Hirdetések (2017.12.24.)

Ma este a virágvölgyi templomban nem lesz magyar mise, itt, a ferences templomban este 22-kor kezdődik az éjjeli szentmise.

Advent végéhez érkezve hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik komolyan vették az előkészület idejét, részt vettek a programokon, segítettek azok megvalósításában és akik másokat is bevontak a közösségi ünnepvárásba. Külön köszönet azoknak, akik mint család is készültek az ünnepekre, s akik a közösség által felkínált eszközöket is felhasználták a lelki töltekezésre. A Jóisten jutalmazza őket áldott, békés karácsony átélésével is!

Holnap Jézus Krisztus születésének főünnepén és kedden is, Szent István diakónus, első vértanú ünnepén a vasárnapi miserend lesz érvényben. Tehát 9-kor a ferences templomban, 18-kor pedig a virágvölgyi templomban lesznek magyar szentmisék.

Kedden, december 26-án, délelőtt 10-kor a horvátjárfalui templomban is lesz magyar mise.

Szerdától szombatig a szokott időpontokban lesznek a köznapi szentmisék templomunkban.

Jövő vasárnap, Szent Család vasárnapján, ami egyben a polgári év utolsó napja is lesz, csak itt, a ferenceseknél lesz a központban magyar mise, tehát este a virágvölgyi templomban nem. Közösen, mint a közösség nagy családja adhatunk majd hálát Istennek a véget érő 2017-es esztendőért a délelőtti mise végén a Te Deum eléneklésével. A szilveszteri mise után a Korona társalgóban kerül sor az ünnepi koccintásra.

Január 1-én és 6-án, a parancsolt ünnepeken ismét a vasárnapi miserend lesz majd érvényben, tehát délelőtt 9-kor a ferenceseknél, este 18-kor pedig a virágvölgyi templomban lesz lehetőség magyar szentmisén részt venni.

A kitöltött jelentkezési lapot a következő bérmálkozásra január 14-ig lehet leadni nálam.

A mise után matricákat osztunk a misenaplókba a Szent Rozália kápolnában.

Áldott, békés ünnepeket kívánok!

Hirdetések (2017.12.17.)

Hétfőn reggel 6-kor az idei advent utolsó magyar roráté miséjére kerül sor. Este pedig 17:30 órai kezdettel adventi hangverseny lesz a ferences templomban Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége szervezésében. További részletek, csakúgy, mint a karácsonyi miserend a faliújságon olvashatók.

Szerdán, csütörtökön és pénteken délután 16 órától lesz magyar nyelvű gyóntatás a ferences templom gyóntatófolyosóján az esti magyar misék kezdetéig. Ez alkalommal az iskolásokat is ebben az időpontban várjuk a karácsony előtti gyónásuk elvégzésére ide a templomba.

Vasárnap délelőtt 9-kor advent negyedik vasárnapi miséjét fogjuk bemutatni a ferences templomban, az este 22-kor kezdődő ünnepi misében pedig már a szenteste keretében Jézus Krisztus születését kezdjük ünnepelni. Ezen a napon a Virágvölgyi templomban nem lesz magyar szentmise.

A héten a magyar misék keretében lesz leadható az „Adventi ABC” szelvénye, amit majd a december 25-i misében az áldozati adományokkal együtt helyezünk az oltár elé.

Az elmúlt napokban átadtuk az élelmiszeradományt Teréz anya pozsonyligetfalui nővéreinek, illetve két erdélyi gyermekotthonba postáztuk a gyerekek által felajánlott ajándékokat. Minden támogatónak és segítőnek szívből mondunk köszönetet!

Köszönet a lelkinapon segítőknek és résztvevőknek. S köszönet mindazoknak, akik munkájukkal és imáikkal segítik a közösséget. Kérem, hogy továbbra is imádkozzanak rendszeresen a közösség nagy családjáért!

Kívánom, hogy advent utolsó hete teljen békében, lelki örömben, imádságos várakozásban, a tevékeny szeretet és megbékélés jegyében!

Hirdetések (2017.12.10.)

Hétfőn reggel 6-kor roráté mise lesz a ferences templomban, este pedig a Szent Márton Székesegyházban kerül sor ünnepi programra, 17 órakor a szombathelyiek koncertjére, 18 órakor pedig szentmisére kerül sor. A főcelebráns Zvolenský érsek atya lesz, a szentbeszédet Székely János püspök atya fogja mondani. Kérjük, hogy minél többen igyekezzenek részt venni ezen az alkalmon!

Kedden 12:30-kor lesz Duka-Zólyomi Emese testvérünk temetési szertartása a krematóriumban.

