Hirdetések (2017.8.13.)

Kedden, szerdán és csütörtökön Haľko József püspök atya fog az esti magyar miséken helyettesíteni.

Kedden, augusztus 15-én Szűz Mária mennybevételének a főünnepe lesz (parancsolt ünnep). A Nagyboldogasszony-napi magyar szentmise a ferences templomban este 18 órakor fog kezdődni. Reggel 8 órakor nem lesz szentmise.

Vasárnap, augusztus 20-án, Szent István király ünnepén az ünnepi misére este 18:30-kor kerül sor a Szent Márton Székesegyházban. A virágvölgyi esti magyar mise ezért elmarad. Akinek módjában áll, kérjük, hogy vidéke népviseletében jelenjen meg az ünnepen.

A héten hétfőtől péntekig kerül sor a nyári gyerektáborra, amelyet helyi közösségünk aktív fiataljai fognak vezetni. A tábor helyszíne Szentgyörgy lesz, ötvenöten vesznek részt rajta. Hétfőn reggel 8-kor a ferences templomban tartandó magyar misével kezdődik a program, s pénteken az este 18 órai misével fejeződik be. Kérjük a kedves híveket, hogy minél többen vegyenek részt az említett szentmiséken, s az egész hét folyamán kísérjék imáikkal a táborozókat!

Közeleg a szeptember 17-i magyar bérmálás, kérjük, imádkozzanak rendszeresen a leendő bérmálkozókért!

Imádkozzuk a napi rózsafüzér tizedet (Jézus, Aki nekünk a Szentlelket elküldötte) a pozsonyi magyar katolikus közösségért! E héten a  Lelki erősség ajándékát kérjük!

Hirdetések (2017.8.6.)

A héten – szerda kivételével – minden köznapi mise előtt lesz szentgyónási lehetőség.

Előzetesen felhívom a figyelmet arra, hogy augusztus 15-én, Nagyboldogasszony-napján (parancsolt ünnep), ami idén keddre esik, nem reggel, hanem este 18 órakor lesz magyar szentmise a ferences templomban. Valamint, augusztus 20-án, Szent István király ünnepén, ami idén vasárnapra esik, a virágvölgyi esti szentmise elmarad, mivel 18:30-kor a Szent Márton Székesegyházban lesz magyar nyelvű ünnepi szentmise.

Kérem, imádkozzák naponta a tized rózsafüzért továbbra is, kérve a Szentlelket közösségünk számára!

Imádkozzunk továbbra is a nyaralókért és táborozókért, biztosítsunk jó lelki hátteret a közösség aktív fiataljai által szervezett nyári gyerektáborához, amelyre augusztus 14-18. között kerül sor Szentgyörgy településen!

Hirdetések (2017.7.30.)

Hétfőn és kedden a reggeli misék előtt, csütörtökön pedig 17 órától az esti mise kezdetéig lesz szentgyónási lehetőség a ferences templomban.

A héten lesz a Porcinkula-ünnep ferences templomunkban is. Pénteken pedig a hónap elsőpéntekje lesz.

Szombaton, a hónap elsőszombatján a reggeli mise előtt a rózsafüzér újabb papi hivatásokért lesz felajánlva közösségünkből.

A Remény e heti számában az Eucharisztikus Élet Mozgalomról is olvashatnak az általam vezetett rovatban. A mozgalomhoz a helyi hívek is csatlakozhatnak (kattintson IDE).

Honlapunkon olvashat a múlt heti horvátjárfalui magyar ünnepről IDE kattintva. Köszönöm a résztvevőknek, akik eljöttek, hogy közösen imádkozzunk, ünnepeljünk.

Kérem, imádkozzanak rendszeresen a bérmálkozókért, névsoruk a faliújságon és honlapunkon (ITT) is megtalálható.

Aki csak teheti, imádkozza a napi egy tized rózsafüzért helyi közösségünkért. E héten a Jótanács Lelkét kérjük a dicsőséges olvasó harmadik titkával. További információkért kattintson IDE.

Hirdetések (2017.7.23.)

A héten hétfőn, kedden, pénteken és szombaton lesz a magyar misék előtt szentgyónási lehetőség.

Szerdán Horvátjárfalun (Jarovce) tartunk magyar misét a nagyszülők és unokáik közös ünnepe alkalmából. A 18 órakor kezdődő mise előtt fél órával a rózsafüzér imádkozására kerül sor a plébániatemplomban. A ferences templomban szerdán este nem lesz magyar mise. (További részletek IDE kattintva olvashatók honlapunkon.)

Csütörtökön a mise előtt, 17:10-től csendes szentségimádás lesz a ferences templomban. A 18 órai mise végén pedig szentségi áldásra kerül sor.

Imádkozzunk e héten is közösségünkért, mégpedig az Értelem Lelkét kérjük a napi egy tized rózsafüzér elimádkozásával is, melyben Máriával együtt Jézusra gondolhatunk, aki nekünk a Szentlelket elküldötte. (Továbbiakat IDE kattintva olvashat az ima-kezdeményezésről.)

Honlapunkon már olvashat az erdélyi kirándulásról, ha IDE kattint, illetve IDE kattintva pedig az ifjúsági kerékpártúráról.

Hirdetések 2016. március 27-én

Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a nagyböjt, nagyhét és húsvéti ünnepek alatt bármilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy mint közösség is tevékenyen és méltóképpen éljük át ezt az időszakot! Külön köszönöm a ministránsok szolgálatát, a kántorok közreműködését, az énekkarnak és vezetőjüknek a sok gyakorlást és bekapcsolódásukat az ünnepi liturgiába, köszönet a felolvasóknak, a keresztutak előimádkozóinak, a segítőknek, akik a háttérben munkálkodtak, valamint ferences testvéreknek!

*

Holnap, húsvéthétfőn reggel 8 órakor lesz itt a ferences templomban szentmise.

Bővebben: Hirdetések 2016. március 27-én

Hirdetések 2016. március 20-án

A mai nappal kezdetét veszi a Nagyhét. A szentmisék itt a ferences templomban hétfőn, kedden és szerdán a szokott időben lesznek a hétköznapi miserend szerint. Nagycsütörtökön az utolsó vacsora emlékmiséje 17 órakor kezdődik. Nagypénteken, Urunk kereszthalálára emlékezve a szertartás 17 órától lesz. Szombaton szintén 17 órakor kezdjük ünnepelni húsvét vigíliáját. Húsvétvasárnap a vasárnapi miserend szerint délelőtt 9 órakor lesz az ünnepi szentmise.

*

A Duna utcai iskolában holnap, hétfőn 14 órától lesz szentgyónási lehetőség a tanulóknak és diákoknak.

Bővebben: Hirdetések 2016. március 20-án

4. oldal / 15