Hirdetések (2018.2.18.)

A héten papi lelkigyakorlaton leszek Mátraverebély-Szentkúton. Hétfőn és kedden a reggeli magyar misék a ferences templomban elmaradnak. Szerdától péntekig Zsidó János és Németh Mátyás lelkiatyák fognak helyettesíteni.

Helyettesítésem idején én mindig elkészítem a miseintenciót és útiköltséget a helyettem miséző lelkiatyáknak, ezért kérem, hogy az íratott misékért szánt adományt nekem szíveskedjek átadni.

Pénteken a mise előtt, 17:30-kor kezdődik a keresztúti ájtatosság. Használjuk ki nagyböjtben mind a köznapi misék lehetőségét, mind a pénteki keresztutakon való részvételt.

Szombaton folytatódik a Szabadegyetem. A reggeli magyar mise nem a ferences templomban, hanem 8:30-kor a jezsuita templomban lesz, utána pedig egyházjogi előadásokra kerül sor, valamint a középkori misztika és teológia témáiban bővíthetik az érdeklődők hittani ismereteiket. Buzdítjuk a középkorosztályt, időseket, de az ifjúságot is, minden családból valakit a részvételre a nagyböjti tanulmányi napon.

Jövő vasárnap a misékben tematikus prédikáció hangzik majd el Brenner Jánosról, akinek a május 1-i boldoggá avatására szervezett autóbuszra jövő vasárnaptól lehet jelentkezni.

Jövő vasárnap a mise után „kávéházra” kerül sor a refektóriumban. Kérjük, hogy a mise előtt, fél kilencre jöjjenek férfiak segíteni az asztalok és székek elrendezésében, csakúgy a program végeztével az összerakodásban.

A mai perselypénz a gótikus torony felújítására lesz fordítva, adományiakat Isten fizesse meg.

Személyi jövedelemadójuk 2%-át idén is felajánlhatják a közösség programjait anyagilag támogató Szent Kinga Egyesület javára. Hálásan köszönjük!

Hirdetések (2018.2.11.)

Hálás köszönet minden résztvevőnek a tegnapi farsangi bálon és külön köszönet a segítőknek, szervezőknek, díszítőknek, s akik bármilyen formában támogatták ezt a közösségi összejövetelt!

A héten szerdán elkezdődik a nagyböjti időszak. Hamvazószerdán egésznapos böjt és hústilalom van, a magyar mise 18-kor kezdődik a ferences templomban.

Pénteken 17:30-tól lesz az idei első keresztúti ájtatosság a ferences templomban. A boldoggáavatás előtt álló Brenner János egykori emlékévére készült imaszövegekkel fogunk imádkozni a papokért, papi hivatásokért a közös magyar keresztúton.

Szombaton délelőtt 10 órakor ünnepi szentmisére kerül a Szent Márton Székesegyházban a Pozsonyi Főegyházmegye fennállásának 10. évfordulója alkalmából.

Kérjük, hogy akik a zubereci sítúrára jelentkeztek és vonattal terveznek utazni, a napokban adják le Varga Máriának a kedvezményes utazásra feljogosító igazolványaikat, hogy még a héten meg lehessen vásárolni a vonatjegyeket.

A májusi csíksomlyói pünkösdi búcsúra lehet jelentkezni Dunaszerdahelyi indulással. Az autóbuszt Tomanovics Györgyék szervezik, akikkel a nyáron is kirándultunk már Erdélybe. A program és az elérhetőségek, ahol jelentkezni lehet, a faliújságon található.

Ma, az első lourdesi Mária-jelenés 160. évfordulóján, a Betegek Világnapján imádkozzunk közösségünk és családjaink beteg tagjaiért, városunk kórházainak betegeiért és mindazokért, akik időseket, betegeket gondoznak, ápolnak, gyógyítanak, kérjük számukra Isten áldását Szűz Mária, Betegek Gyógyítója közbenjárására. Aki csak teheti, látogasson meg a héten egy beteg vagy idős embert, adjon szeretettel és törődéssel az idejéből, jóságából!

Hirdetések (2018.2.4.)

Hétfőn este 17:15-től énekpróba lesz az iskolában a porta melletti 18-as tanteremben.

Szerdán este 20 órakor az Érsek atya újabb imádságos elmélkedésére kerül sor a székesegyházban szlovák nyelven, e hónapban Szűz Mária személyéről fog szólni az előadás.

Csütörtökön, az emberkereskedés elleni világnapon az Irgalmasok templomában az este 19:30 órai szlovák mise után Taizé-i imaest keretén belül lehet közösen imádkozni az emberkereskedés megszűnéséért. A szervezők minden jószándékú embert szeretettel várnak!

Pénteken délután a Korona társalgóban az óvodás korú gyerekek hittanja lesz, szombaton délelőtt 9-kor pedig az elsőáldozásra készülők számára lesz foglalkozás ugyancsak a Koronában.