Szerdán este a mise után szentignáci-imaestre hívjuk az egyetemistákat a Koronába, pénteken pedig az óvodás-korúakat várják a Koronába délután 16:30-ra. Kérjük, hogy az érintett korosztályok éljenek a számukra előkészített programokkal!

Szombaton délután kerül sor az idei adventi lelkinapra. Délután 15 órakor a Pozsonyi Magyar Intézet épületében Versegi Beáta Mária nővér tart majd előadásokat. Szó lesz a hétköznapok és ünnepek szerepéről, az elfáradásról, a töltekezésről. A program adventi gyertyagyújtással zárul majd. Az előadások alatt a gyerekek a földszinten társasjátékozhatnak, a szünetekben a Koronában agapéra kerül sor, amihez kérjük hozzájárulásukat!

Vasárnap a délelőtt 9 órai misében az idei év jubilánsait fogjuk köszönteni, s közösen imádkozhatunk értük. Kérjük az érintett személyeket és családtagjaikat, hogy itt vegyenek részt a vasárnapi szentmisén. Akik már nem jutnak el a templomba, azokhoz az őket látogató személyek vihetik majd el az emléklapot.

Ugyancsak vasárnap kerülnek kiosztásra a 40 darabból álló betlehemek azon családoknak, akik bekapcsolódnak az adventi „Szállást keres a Szent Család – a pozsonyi családokban is” elnevezésű kezdeményezésbe. Akik gyűjtik rá a pontokat, kérem, szerda estig jelezzék nálam.

A karácsony előtti gyóntatásra majd csak advent harmadik hetében kerül sor, december 20-21-22-én, a szokott délutáni időpontokban.

Mától lehet szentmiséket íratni a 2018-as év első felére.

A mise után kávéház lesz a refektóriumban, ahol naptárak, karácsonyi üdvözlőlapok, adventi könyvek és rózsafüzérek lesznek kaphatók. A matricákat is ott fogjuk osztani a misenaplókba. Ma emlékezünk meg Szent Miklós püspökről...

Adventi pillanatképek IDE kattintva

Hirdetések (2017.12.3.)

Köszönet a pénteki koszorúkészítésért és a tegnapi budapesti kirándulásért, köszönet továbbá a misén közreműködő székesfehérvári Vox Mirabilis Kamarakórusnak. Ma délután 16 órakor a pozsonypüspöki plébániatemplomban a galántai Kodály Zoltán Daloskör adventi hangversenyére kerül sor.

Az idei adventben három alkalommal lesz magyar roráté mise, mégpedig hétfőnként reggel 6-kor. Tehát már holnap reggel várjuk az első rorátéra a kedves híveket, hozhatnak magukkal mécsest. Aki a gyertyák, mécsesek előkészítésében szeretne segíteni, még a mai mise után jelezze segítő szándékát a sekrestyében a ferences testvéreknek. A hajnali mise után a ministránsokat és iskolába indulókat közös reggelire hívom a Koronába.

Holnap este Eugenio Becchetti, az assisi bazilika főorgonistája ad koncertet templomunkban „Boldog titok” címmel 18 órai kezdettel. A rendezvény ingyenes, szervezője a Pozsonyi Olasz Intézet.

Holnaptól egészen péntekig, délutánonként 15 és 17:30 között a Korona társalgóban Teréz anya pozsonyligetfalui nővérei számára gyűjtünk tartósélelmiszert, akik sok magyar rászorulóról is gondoskodnak városunkban. Az adományokat előre is köszönjük! Közben a Koronában ajándék-vásár is nyílt, kérjük, hogy a saját kezűleg készített ajándéktárgyak megvásárlásával támogassák közösségünk májusi Anyák-napi ünnepségének megszervezését.

Szerdán este 18-kor Bellovics Gábor jezsuita atya lesz a vendégünk, aki újmisét mutat be templomunkban. Várjuk a kedves híveket. Mise után az egyetemisták számára Taizé-i est lesz a Koronában. Kérem az egyetemisták részvételét és hogy kortársaikat is szólítsák meg.

A ferencesek kérésére csütörtökön, december 7-én kivételesen nem este, hanem reggel 8-tól lesz itt magyar szentmise.

Pénteken, december 8-án, Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának a főünnepe lesz, parancsolt ünnep. A magyar mise a szokott időben, 18 órakor kezdődik majd itt, a ferenceseknél.

Az elsőáldozásra készülők katekézise szombaton 9 órakor lesz a Korona társalgóban. Még lehet bérmálkozási jelentkezési lapot kérni személyesen tőlem.

Jövő vasárnap diákmise lesz. Kérem, hogy a gyerekek hozzák magukkal rajzukat vagy egyéb alkotásukat Szent Miklós püspökről, illetve egy ajándékot, kedvelt édességet, amiről lemondanak Mikulás-csomagjukból. Ezeket a gyerekek által megosztott ajándékokat erdélyi szegénysorsú gyerekekhez fogjuk eljuttatni. A diákmise után kávéház lesz, ahol naptárak, könyvek, foglalkoztató füzetek lesznek kaphatók.

