:

Jöjj, Szentlélek Úristen! – kezdetét vette a 2018/2019-es pasztorális év közösségünkben

„Jöjj, Szentlélek Úristen!” – hangzik fel a kérés, a harmadik isteni személy szólítása, az isteni áldás és segítség utáni vágy a napokban a tanévnyitók, az új iskolaév megkezdése alkalmából. Így volt ez a pozsonyi Veni Sancte mise keretén belül is, imádkoztunk a Szentlélek ajándékaiért az új tanév, az új pasztorális év előttünk álló hónapjainak indulva.

Mint ahogy egy vitorlás hajónak is megfelelő erősségű szélre van szüksége, s nem elegendő bármilyen jó hajó és nagy szakértelem a kormány és a vitorla kezelésében, úgy a mi emberi igyekezetünk és munkálkodásunk, az emberi eszközök mellett is szükséges egy mozgató erő, a segítő szél: a Szentlélek szele.

Jöjj, Szentlélek Úristen! Segítsd minden tanuló, diák, egyetemi hallgató tanulását, hogy az elsajátított ismereteket bölcsen alkalmazzák életükben, saját boldogulásukra és mások megsegítésére!

Jöjj, Szentlélek Úristen! Segítsd a pedagógusok, hitoktatók és nevelők, a szülők és nagyszülők munkáját és jó együttműködését, hogy „a hajók jó irányba haladjanak”, vagyis a maguk és a rájuk bízottak élete a helyes értékek, a kifogásolhatatlan erkölcs, az igazán fontos célok, s a legfőbb cél: az Isten felé haladjon!

Jöjj, Szentlélek Úristen! Megújító, lelkesítő szeled vigye egyre előbbre közösségünk hajóját is, járd át a közösség minden tagjának, családjának életét, hogy a következő hónapok során is nyitottak legyünk az isteni sugallatokra, hogy az isteni és felebaráti szeretet parancsát mind jobban megtanuljuk, s cselekedeteinkkel vizsgázzunk jól azokból!

Szeptember első napjaiban Ferenc pápa szülőkkel találkozott, s hozzájuk intézett szavaiban többek közt az alábbi gondolatokat hangsúlyozta: az elsődleges szerep a gyermeknevelésben – melyet a szülők gyakorolnak – a családé. Az iskola pedig a család elsődleges partnere a gyermeknevelésben. Idézte egy a már Amoris laetitia-ban is megírt mondatát, mely szerint az iskola nem helyettesíti a szülőket, hanem kiegészíti munkájukat. Az iskolai nevelésben nem hiányozhat az együttműködés a nevelő közösség tagjai között. Állandó kapcsolattartás és kölcsönös bizalom nélkül nem lehet közösséget építeni és a közösség nélkül nem lehet nevelni. A családok magányának a kiküszöbölésére a nevelés folyamatában az Egyház feladat is – szögezte le Ferenc pápa.

A Szentatya buzdítása értelmében Egyházunk, a mi helyi egyházi közösségünk is segíteni kíván a szülőknek és pedagógusoknak felelősségteljes munkájukban.

Lelki oázisként kínáljuk a vasárnapi és ünnepnapi szentmiséket, de kínáljuk a hétköznapi megállóul és töltekezésre szolgáló köznapi miséket is, az elsőpéntekek megtartását, az adorációkat, a gyónási lehetőségeket, a szentségek kiszolgáltatását, a közös imát.

Jöjj, Szentlélek Úristen, segíts élni az egyház lelki kincseivel!

