Hirdetések (2017.10.1.)

Köszönet a mai szentmise végén közreműködő vendégeinknek, a Szegedi Ökumenikus Kórus tagjainak az éneklésért.

Köszönöm azok részvételét, akik bekapcsolódtak az idei első közös rózsafüzér imádkozásba. Imádkozzuk e hónapban különösképpen is gyakran a szentolvasót, családban és közösségben is. A faliújságon be lehet iratkozni az októberi vasárnapokon reggel 8:20-kor kezdődő dicsőséges szentolvasó egy-egy tizedének előimádkozásába itt a ferences templomban. Továbbá, a faliújságon feliratkozva lehet csatlakozni a férfiakból és családokból álló rózsafüzér-társulatokba is.

Hétfőn a Szent Őrzőangyalokra, szerdán Assisi Szent Ferencre, csütörtökön pedig Szent Fausztina nővérre emlékezünk. Pénteken elsőpéntek, szombaton Szűz Mária, Rózsafüzér Királynéja, október 8-án pedig Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya ünnepe lesz.

Szerdán este a mise után az egyetemisták találkozójára, pénteken 16:30-tól pedig az óvodáskorúak hittanos foglalkozására kerül sor a Korona társalgóban. Szeretettel várják mindkét programra az érintetteket!

Szombaton lesz a hagyományos magyar búcsú Máriavölgyben. Itt, a ferences templomban nem lesz reggel szentmise. Kérjük, minél többen csatlakozzanak a magyar zarándoklathoz, autóbusz járatokkal a Szlovák Nemzeti Felkelés-hídja alól el lehet jutni. A szentmise 10:30-kor fog kezdődni, előtte lelki program és szentgyónási lehetőség lesz.

Jövő vasárnap diákmise lesz, azt követően pedig „kávéház” a refektóriumban.

Szerdától október 25-ig a környékbeli lelkiatyák fognak helyettesíteni. Kérem, fogadják őket szeretettel és megértéssel. Gyónás, betegek ellátása vagy temetés esetén is hozzájuk szíveskedjenek fordulni római tanulmányi tartózkodásaim alatt.

Pénteken, ahogy már jeleztem, Rómában a szentmisét a helyi közösségért fogom bemutatni.

A gyerekek a mai mise után is átvehetik a matricát a misenaplóba. Buzdítjuk a szülőket, hogy minél többen motiválják gyermekeiket a misenapló használatára, s közösen is beszéljenek otthon a misén hallott evangéliumról.

A mai napig van a jelentkezési határidő a következő elsőáldozásra, mise után kérem a sekrestyébe behozni a kitöltött jelentkezési lapokat. Novembertől nyílik majd lehetőség jelentkezni a 2019-re tervezett magyar nyelvű bérmálkozásra. Előre jelzem, hogy akik a jövőben, akár a következő, akár majd a rá következő alkalmakkor bérmálkozni szeretnének, s mégsem látogatják a katolikus hitoktatást az iskolában, még ebben az iskolaévben szíveskedjenek rendezni ezt a hiányosságot, ami egyik alapvető feltétele lesz a bejelentkezés lehetőségének. Kérem a templombajáró kedves szülőket, hogy ezt az információt továbbítsák azok felé is, akikkel nem találkozunk rendszeresen itt a templomban.

Hirdetések (2017.9.24.)

A prédikáció IDE KATTINTVA olvasható el újra - a római tanulmányokról szóló résszel együtt.

A héten szerdán elkezdődnek a rendszeres egyetemista estek, vagyis az ifjúsági énekekkel kísért misék és találkozók.

Szombaton reggel a ferences templomban nem lesz magyar mise. Mindenkit szeretettel hívnak Pozsonyligetfaluba don Titus Zeman boldoggáavatására. A program 9:30-kor, az ünnepi szentmise pedig 10:30-kor kezdődik azon a téren, ahol 2003-ban Szent II. János Pál misézett. Előtte, pénteken este 20 órától imádságos virrasztásra kerül sor a Szent Márton Székesegyházban.

Jövő vasárnap kezdetét veszi a rózsafüzér hónapja. Október öt vasárnapján a délelőtti misék előtt a szentolvasó közös imádságára hívjuk a kedves híveket. A rózsafüzér ájtatosságok 8:20-kor fognak kezdődni. Az előimádkozásra a faliújságon kifüggesztett ívre feliratkozva lehet jelentkezni.

