:

Rózsafüzér Társulatok

A Rózsafüzér Társulatok tagjai elkötelezetten végzik a szentolvasó napi imádkozását. Vannak fogadalmas tagok, akik a domonkos rend szellemében vállalták ezt az elköteleződést. Az egyik csoport tagjai rendszeresen találkoznak minden hónap első vasárnapján csoportvezetőjük lakásában. A szentmisék előtt vezetett rózsafüzér-ájtatosságba mindenki bekapcsolódhat templomunkban. Új társulatok akkor hozhatók létre, ha megfelelő számú érdeklődő vállalja a hosszú távú szentolvasó-tized napi imádkozását.
Érdeklődni Trčka Erzsébetnél, Varga Máriánál és Peller Magdolnánál lehet.