Szombaton 16 órai kezdettel a Duna utcai iskola ebédlőjében farsangi batyubál lesz minden korosztály számára. Tomboladíjakat péntekig lehet felajánlani, a Koronába lehet vinni hétköznap délutánonként 15 és 17 óra között. A gyerekek valamelyik szentnek öltözve érkezhetnek. A svédasztalhoz a bál helyszínén tetszőlegesen hozzá lehet járulni.

Jövő vasárnap diákmise lesz. Kérjük, hogy a gyerekek és fiatalok – köztük az elsőáldozásra és bérmálkozásra készülők – az első padokban foglaljanak a miséken helyet. A gyerekek hozzák magukkal rajzaikat, írásaikat egy beteg vagy idős meglátogatásáról, amit meg is valósítottak. Ugyancsak kávéház is lesz a diákmise után, kérjük a segítséget az asztalok elrendezésében már a mise előtt, újabb önkéntesek segítségét is kérjük.

Az elsőáldozók és bérmálkozók névsora a faliújságon olvasható, imádkozzunk értük, csakúgy, mint a házasságkötésre készülő öt fiatal párért is. A héten egy kislány születésének örülhetett a közösség, két betegellátást  és három magyar temetést jelentettek, imádkozzunk a betegekért, valamint az elhunytak lelki üdvéért!

A hónap elsővasárnapján szentmisénket szentségi áldással fejezzük be.

A héten a szokott időpontokban lesznek a szentmisék. Viszonyítva a magyar lakosság számához nagyon kicsi a részvételi arány a hétköznapi magyar miséken. Kérem, hogy az eucharisztikus lelkiség elmélyítése érdekében próbáljanak beiktatni mindennapi teendőik közé egy-egy köznapi misén való részvételt is. Például a hét egyik napján a vasárnapi misén túl jöjjön el rendszeresen közösen a család, jöjjön el együtt egy baráti társaság, egy imacsoport. A jelenlegi hozzáálláson is múlik, meddig lesznek naponta magyar misék városunkban. Kérem, hogy az olykor helyettesítő lelkiatyákat is fogadják illő tisztelettel, valamint imádkozzunk közösen is újabb magyar papi hivatásokért, erre szolgálnak az elsőszombati közös rózsafüzérek és misék is. Vállaljunk bátrabban áldozatot, ne csak elvárásokkal viseltessünk kényelmünk és hangulatunk szerint, hanem vegyük értékelendő lehetőségnek és szép kihívásnak is, hogy naponta magyarul imádkozókkal töltsük meg a templomot. Van kikért, van miért imádkozni mindannyiunknak, szükséges imádkozni közösen, a közösségért, csak erre lehet alapoznunk minden egyéb pasztorációs tevékenységet, csakis az ima erejével tudunk a külső és belső nehézségekkel is békésen és bölcsen szembenézni.

Hirdetések (2018.1.28.)

A mai mise után közösségi összejövetel lesz a refektóriumban.

A misenaplóba a matricákat a Rozália-kápolnában vehetik át a gyerekek. Kérjük a szülőket, hogy rendszeresen foglalkozzanak a vasárnapi evangéliummal családjuk körében, és gyermekeikkel közösen használják a misenaplót segítőként hozzá.

A héten a szokott időben lesznek a szentmisék, a köznapi misék előtt – csütörtök kivételével – gyónásra is lehetőség nyílik, elsőpénteken már egy órával a mise kezdete előtt lesz gyóntatás.

Csütörtökön 17:10-től csendes szentségimádás lesz az esti magyar mise kezdetéig, a mise végén pedig szentségi áldás. Buzdítom a kedves híveket, hogy hozzák magukkal konkrét imaszándékaikat konkrét élő és elhunyt személyekért, s a mise előtt tegyék az imaszándék-papírt az erre kihelyezett dobozba.

A Fábry Kornél atyával rendezett találkozónkra építve elkezdjük a „Szentségimádás iskoláját” helyi közösségünkben is. Az előttünk álló héten az első résszel fogunk foglalkozni. Mégpedig pénteken, február 2-án délután 16:30-kor a Korona társalgóban lesz levetítve Kornél atya előadásának első része. Aki nem tud részt venni pénteken a vetítésen, otthon is meg tudja hallgatni a You Tube csatornán is elérhető anyagot. Erre alapozva elmélkedhetünk majd együtt a jövő vasárnapi szentmisében is. A tizenkét részes sorozathoz segédanyag is kapható, amit a refektóriumban vásárolhatnak meg a mai mise után 2 €-ért. Javaslom, hogy minden család, imacsoport és minden jószándékú ember kapcsolódjon bele a közösen végigjárt szentségimádási iskolába.

Pénteken Urunk bemutatásának az ünnepe lesz, Gyertyaszentelő Boldogasszony napja. Az esti misében gyertyaszentelésre is sor kerül majd. Kérem, mindenki hozzon magával gyertyát a szertartásra, illetve amit hazavisz otthonába.