Egy családokból és egy férfiakból álló rózsafüzér-társulat megalakítására hívom a kedves híveket. Beiratkozni szintén a faliújságnál lehetséges. Kérem, kísérjük egymást, közösségünket rendszeresen imával! Imádságos lelkületünk megújulására jó alkalom lehet a fatimai centenáriumi év októberi Mária-hónapja is.

A faliújságra kihelyeztem egy újabb táblázatot, amelybe be lehet iratkozni azoknak, akik szívesen otthonukba fogadnák egy hétre a fatimai Szűzanya vándorszobrát.

Az aktualizált faliújságon és honlapon megtekinthetőek a következő programok időpontjai.

Tanulmányaim alatt a már felvett miseszándékokért a helyettesítő atyáknak mindig elkészítem az intenciós összeget és útiköltséget. Ezért kérem, hogy az íratott szentmisékért szánt adományt vagy nekem személyesen, vagy távol létem alatt Trčka Erzsébet testvérünknek szíveskedjenek átadni. A helyettesítő atyákkal tehát én rendezem az anyagi költségeket.

Szeretnék egy segítő-csoportot kialakítani e-mailes kommunikáció segítségével. Akik a pasztoráció mindennapjaiban szívesen segítenének a közösséget szolgáló, konkrét, egyszeri feladatok intézésében, felkerülnének egy olyan levelezős csoportba, ahol a konkrét kérést közzétenném, s aki épp tudna és szeretne, az besegítene az adott dolog elintézésében. Együttműködésüket előre is szívből köszönöm!

Hirdetések (2017.9.17.)

Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik az elmúlt héten bekapcsolódtak programjainkba, így részt vettek az afrikai misszióról szóló élménybeszámolón, a Konrád atyáért felajánlott szentmisén, Bošňák András atya pozsonyi újmiséjén, illetve a tegnapi magyarországi zarándoklaton és kiránduláson! Ugyanúgy hálás köszönet azoknak, akik a mai bérmálás előkészítésébe bekapcsolódtak!

Hétfőtől szerdáig egyházjogi szimpóziumon veszek részt Brünnben, távollétem alatt környékbeli lelkiatyák fognak helyettesíteni.

Hogy közösségünkben a liturgikus ünnepléseken túl valóban minden korosztály számára kínáljunk hasznos rendszeres foglalkozást, több szülő javaslatára szeretnénk beindítani az óvodás korúak számára is játékos, bibliai történetekkel ismerkedő hittanos foglalkozásokat. Az első ilyen összejövetelre csütörtökön délután 17 órakor kerülne sor a Korona társalgóban. Szeretettel várják a kisgyerekeket szüleikkel együtt! A további időpontok ez alkalommal kerülnek majd megbeszélésre.

Pénteken, mivel templomunkban a ferences testvérek örökfogadalmas ünnepére kerül sor, az ő kérésükre a magyar szentmise ezen a napon (szept.22.) kivételesen nem este, hanem reggel 8 órakor lesz.

Szombaton a Pozsonyi Főegyházmegye magyar híveinek Szent Márton-zarándoklatára kerül sor a székesegyházban a következő programmal:
8:30 – a Szent Márton dóm bemutatása
10:00 – rózsafüzér
10:30 – szentmise és ereklyetisztelet
Mindenkit szeretettel várunk! Ezen a napon a ferences templomban a reggeli magyar szentmise elmarad.

Jövő vasárnap, tehát szeptember 24-én, a 9 órai szentmise keretében hálát adunk Istennek az idei terményekért és az új kenyérért, immár hagyományosan kenyéráldásra kerül majd sor. A jövő vasárnapi szentmisét követően pedig már a nyári szünet után rendesen folytatódik a refektóriumi kávézások sora.

A sekrestyében lehet kérni matricát a misenaplóba, jelentkezési lapot az elsőáldozásra és a szabadegyetem újabb évfolyamára is.

Hirdetések (2017.9.10.)

Köszönöm mindazok részvételét, akik kedden eljöttek az új pasztorális év terveinek bemutatására, vagy akik annak anyagát otthon elolvasták. Kérem, hogy minél többen tanulmányozzák át a közösség érdekeit szolgáló javaslatokat s kéréseket, és aktívan, szolgálattal és imával támogassák a közösség nagy családjának életét. A pasztorális év felvázolását IDE KATTINTVA meg.

