Hirdetések Húsvétvasárnapon

Hálámat fejezem kimindazoknak, akik bármilyen módon bekapcsolódtak a Nagyhét és Húsvét méltó ünneplésébe, illetve az előkészületekbe: a ministránsoknak, felolvasóknak, az énekkar tagjainak és karnagyuknak, az orgonistáknak, kántoroknak, a ferences testvéreknek a sekrestyés szolgálatért, a kellékek bebiztosításáért és a templom díszítéséért, továbbá azoknak, akik részt vettek a máriavölgyi keresztúton Nagypéntek estéjén, illetve az autóbuszt biztosították, az énekfüzetek elkészítéséért, a közös ünneplésért, a közös imákért s a húsvéti jókívánságokért!

*

Holnap, húsvéthétfőn reggel 8 órakor kezdődik a szentmise itt a ferences templomban. Viszont a virágvölgyi plébániatemplomban este nem lesz magyar szentmise.

Bővebben: Hirdetések Húsvétvasárnapon

Hirdetések Virágvasárnapon

Hálás köszönetemet szeretném kifejezni a templombúcsú méltó megünnepléséért szerdán este, valamint a pénteki keresztúton való részvételért!

*

Hálásan köszönöm a kongói paptársam családjának támogatását is! A kedves hívek 906 eurót adományoztak bőkezűen erre a célra. Megkérem osztálytársamat, hogy Rómában mutasson be szentmisét pozsonyi magyar közösségünkért, valamint Kongóban is imádkozzanak értünk!

Bővebben: Hirdetések Virágvasárnapon

Hirdetések nagyböjt 5. vasárnapján

Szerdán, március 25-én Urunk születésének hírüladását ünnepeljük. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja egyben ferences templomunk búcsúja is. A szentmise előtt negyed órával a litánia éneklésére kerül sor, majd pedig 18 órától ünnepi szentmise lesz. Kérem a ministránsokat, hogy már fél hatra jöjjenek a sekrestyébe az asszisztencia-próbára, valamint kérem a kedves híveket, hogy minél nagyobb számban ünnepeljük együtt a templombúcsút!

*

A héten szentgyónási lehetőség itt a ferences templomban a hétfői és keddi szentmisék előtt lesz fél órával, szerdán, csütörtökön és pénteken pedig a húsvét előtti gyóntatásra kerül sor 16 és 18 óra között a refektóriumban. Szombaton délelőtt 9 órától a pozsonypüspöki plébániatemplomban lesz lehetőség a kiengesztelődés szentségéhez járulni az ünnepek előtt.

Bővebben: Hirdetések nagyböjt 5. vasárnapján

Hirdetések nagyböjt 4. vasárnapján

Hálás köszönetemet fejezem ki a részvételért a tegnapi nagyböjti lelki napon.

*

A betegek kenetének szentségét holnap, a hétfő reggeli szentmisében fogom kiszolgáltatni itt a ferences templomban, előtte szentgyónási lehetőség lesz. Azok részesülhetnek benne, akik egyébként is járulhatnak szentségekhez, továbbá idős koruk vagy betegségük miatt szükségét érzik, hogy e szentség által is megerősítést nyerjenek. Akik már részesültek benne, abban az esetben kérhetik újra, ha állapotuk azóta rosszabbodott, gyógyulásuk után újra visszaestek a betegségbe, vagy újabb betegségeik adódtak, illetve azok is, akik valamilyen komolyabb műtéti beavatkozás előtt állnak.

Bővebben: Hirdetések nagyböjt 4. vasárnapján

Hirdetések nagyböjt 3. vasárnapján

A mai szentmise után „kávéház”-at tartunk a refektóriumban, szeretettel hívunk fiatalt és időset a kötetlen beszélgetésre egy tea, kávé, kakaó mellett.

*

Szerdán újra egyetemista est lesz. Folytatódik az Apostoli hitvallás újabb részének magyarázata az ifjúsági szentmise keretében. A szentmise után találkozóra kerül sor az egyetemisták, vagy itt dolgozó fiatalok számára.

Bővebben: Hirdetések nagyböjt 3. vasárnapján

Hirdetések nagyböjt 2. vasárnapján

A mai szentmisét szentségi áldással fejezzük be, mivel a hónap első vasárnapja van.

*

Múlt szerdától folytatódnak az egyetemista estek. A nyári szemeszter szerdáin az Apostoli hitvallás egy-egy részével ismerkedhetünk meg az ifjúsági szentmisék keretében. A misék után találkozóra kerül sor az egyetemisták, vagy itt dolgozó fiatalok számára, általában meghívott vendéggel fogunk beszélgetni. E hetén Puss Sándor SJ atya látogat el hozzánk.

Bővebben: Hirdetések nagyböjt 2. vasárnapján

Hirdetések nagyböjt 1. vasárnapján

A mai szentmise után „kávéház”-at tartunk a refektóriumban.

*

Szerdától folytatódnak az egyetemista estek. A nyári szemeszter szerdáin az Apostoli hitvallás egy-egy részével ismerkedhetünk meg az ifjúsági szentmisék keretében. Az ifjúságon és a Pozsonyban tanuló magyar hallgatókon kívül mindazokat szeretettel várjuk, akik a tematikus homíliák segítségével is szeretnék elmélyíteni hittani ismereteiket. A misék után találkozóra kerül sor az egyetemisták, vagy itt dolgozó fiatalok számára, általában meghívott vendéggel fogunk beszélgetni. Az első szerdai vendégünk Ft. Balga Zoltán ipolyviski plébános lesz.

Bővebben: Hirdetések nagyböjt 1. vasárnapján

9. oldal / 12