Hirdetések 2016. február 21-én

A félszáz jelentkezővel együtt ma indulunk a közösségi sítúrára Zuberecre, ahonnan szombaton jövünk vissza Pozsonyba. A sítúra ideje alatt többek között pannonhalmi bencés szerzetesek fognak helyettesíteni. Szerdától szombatig Ontkó Henrik OSB és Juhász-Laczik Albin OSB atyák, a pannonhalmi bencés gimnázium tanárai fogják a magyar szentmiséket bemutatni itt, a ferences templomban. Buzdítom a kedves híveket, hogy a vendég atyák szentbeszédeinek meghallgatása által is tudatosítsák nagyböjt kegyelmi idejének lelki megújulást szolgáló lehetőségét.

*

Nagyböjt péntekjein idén is 17:30-tól imádkozzuk a keresztutat itt, a ferences templomban. Köszönöm, hogy múlt pénteken a ministránsok előimádkozták az idei második keresztúti ájtatosságot, felajánlva papi hivatásokért. A következő pénteki keresztutat a helyi kispapok fogják előimádkozni. Kérem, minél többen vegyünk részt a közös keresztút-végzésben!

Bővebben: Hirdetések 2016. február 21-én

Hirdetések 2016. január 31-én

Kedden, február 2-án Urunk bemutatásának ünnepe, Gyertyaszentelő Boldogasszony napja lesz. A reggel 8 órakor kezdődő szentmisében gyertyaszentelésre kerül sor itt, a ferences templomban. Kérjük, gyertyát hozzanak magukkal! Ezen a napon fejeződik majd be az Istennek szentelt életű személyek éve. Este 17 órára a Szent Márton Székesegyházba hívják püspök atyáink a szerzeteseket és minden jószándékú embert, hogy a szerzetesekkel együtt és értük közösen imádkozzanak a szentmisében.

*

Szerdán, február 3-án Szent Balázs püspök és vértanú emléknapján az esti szentmise végén az ilyenkor szokásos Balázs-áldásra kerül sor.

Bővebben: Hirdetések 2016. január 31-én

8. oldal / 17