Előzetesen szeretném kérni, hogy majd december 11-én, amikor Zvolenský érsek atya és Székely János püspök atya együtt misézik a dómban, minél többen vegyünk részt a jelentős eseményen.

Éljük át lelkesen elejétől kezdve az új egyházi évet és az idei adventet. Buzdítom a családokat a „Szállást keres a Szent Család – a pozsonyi családokban is” elnevezésű kezdeményezéssel is értékesebbé tenni a családi ünnepvárást, illetve közösségünk minden korosztályát meghívok az „Adventi ABC” feladatainak végzésére!

Hirdetések (2017.11.26.)

Ma Krisztus Király főünnepén elmondjuk a felajánló imát, amivel teljes búcsút is nyerhetünk. Köszönet mindazoknak, akik részt vettek a tegnapi szabadegyetemen és az esti szentségimádáson, illetve akik a múlt hétvégén a Kék-templomba és a nagyszombati magyar búcsúra eljöttek.

A mise után a refektóriumban „kávéház” lesz, ahol naptárak, könyvek, karácsonyi üdvözlőlapok, a gyerekek számára pedig adventi foglalkoztató füzetek, kifestők lesznek kaphatók.

Pénteken elsőpéntek, szombaton elsőszombat – a reggeli mise előtt a rózsafüzér újabb papi hivatásokért lesz felajánlva.

Pénteken délután 15:30 órai kezdettel a Korona társalgóban immár hagyományosan adventi koszorúk készítésére kerül sor. Az idei évben a hozzávalókat és a gyertyákat a szervezők biztosítják, nem kell értük fizetni. Kérjük a gyerekeket szüleikkel együtt, hogy minél többen kapcsolódjanak be a közös programba és jöjjenek elkészíteni családjuk adventi koszorúját, s ugyanúgy buzdítjuk az ifjúságot is, hogy saját családjuk mellett esetleg az általuk látogatott idősek számára is készítsenek egy-egy koszorút, látogatásuk alkalmával nekik ajándékozva azt. Az adventi koszorúk megáldására advent első vasárnapján a magyar misék keretében kerül sor. Kérjük majd az oltár előtt elhelyezni az áldásra elhozott koszorúkat. Pénteken a koszorúkészítéskor az ajándék-vásár is kezdetét veszi a Koronában.

Szombaton a kisgyerekes családok kirándulására az autóbusz a Quo Vadis Ház elől indul 9 órakor. Kérjük a pontosságot, illetve a biztosítás egyéni intézését. Ne felejtsenek el egészségügyi kártyát, valamint érvényes útlevelet vagy személyigazolványt hozni, a gyerekek útleveléről se feledkezzenek el.

A jövő vasárnapi misén a székesfehérvári Vox Mirabilis Kamarakórus is közreműködik majd. A további adventi programokról, az „Adventi ABC-ről” a szórólapon, a honlapon illetve a faliújságon tájékozódhatnak.

A faliújságon megtalálható a lektorok és zsoltárosok újabb beosztása a következő hetekre.

Néhány önkéntes segítségét szeretném kérni, akik szívesen besegítenek Varga Máriának a pénteki koszorúkészítés lebonyolításában, továbbá akik a vasárnapi mise után a Korona társalgóban rövid megvendégelést készítenének elő a vendégénekkar tagjainak, illetve akik advent első hetében délutánonként a Korona társalgóban átvennék a Teréz anya nővéreinek gyűjtött élelmiszeradományokat. Előre is köszönöm!

A héten Rómában leszek, a környékbeli lelkiatyák fognak helyettesíteni. Temetés, gyóntatás vagy betegellátás esetén is hozzájuk forduljanak.

Hirdetések (2017.11.19.)

Ma van a Szegények Világnapja. Ferenc pápa kérésére első alkalommal tartja az Egyház ezt a világnapot.

Ma este 18-kor a Kék-templomban tartjuk Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepét.

Szerdán Taizé-i énekekkel kísért mise lesz, utána e lelkiségről hallhatnak a fiatalok a Koronában.

Pénteken délután az óvodáskorúak hittanos foglalkozására várják a kisgyerekeket a Koronába.

Szombaton, november 25-én újra Szabadegyetem. Reggel a ferenceseknél nem lesz magyar mise, helyette 8:30-kor a jezsuita templomban kezdődik misével a tanulmányi nap programja.

