:

Egy véget érő pasztorális év margójára

A múlt évi Szent István-naptól sok minden történt közösségünk életében, közösségünk tagjaival. Mindezért szeretnénk hálát adni elsősorban az Úrnak, továbbá az Égi Édesanyának, a segítőknek és a közösséget imával támogatóknak! A közösség jótevőiért, a végéhez ért 2017/2018-as pasztorális év során bármilyen segítséget nyújtó kedves hívekért ajánlottuk fel a 2018. augusztus 20-i ünnepi szentmisét a koronázótemplomban. Köszönjük munkájukat!

Mi is történt közösségünkben a 2017/2018-as pasztorális év folyamán, vagyis múlt szeptembertől az idei nyári szünet végéig? Íme egy kis ízelítő:

Kisboldogasszonyi imaest a Mély-úti Mária-barlangnál • Bérmálkozók lelkinapja Modorban • Veni Sancte • Cserkészcsapatunk újjáalakulása • Élménybeszámoló egy afrikai missziós-szolgálatról • Bošňák András atya újmiséje Pozsonyban • Zarándoklat és kirándulás Budapestre, Máriaremetére és Szentendrére • Magyar bérmálkozás • Az egyházmegye magyar híveinek zarándoklata a Szent Márton Székesegyházba • Hálaadó mise a terményekért és az új kenyér megáldása • A szegedi Ökumenikus Kórus közreműködése a magyar misén • Hittanosaink bekapcsolódása az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” kezdeményezésbe • Októberi rózsafüzérek • Elhunytjainkért imádkoztunk az András-temetőben • „Szentek felvonulása” a Korona társalgóban – gyerekek mutatták be a szentek életét • Részvétel a nagyszombati Könnyező Szűzanya-novéna magyar miséjén • Mise Szent Erzsébet tiszteletére a Kék-templomban • Taizé-i imaestek magyarországi vendégekkel • Szentségimádás Krisztus Király-vigíliáján a NEK-re készülve • Adventi koszorúk készítése • Budapesti kirándulás adventi vásárral és bábszínházzal • A székesfehérvári Vox Mirabilis Kamarakórus közreműködése a magyar misén • Megemlékezés Szent Miklós püspökről • Eugenio Becchetti orgonakoncertje • Bellovics Gábor atya újmiséje Pozsonyban • Adventi lelkinap Versegi Beáta Mária nővérrel • Tartósélelmiszer-gyűjtés Teréz anya nővéreinek • Adventi vásár a Koronában • Roráté misék és reggelik az iskolába indulóknak • Közös ünnep – mise, hangverseny és könyvbemutató – a szombathelyi vendégekkel Szent Mártonra emlékezve • Imaiskola-alkalmak a Jézus Szíve Társasága tagjaival • Közösségünk jubilánsainak köszöntése • Herczku Ágnes és Nikola Parov karácsonyváró koncertje • Részvétel a „Kelet” ifjúsági találkozón • Újévi beszélgetés Európa kereszténységéről az ökumenizmus jegyében • Fábry Kornél atya előadása Pozsonyban a 2020-as budapesti NEK-ről • Pálffy Géza történész professzor előadása a magyar koronázási kincsekről • Farsangi batyubál • Közösségi sítúra Bölényfalun • Március 15-i megemlékezés a Petőfi-szobornál • Nagyböjti triduum • A betegek kenetének kiszolgáltatása a templomban • Nagypénteki keresztút Máriavölgyben • Részvétel Brenner János atya szombathelyi boldoggáavatásán • Májusi litániák • Anyák-napi megemlékezés a ferences templomban és a Mély-úti Mária-barlangnál • Kirándulás a Családok Évében Csornára, Pannonhalmára és Győrbe • Részvétel a Nagymarosi Ifjúsági Találkozón • Magyar elsőáldozás • A szegedi Karolina Kórus hangversenye • A bérmálkozásra jelentkezett fiatalok bemutatása a pünkösdvasárnapi szentmisében • Részvétel a budapesti Eucharisztikus Lelkinapon • A hittanos vetélkedő díjátadása Pécsett • Hittanosaink megjutalmazása Pozsonyban • Szentségimádás Úrnapja alkalmából a NEK-re készülve • Boldog Brenner János képének megáldása és kihelyezése a ferences templomban • Máriavölgyi magyar mise Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ünnepén • Te Deum – hálaadó mise • Ifjúsági kerékpártúra a Balatonnál • Közösségi nyaralás és gyerektábor Kovácspatakon Esztergom, Bény, Márianosztra, Párkány és Kistapolcsány meglátogatásával • Részvétel a „Kaptár" ifjúsági táborban • Nagyszülők és unokáik közös ünnepe Oroszváron • Részvétel a Nemzetközi Ministránszarándoklaton Rómában • Részvétel a péliföldszentkereszti családtáborban • Erdélyi vendégek fogadása Pozsonyban • Cserkészeink csapattábora • Költözködés az új közösségi házba a Ferienčík utcára • Rendszeres hittanos foglalkozások óvodásoknak • Elsőáldozók és bérmálkozók foglalkozásai • Rendszeres cserkész-összejövetelek • Rendszeres egyetemista-estek • Imacsoportok rendszeres találkozói • Magyar nyelvű teológiai Szabadegyetem • „A szentségimádás iskolája”-katekézisek • „Jöjjetek, imádjuk!”-sorozat a NEK-re készülés jegyében • Közösségi programok a Korona társalgóban • Vasárnapi kávézások a refektóriumban • Idősek és betegek meglátogatásai • Szentmisék, szentségimádások, szentség-kiszolgáltatások • Szent István-napi mise a dómban • HÁLA LEGYEN…