Az egész havi programunkat ITT OLVASHATJÁK.

Kedden este 18 órakor a Koronában egy afrikai missziós szolgálatról hallhatunk élménybeszámolót, várjuk az érdeklődőket!

Szerdán este 18 órakor a szentmise Konrád atya lelki üdvéért lesz bemutatva.

Csütörtökön a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepe lesz, pénteken a Fájdalmas Szűzanyára emlékezünk majd.

Pénteken este 18-kor a szentmisét Ft. Bošňák András, szenci káplán fogja celebrálni. A szentmise végén újmisés áldásában részesít minket. Igyekezzünk minél többen jelen lenni ezen az újmisén.

Szombaton itt a ferences templomban nem lesz reggel magyar mise. Az egynapos zarándoklatra és kirándulásra Budapestre és Szentendrére szombaton reggel 5:30-kor indul az autóbusz az Istropolistól. Még néhány szabad hely van az autóbuszon. Kérjük, aki szeretne jönni, még ma jelezze Horváth Ilonánál. A hazaérkezés este 20 órára tervezett. Ezzel a zarándokúttal is hálát adunk az idei nyárért és az elmúlt pasztorális évért a Jóistennek.

Ugyancsak szombaton, délelőtt 9 órai kezdettel kateketikai nap lesz a Miletič utcai szalézi rendházban. Három előadásra kerül sor a boldoggáavatás előtt álló don Titus Zemanról.

A bérmálkozókkal tegnap tartottuk a lelkinapot Modorban. A liturgia próbálása szerdán este 17 órakor lesz a templomban. Gyónási lehetőség a bérmálkozók és hozzátartozóik számára pénteken az esti mise előtt háromnegyed órával lesz biztosítva, de már a hét folyamán a hétköznapi misék előtt is el lehet végezni a szentgyónást. A bérmálkozási szentmise vasárnap 8:30-kor fog kezdődni, kérjük az első padsorokat a templomban szabadon hagyni a bérmálkozók és bérmaszüleik számára. A bérmálási mise után mindenkit szeretettel hívunk majd a refektóriumba. Imádkozzunk a bérmálkozókért, név szerint is. Névsoruk a faliújságon is megtalálható. Akik két éven keresztül egy konkrét bérmálkozóért imádkoztak, vasárnap a refektóriumban egy kis ajándékkal is meglephetik őket.

Már lehet kérni jelentkezési lapot a következő elsőáldozásra, amely 2018. május 13-án lesz.

Jelentkezési lap vihető a Szabadegyetem újabb évfolyamára is.

A mise után a gyerekek bejöhetnek a sekrestyébe a mai matricákért az új misenaplóba. Akinek még nincs misenaplója erre az iskolaévre, szintén jöjjön be kérni a sekrestyébe. Kérjük a szülőket, hogy rendszeresen használják otthon gyermekeikkel együtt a misenaplót, s közösen beszéljék át a misén hallott evangéliumot.

Hirdetések (2017.9.3.)

A héten a szokott időben lesznek a magyar misék, minden hétköznapi mise előtt gyónási lehetőség is lesz.

Kedden Kalkuttai Szent Teréz anyára, csütörtökön a Szent Kassai Vértanúkra emlékezünk. Pénteken, Kisboldogasszony-napján Szűz Mária születésnapját fogjuk ünnepelni.

Kedden 17 órai kezdettel a Korona társalgóban kerül sor az új pasztorális év programjainak bemutatására és megbeszélésére. Minden érdeklődőt, köztük a különféle csoportok vezetőit is szeretettel hívjuk és várjuk!

Szerdán 17 órakor próbálunk a bérmálkozókkal a ferences templomban. A bérmálkozók lelkinapjára pedig szombaton, szeptember 9-én Modorban kerül sor. A magyar bérmálás szeptember 17-én 8:30-kor lesz a ferences templomban.

Jövő vasárnap 9-kor lesz az idei első diákmise. Kérjük a gyerekeket és fiatalokat a részvételre, köztük a bérmálkozókat, a volt elsőáldozókat, s azokat is, akik az idei iskolaévben szeretnének először járulni a szentáldozáshoz. Buzdítjuk a diákokat az énekkarban való éneklésre és zenélésre, a fiúkat a ministrálásra.