Szombaton, február 3-án Szent Balázs püspök és vértanú emléknapján a reggeli mise végén Balázs-áldásra kerül sor. A mise előtt pedig, elsőszombat lévén az Oltáriszentség előtt újabb papi hivatásokért imádkozva mondhatjuk közösen a rózsafüzért 7:30 órai kezdettel.

Buzdítom a gyerekeket, ifjúságot, családokat, hogy a miséken túl mind a szentségimádáson, mind a gyertyaszentelésen és Balázs-áldáson is vegyenek részt, lelki töltettel is gazdagítva a félévi szünetet.

A felnőtt énekkar első próbája a nagyheti és húsvéti ünnepekre február 5-én, hétfőn koraeste lesz a Duna utcai iskolában.

A közösségi farsangi batyubál minden korosztálynak február 10-én, szombaton délután 16 órai kezdettel lesz a Duna utcai magyar iskola ebédlőjében. A gyerekek beöltözhetnek valamelyik szentnek. Tomboladíjakat szívesen fogadunk gyermekek és felnőttek számára egyaránt, hétköznap délutánonként 15 óra után lehet a Korona társalgóba bevinni azokat.

Hirdetések (2018.1.21.)

A héten a szokott időpontokban lesznek a szentmisék. Csütörtök kivételével minden hétköznapi szentmise előtt lesz gyónási lehetőség.

Hétfőn este 18:30-kor kerül sor a pasztorális tanács összejövetelére a Koronában.

Csütörtökön este 17 órakor kezdődik Nagymagyaron (Zlaté Klasy) a Szent Rita ájtatosság. A mise 17:30-tól lesz, a helyi lelkiatya mindenkit szeretettel hív. Menetrend szerinti járatokkal is el lehet jutni (BA, AS - Mlynské nivy 27. vagy 31., mégpedig 15:45-kor és 16:30-kor indul egyenes járat, vissza pedig 19:15-kor indul autóbusz Pozsonyba).

Pénteken ismét lesz óvodás hittanos foglalkozás a Koronában, várják az érintett korosztályú gyermekeket.

Szombaton délután 16-kor kezdődik Dr. Pálffy Géza előadása a magyar koronázási kincsekről a Pozsonyi Magyar Intézet épületében. Buzdítjuk a kedves híveket a részvételre!

Jövő vasárnap a mise után kávézásra kerül sor a refektóriumban, kérjük, hogy segítsenek be a mise előtti előkészületekbe, illetve a kávézás utáni elrakodásba. Az agapéhoz tetszés szerint sós vagy édes süteménnyel is hozzá lehet járulni.

Hirdetések (2017.1.14.)

A mai mise után a refektóriumban tartunk közösségi találkozót, mindenkit szeretettel várunk.

A refektóriumban lehet még ma leadni a jelentkezési lapot a következő magyar bérmálásra.

Ugyancsak a refektóriumban lehet még ma utolsó alkalommal naptárakat vásárolni 2018-ra.

Pénteken délután a Koronában folytatódik az óvodás korúak hittanos foglalkozása. Buzdítjuk a kisgyerekeket a részvételre!

Két hét múlva szombaton, január 27-én, délután 16 órai kezdettel a Pozsonyi Magyar Intézet épületében a magyar koronázási kincsekről szervezünk előadást. A közösség vendége Dr. Pálffy Géza, a MTA tagja lesz.

Áldott vasárnapot és hetet közösségünk minden tagjának!

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Hirdetések (2018.1.7.)

Ma, a hónap első vasárnapján szentmisénket szentségi áldással fejezzük be. Kérjük a gyerekeket, hogy jöjjenek a betlehemhez az újabb matricákért a misenaplójukba.

A csütörtöki szentségimádásra konkrét imaszándékokat lehet megfogalmazni. Kérem, hogy konkrét élő és elhunyt személyekért, családokért, konkrét ügyekért kérjék a közös imát az Oltáriszentség előtt.

Pénteken Dr. Fábry Kornél atya, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) főtitkára lesz a vendégünk. 17:30-tól adoráció lesz a ferences templomban, majd az esti magyar mise után pedig beszélgetésre kerül sor a Magyar Intézet épületében a NEK előkészületeiről. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szombaton délelőtt 9-kor lesz a Korona társalgóban az elsőáldozásra készülők találkozója.

Vasárnap, január 14-én diákmise lesz, utána pedig kávéház a refektóriumban. Jövő vasárnapig lehet leadni a kitöltött jelentkezési lapot a következő magyar bérmálkozásra.

Mint jeleztem, rendszeresen közölni fogom közösségünk életéből az aktuális szentségkiszolgáltatásokat és szentelményeket, hogy még inkább tudjunk egymásra figyelni és egymásért imádkozni: január első hetében négy beteglátogatásra és áldoztatásra hívtak, egy személy vette fel a betegek kenetét és két temetés volt. Imádkozzunk értük!

3. oldal / 17