:

Májusi imadélután Pozsonyban

A pozsonyi magyar katolikus közösség tagjai, valamint más városokból és falvakból érkezett Mária-tisztelők a májusi Mária-hónap alkalmából május 28-án, szombaton 15 órakor az örvendetes rózsafüzért és lorettói litániát imádkozták együtt a Mély út-i Mária-barlangnál, majd pedig 16 órakor szentmisén vettek részt a Havas Boldogasszony templomban a Kálvárián.

Az alábbiakban Kirschhofer Bernadette beszámolóját olvashatják az eseményről:

A pozsonyi Kálvária alapításának története az 1526. évi tragikus végkimenetelű mohácsi csatáig nyúlik vissza. Ebben a csatában II. Lajos magyar király is odaveszett. A győztes török hadsereg Kara Musztafa pasa vezetésével Bécs felé indult, miután Magyarországot a Felvidékkel együtt meghódította. Tököly Imre kuruc csapataival a törököt támogatván Pozsonyt elfoglalta, lakosait megtizedelte és rabszolgaságba hurcolta. Amikor Lotaringiai Károly és a lengyel seregek visszaverték a törököket a kurucok is eltávoztak. Pozsony lakosai akkor elhatározták, hogy azon a dombon, ahol Tököly Imre címeres és török lófarkas zászlós sátra állt, az áldozatok emlékére Kálváriát építenek. Megvalósítását a jezsuiták kezdték meg 1644-ben a hívek és gróf Eszterházi György adományai segétségével. 1948 után a Kálvária a 14 stációval a vandalizmus áldozata lett. A kápolnákat lerombolták, szobrait szétlopkodták, a Prágai út kiszélesítésekor pedig a fél dombot is elhordták.

A Mély-úti templom a Kálvária dombjával szemközt áll, ott ahol a keresztút tizenkettedik állomása volt. Ide épített kápolnát egy pozsonyi család az 1713-ban kitört pestisjárvány után hálából megmenekülésükért. Ezt a Havas Boldogasszony tiszteletére emelt kápolnát 1824-ben újjáépítették, majd 1943-ban lebontották, s helyébe új, nagyobb templomot építettek változatlanul a Havas Boldogasszony tiszteletére. 1990-től a domonkosrendi atyák viselik gondját. A főoltár felett monumentális mozaikképen a golgotai jelenet van. Alatta, a tabernákulumon helyezték el az eredeti kápolnában állt szobrot, amely a mariazelli Szűzanya szoborra (Szűzanya a kis Jézussal) hasonlít. E templom néhány hónappal ezelőtt a római Santa Maria Maggiore főbazilikához csatoltatott, s így többféle búcsúnyerési kiváltságot kapott a hívek részére.

A Havas Boldogasszony templom mellett a mélyben egy tágas kőbánya öble tárul elénk. Innen nyerték a követ a kápolna építéséhez. Ezen a helyen alakult ki a lourdesi barlang mása, mely alapítólevelét gróf Szapáry Gabriella 1889. július 16-án írt alá. A Mária-barlang létesítésére az alapító grófnőt egy múltbeli élmény indította. Tíz évvel előtte ugyanis elhatározta, hogy Simor János hercegprímás jóváhagyásával, Lourdesba viszik a Szent István-i fogadalmi zászlót ajándékul az ottani bazilikába. A felemelő ünnepség, az itt eltöltött imádságos idő élményeit a pozsonyi barlang által akarta újból felidézni. A kőfal mélyedésébe a lourdesi Mária-szobrot a pozsonyi textilüzem munkásnői ajándékozták. Ünnepélyes megáldása 1892. szeptember 18-án volt, amikor is évente a pozsonyi Kálvária megalapításáról emlékeztek meg.

1946. május 1-én a lourdesi Szűzanya új márványszobrát helyezték el a sziklavájatba. Az eredeti szobor valószínűleg a pozsonyi irgalmasok templomában található. A barlangot két oldalról körülölelő falakon több mint négyezer kőtábla van elhelyezve. Ezeken tizenkét féle nyelven hálaadó és kérő szöveg található, 196 helyről. Pozsonyi több mint 140 van.

Ezen a többszáz éves zarándokhelyen gyűltek össze 2016. május 28-án a pozsonyi magyar katolikusok. Sokan eljöttek a környező falvakból, és azok is, akik az évek során elköltöztek Pozsonyból. A jelenlevők rózsafüzérrel és a lorettói litániával fejezték ki tiszteletüket és hálájukat a Szűzanya iránt a neki szentelt hónapban. A zarándoklat a templomban szentmisével folytatódott, melyet a szervező Molnár Tamás atya mutatott be Németh Rezső atyával együtt.

Tamás atya a szent áldozatot a jelenlevő hívekért, s azoknak családjáért ajánlotta fel a Mennyei Atyának az Irgalmas Anya közbenjárásáért könyörögve. Homíliájában többek között röviden ismertette a zarándokhely történetét. Végül megköszönte az énekeseknek, kántornak, ministránsoknak az együttműködést és minden jelenlevő részvételét e gyönyörű májusi szombaton.

Vician András felvételei