A diákmisében kérni fogjuk a Szentlelket az új iskolaévhez. Ugyancsak ebben a misében fogjuk ünnepelni a helyi cserkészcsapat újjáalakulását is.

Szentmisenaplókat osztunk a sekrestyében. Jövő vasárnaptól a gyerekek minden héten gyűjthetik bele a vasárnapi evangéliumhoz fűződő matricákat. Kérjük a szülőket, hogy otthon foglalkozzanak gyermekeikkel a misenaplót használva, átbeszélgetve a templomban hallott evangéliumi részletet.

Még lehet jelentkezni a szeptember 16-i magyarországi közösségi kirándulásra Horváth Ilonánál. Szeretnénk, ha megtelne az autóbusz, s közösen tölthetnénk el egy szép, tartalmas napot.

Jelentkezési lap vihető a Szabadegyetem októberben induló újabb, immár harmadik évére. Buzdítjuk a felnőtteket, időseket és fiatalokat hittani ismereteik elmélyítésére.

A hétvégén (szept. 9-10.) búcsút tartanak Bacsfa-Szentantalon, a Könnyező Szűzanya közeli búcsújáróhelyén.

Kérjük, hogy rendszeresen vásárolják a Remény hetilapot, hogy tudjuk, milyen példányszámra van igény, s ne legyen anyagilag ráfizetéses a rendelés.

Hirdetések (2017.8.27.)

A nyári közösségi programok befejeztével a héten a hivatalos szabadságomat fogom tölteni. Hétfőtől szombatig a ferences templomban nem lesznek magyar szentmisék. Legközelebb jövő vasárnap, szeptember 3-án lesznek ismét magyar misék a ferences és a virágvölgyi templomokban.

Már lehet jelentkezni a teológiai Szabadegyetem októbertől induló újabb évfolyamára. Jelentkezési lapokat a Remény újságok mellett találnak, illetve ITT.

Idejében szeretném meghívni a szeptember 5-i találkozóra a Korona társalgóba az imacsoportok és lelkiségi mozgalmak vezetőit, az ifjúsági csoportok vezetőit, a pasztorális tanács tagjait, a Szent Kinga Egyesület tagjait, a Korona társalgó önkénteseit, a hitoktatókat, és minden együttműködni kívánó jószándékú embert, aki szolgálattal és imával kívánja segíteni a közösség következő pasztorális évét is, megbeszélve a terveket, javaslatokat. Addig is kérem, hogy mindennap imádkozzák közösségünkért és a gyümölcsöző megbeszélésért a dicsőséges szentolvasó harmadik tizedét!

Szeptember 16-án egynapos nyárvégi kirándulást szervezünk. A Szent László Emlékév keretén belül felkeressük a budapest-kőbányai Szent László templomot, amit a pozsonyi Kék-templomhoz hasonlóan szintén Lechner Ödön tervezett, ezt követően imádkozunk majd a budai pálos Sziklatemplomban, délben Máriaremetén részt veszünk az Erdő Péter bíboros úr, valamint Székely János és Bíró László püspök atyák által celebrált szentmisén, amire a Mindszenty-zarándoklat keretén belül kerül sor, utána pedig Szentendrére kirándulunk. További részleteket a kifüggesztett plakáton, valamint ITT találnak.

Hirdetések (2017.8.20.)

Csütörtökön (augusztus 24-én) az esti magyar mise kezdetéig csendes szentségimádásra lesz lehetőség a ferences templomban 17:10-től. Találjunk időt a személyes imára az Oltáriszentség előtt!

A nyári gyerektáborról IDE kattintva képes összeállítást találnak a közösség honlapján. Köszönjük mindenkinek, aki imával, munkával vagy anyagi hozzájárulással támogatta az idei nyári tábort!

A Szent István-napi ünnepi homília IDE kattintva a világhálón is visszahallgatható.

Kérjük, hogy imádkozzon a Jámborság Lelkéért a közösség számára, elmondva minden nap egy tized rózsafüzért a helyi közösségért, Jézusra gondolva, Aki nekünk a Szentlelket elküldötte.

3. oldal / 15