Fontosnak tartjuk a gyermekek és fiatalok nevelését, hitbeli fejlődését is:

 • Fontosnak tartjuk az iskolai hitoktatást. Ezért hamarosan minden osztály számára az alapiskola első évfolyamától a középiskola második évfolyamáig új, egymásra épülő, színvonalas hittankönyveket vásárol közösségünk, hogy ezzel a segédanyaggal is segítse a hitoktatási munkát.
 • Az iskolai hittanórákon kívül rendszeresek a szentségi katekézisek is. Havonta találkoznak majd az új közösségi házban az elsőáldozásra készülők, hetente van felkészítő hittan a bérmálkozásra jelentkezett fiataloknak.
 • A jó alapozás szellemében folytatódnak a péntek délutáni óvodás hittanok.
 • A jó folytatás szellemében pedig az idei akadémiai év előadási időszakaiban is lesznek szerdánként egyetemista estek.
 • Folytatja működését az egyházi közösségünk által támogatott, egy éve újjáalakult helyi cserkészcsapat is.
 • Lesznek ministránsfoglalkozások, újabb ministránsokat is hívunk és várunk az oltár körüli szolgálatra, csakúgy, mint újabb énekeseket és zenészeket az ifjúsági énekkarba.
 • Buzdítjuk a szülőket és minden velük imádkozót, a már hónapok óta, havonta elvégzett kilenced további imádkozására a gyermekek helyes neveléséért, a jó iskolákért.

Jöjj, Szentlélek Úristen, segítsd meg a gyermekek és fiatalok fejlődését, váljék életük a Te dicsőségedre és lelkük javára, s légy bölcs vezetője mindazoknak, akik a nevelés felelősségteljes feladatát kapták!

Fontos számunkra a család. A közösség logója, a hajó, amely az Egyházat is jelképezi, a család tagjaiból áll: szülők, gyermekek, idősek, nagyszülők alkotják, s nélkülözhetetlen szereplője maga Jézus Krisztus, akire logónkban az IHS rövidítés utal. Családi programok, családmisék, házaspárok rendszeres összejövetelei, párkapcsolati műhely, édesanyák imacsoportjai, a Szent Család vándorikonjának haladása családról családra a közösségen belül, a családok egymásért és együtt mondott imái legyenek minél többünk számára olyan értékek, amit szívügyünkként kezelünk.

Jöjj, Szentlélek Úristen, segítsd családjaink életét, áldd meg ezt az intézményt, segítsd a jót gyarapodni, az esetleges sebeket gyógyulni!

S fontos, ebben az új iskolaévben, a 2018/2019-es pasztorális év során is, hogy mi mindannyian tanuljunk hitünkről is, valamint a hit szerinti életet is.

 • Hamarosan péntekenként az esti misékben katekézis-sorozatok indulnak.
 • Folyatjuk a NEK-re való készülés jegyében a „Szentségimádás iskolája” elnevezésű katekéziseket.
 • Lesznek idén is kateketikai találkozók, előadásokkal gazdagított lelkinapok.
 • Immár negyedik éve újra indul a Szabadegyetem, magyar nyelvű, színvonalas teológia előadások minden jószándékú felnőtt érdeklődő számára.
 • Az egyetemista estek keretén belül szeretnék havonta egy alkalommal a katekizmusból kiinduló beszélgetést folytatni.
 • Használjuk ki ezeket a szinte tálcán felkínált lehetőségeket saját anyanyelvünkön, fejlesszük hitbeli ismereteinket, olvassuk otthon is a Szentírást, olvassunk lelki irodalmat, hiteles hitismereti könyveket és újságot. Elmélyített hitünk buzdítson őszinte imára is minket: imádkozzunk gyakran együtt és egymásért, a közösségért.

Jöjj, Szentlélek Úristen, segíts, hogy nyitottak legyünk az igazság befogadására, erősítsd hitünket és segíts, hogy a megtanult igaz tanítást életünk igazolja: add, hogy kedvesen tudjunk szólni, hogy illedelmesek tudjunk lenni, hogy a közösségen belül és kívül is tapintatot, egymásért érzett felelősséget és a közösért vállalt áldozatkészséget is jól megtanuljuk és gyakoroljuk!

Jöjj, Szentlélek Úristen! Ámen.

(Molnár Tamás atya homíliája alapján, kép: internet)