tehetik, ide, a ferences templomba jöjjenek, hogy a közösség is jobban megismerhesse azokat, akiket imáival is kísér a felkészülés ideje alatt. A szülők igyekezzenek jó példával elöljárni a miselátogatás, az ima- és a szentségi élet terén.

Novembertől lehet majd jelentkezni a bérmálkozásra. A jelentkezés egyik alapfeltétele lesz most és a jövőben is az iskolai hitoktatás látogatása. Ezért kérjük, akiknél fennál ez a hiányosság, még ebben az iskolaévben rendezzék ezt.

Október 21-én indul a pozsonyi magyar Szabadegyetem harmadik évfolyama. Régi és új jelentkezőket is hívnak és várnak az értékes előadásokra. Jelentkezési lap a Remény újságok mellől vihető, amit kérünk minél hamarabb kitöltve leadni. Nagyon hasznos lehet fiatalnak, felnőttnek, idősnek továbbképezni magát a hittani dolgokban is. Becsüljük meg, hogy városunkba jönnek a budapesti előadók, hogy anyanyelvünkön tanulhassunk.

A mai mise után is a Rozália-kápolnában kaphatók matricák a misenaplóba. Amelyik gyereknek még nincs misenaplója erre az iskolaévre, szintén kérhet a mai mise után. Kérjük, hogy a szülők segítsenek gyermekeiknek a misenapló rendszeres forgatásában.

A mise után közösségi találkozóra kerül sor a refektóriumban. Mindenkit szeretettel várunk! A legközelebbi kávézás pedig két hét múlva vasárnap lesz. Kérjük, hogy új önkéntesek is segítsenek be mind a mise előtti előkészületbe, mind a kávézás utáni rendrakásba. Köszönjük!

Krónikánkból:
http://pozsonyikatolikusok.sk/index.php/hirek/2015-02-11-09-40-12/2017/752-a-szegedi-okumenikus-korus-pozsonyban
http://pozsonyikatolikusok.sk/index.php/hirek/2015-02-11-09-40-12/2017/751-szent-marton-zarandoklat

Továbbra is a környékbeli lelkiatyák helyettesítenek. Gyónás, betegellátás, temetés esetén hozzájuk szíveskedjenek bátran fordulni. Igyekezzünk minél többen aktívan részt venni a vasárnapi és hétköznapi szentmiséken is!

Hirdetések (2017.10.1.)

Köszönet a mai szentmise végén közreműködő vendégeinknek, a Szegedi Ökumenikus Kórus tagjainak az éneklésért.

Köszönöm azok részvételét, akik bekapcsolódtak az idei első közös rózsafüzér imádkozásba. Imádkozzuk e hónapban különösképpen is gyakran a szentolvasót, családban és közösségben is. A faliújságon be lehet iratkozni az októberi vasárnapokon reggel 8:20-kor kezdődő dicsőséges szentolvasó egy-egy tizedének előimádkozásába itt a ferences templomban. Továbbá, a faliújságon feliratkozva lehet csatlakozni a férfiakból és családokból álló rózsafüzér-társulatokba is.

Hétfőn a Szent Őrzőangyalokra, szerdán Assisi Szent Ferencre, csütörtökön pedig Szent Fausztina nővérre emlékezünk. Pénteken elsőpéntek, szombaton Szűz Mária, Rózsafüzér Királynéja, október 8-án pedig Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya ünnepe lesz.

Szerdán este a mise után az egyetemisták találkozójára, pénteken 16:30-tól pedig az óvodáskorúak hittanos foglalkozására kerül sor a Korona társalgóban. Szeretettel várják mindkét programra az érintetteket!

Szombaton lesz a hagyományos magyar búcsú Máriavölgyben. Itt, a ferences templomban nem lesz reggel szentmise. Kérjük, minél többen csatlakozzanak a magyar zarándoklathoz, autóbusz járatokkal a Szlovák Nemzeti Felkelés-hídja alól el lehet jutni. A szentmise 10:30-kor fog kezdődni, előtte lelki program és szentgyónási lehetőség lesz.

Jövő vasárnap diákmise lesz, azt követően pedig „kávéház” a refektóriumban.