Szombaton a 2020-as budapesti eucharisztikus kongresszusra készülve 17 és 18 óra között szentségimádásra buzdítják a szervezők a kedves híveket. Aki teheti, kapcsolódjon be a kezdeményezésbe, s bármelyik templomba betérve találjon időt az Úr előtt fohászkodni, engesztelni és kérni. A ferences templomban is alkalom lesz közösen imádkozni az Oltáriszentség előtt 17 órai kezdettel. IDE kattintva lehetséges bejelentkezni és a saját e-mail cím segítségével további személyeket is bejelenteni.

Vasárnap Krisztus Király főünnepe lesz, az egyházi év utolsó vasárnapja. A jövő vasárnapi mise után kávéházra kerül sor, kérjük a segítséget az előkészületben és elrakodásban, valamint a sütésben.

A jövő heti kávézás keretében a refektóriumban naptárak lesznek kaphatók a 2018-as évre, valamint a gyerekeknek adventi foglalkoztató füzetek, illetve rózsafüzérek és könyvek minden korosztály számára.

Jövő vasárnap zárul a határidő bejelentkezni a tavaszi szünet idejére tervezett közösségi sítúrára, valamint bejelenteni az idei jubilánsokat és jubiláló házaspárokat.

Hirdetések (2017.11.12.)

Hétfőn, november 13-án a magyar szentek és boldogok emléknapja lesz.

Szerdán 19 órakor ismét "Ima-iskola" a Koronában, várjuk az egyetemista korú fiataloktat!

Szombaton közösen zarándokolhatunk a nagyszombati Könnyező Szűzanya magyar búcsújára. A pozsonyi fővasútállomásról 9:55-kor induló gyorsvonattal mennénk, amire mindenki egyénileg vásárolhatja meg a jegyet, kihasználva az esetleges kedvezmény-lehetőségét. Az ünnepi mise 11:30-kor kezdődik, főcelebránsa Dr. Veres András győri megyéspüspök lesz. Hazautazás a délutáni órákban tervezett, Nagyszombatból 14:57-kor indul gyorsvonat.

Vasárnap tartjuk Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepét. Az esti mise a Virágvölgyi templomban elmarad, helyette 18 órakor a Kék-templomban tartjuk az ünnepi szentmisét, amelynek főcelebránsa Ft. Nagy András atya lesz. A helyi Ferences Világi Rend tagjainak vezetésével szeretnénk a szentmise után rövid agapét szervezni a Kék-templom előtt, kérjük a kedves hívek segítségét is. Az agapéra szánt sós és édes süteményeket délután 16 és 16:30 között lehet majd bevinni a Duna utcai magyar iskola ebédlőjébe.

A mai mise után „kávéház” lesz a refektóriumban, ahol megvásárolhatják a Böjte Csaba atyáról megjelent könyvet, amivel az ő gyermekgondozó munkáját is támogatják. A 12 euróba kerülő könyv akár szép ajándék is lehet valakik számára.

Kérem a gyerekeket, hogy a Rozália-kápolnába jöjjenek az újabb matricákért, illetve az elsőáldozásra készülők hozzák a kápolnába misenaplójukat.

Jelentkezési lap lesz kérhető tőlem a refektóriumban a 2019 őszére tervezett magyar nyelvű bérmálkozásra. A legalább hatodik osztályt látogató hittanos fiatalokat kérem, hogy személyesen jöjjenek a jelentkezési lapot átvenni, és majd ugyanúgy személyesen, nálam szíveskedjenek kitöltve, a keresztlevéllel együtt leadni.

Decemberben szeretnénk együtt imádkozni közösségünk idei évben jubiláló tagjaiért és gratulálni nekik. Kérem, hogy november 26-ig szíveskedjenek bediktálni nálam azok nevét, akik közösségünkből a 2017-es év során töltötték vagy töltik be 50., 60., 70., 75., 80, 85., 90., 95. vagy további születésnapjukat, illetve azon házaspárokat, akik ebben a kalendáriumi évben emlékeznek szentségi házasságkötésük 25., 30., 40., 50., 60. vagy 65. évfordulójára. Lehet személyesen jelentkezni, vagy mást bejelenteni, s ne feledkezzünk el a templomba eljönni nem tudó testvéreinkről sem.

A közösségi sítúrára november 26-ig Varga Máriánál és Vician Líviánál jelentkezhetnek. A december 2-i színházlátogatással egybekötött budapesti családi kirándulásra szintén Varga Mária (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ) várja az érdeklődők jelentkezését. Ez utóbbira olyan családokat hívunk, ahol nagycsoportos vagy alsótagozatos kisgyermek van.

Ma van a „szentmártoni” gyűjtés, jövő vasárnap pedig a templomtorony felújítására lesz a perselypénz fordítva. Adományaikat a Jóisten jutalmazza gazdagon!

A mai pásztorlevél IDE kattintva olvasható újra.

4. oldal / 17