Szerdától október 25-ig a környékbeli lelkiatyák fognak helyettesíteni. Kérem, fogadják őket szeretettel és megértéssel. Gyónás, betegek ellátása vagy temetés esetén is hozzájuk szíveskedjenek fordulni római tanulmányi tartózkodásaim alatt.

Pénteken, ahogy már jeleztem, Rómában a szentmisét a helyi közösségért fogom bemutatni.

A gyerekek a mai mise után is átvehetik a matricát a misenaplóba. Buzdítjuk a szülőket, hogy minél többen motiválják gyermekeiket a misenapló használatára, s közösen is beszéljenek otthon a misén hallott evangéliumról.

A mai napig van a jelentkezési határidő a következő elsőáldozásra, mise után kérem a sekrestyébe behozni a kitöltött jelentkezési lapokat. Novembertől nyílik majd lehetőség jelentkezni a 2019-re tervezett magyar nyelvű bérmálkozásra. Előre jelzem, hogy akik a jövőben, akár a következő, akár majd a rá következő alkalmakkor bérmálkozni szeretnének, s mégsem látogatják a katolikus hitoktatást az iskolában, még ebben az iskolaévben szíveskedjenek rendezni ezt a hiányosságot, ami egyik alapvető feltétele lesz a bejelentkezés lehetőségének. Kérem a templombajáró kedves szülőket, hogy ezt az információt továbbítsák azok felé is, akikkel nem találkozunk rendszeresen itt a templomban.

Hirdetések (2017.9.24.)

A prédikáció IDE KATTINTVA olvasható el újra - a római tanulmányokról szóló résszel együtt.

A héten szerdán elkezdődnek a rendszeres egyetemista estek, vagyis az ifjúsági énekekkel kísért misék és találkozók.

Szombaton reggel a ferences templomban nem lesz magyar mise. Mindenkit szeretettel hívnak Pozsonyligetfaluba don Titus Zeman boldoggáavatására. A program 9:30-kor, az ünnepi szentmise pedig 10:30-kor kezdődik azon a téren, ahol 2003-ban Szent II. János Pál misézett. Előtte, pénteken este 20 órától imádságos virrasztásra kerül sor a Szent Márton Székesegyházban.

Jövő vasárnap kezdetét veszi a rózsafüzér hónapja. Október öt vasárnapján a délelőtti misék előtt a szentolvasó közös imádságára hívjuk a kedves híveket. A rózsafüzér ájtatosságok 8:20-kor fognak kezdődni. Az előimádkozásra a faliújságon kifüggesztett ívre feliratkozva lehet jelentkezni.

Egy családokból és egy férfiakból álló rózsafüzér-társulat megalakítására hívom a kedves híveket. Beiratkozni szintén a faliújságnál lehetséges. Kérem, kísérjük egymást, közösségünket rendszeresen imával! Imádságos lelkületünk megújulására jó alkalom lehet a fatimai centenáriumi év októberi Mária-hónapja is.

A faliújságra kihelyeztem egy újabb táblázatot, amelybe be lehet iratkozni azoknak, akik szívesen otthonukba fogadnák egy hétre a fatimai Szűzanya vándorszobrát.

Az aktualizált faliújságon és honlapon megtekinthetőek a következő programok időpontjai.

Tanulmányaim alatt a már felvett miseszándékokért a helyettesítő atyáknak mindig elkészítem az intenciós összeget és útiköltséget. Ezért kérem, hogy az íratott szentmisékért szánt adományt vagy nekem személyesen, vagy távol létem alatt Trčka Erzsébet testvérünknek szíveskedjenek átadni. A helyettesítő atyákkal tehát én rendezem az anyagi költségeket.

Szeretnék egy segítő-csoportot kialakítani e-mailes kommunikáció segítségével. Akik a pasztoráció mindennapjaiban szívesen segítenének a közösséget szolgáló, konkrét, egyszeri feladatok intézésében, felkerülnének egy olyan levelezős csoportba, ahol a konkrét kérést közzétenném, s aki épp tudna és szeretne, az besegítene az adott dolog elintézésében. Együttműködésüket előre is szívből köszönöm!

5. oldal / 17